přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

14. listopadu 2019, 15:59

Zpráva z Předsednictva ČAS ze dne 14. 11. 2019

Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí zajištění podzimní schůze výboru ČAS v roce 2019 (Dříteč, 22. 11. 2019). *  Předsednictvo ČAS schválilo překonané a vyrovnané rekordy ČR v roce2019. *   Předsednictvo ČAS schválilo nominaci delegátů ČAS na mezinárodní závody konané na území České republiky v roce 2020 (1. část). *  Předsednictvo ČAS schválilo nominaci delegátů ČAS mistrovství ČR pro rok 2020. *  Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí nominaci technických delegátů mistrovství ČR pro rok 2020 /1. část/. *   Předsednictvo ČAS schválilo návrh rozpočtu ČAS na rok 2020 a návrh na výši členského příspěvku pro rok 2020 v členění na pevnou částku 500 Kč a na pohyblivou částku 100 Kč/evidovaného člena. Předsednictvo ČAS uložilo předsedovi ekonomické komise předložit takto formulované návrhy jménem předsednictva ke schválení Výboru ČAS. * Předsednictvo ČAS schválilo návrh termínové listiny 2020 a uložilo předsedovi soutěžní komise ČAS, aby ho průběžně doplňoval o termíny dalších závodů a zveřejnil: do 30. listopadu 2019 v brožurce Atletické soutěže 2020, I. díl, do 28. února 2020 v brožurce Atletické soutěže 2020, II. díl. *  Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí Návrh struktury mistrovských soutěží družstev dospělých řízených ČAS pro rok 2020 a uložilo předsedovi soutěžní komise ČAS předložit tento návrh ke schválení Výboru ČAS. *  Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí Návrh struktury mistrovských soutěží družstev juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a starších žákyň řízených ČAS pro rok 2020 a uložilo předsedovi soutěžní komise ČAS předložit tento návrh ke schválení Výboru ČAS. *  Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí Návrh struktury mistrovských soutěží jednotlivců řízených ČAS pro rok 2020 a uložilo předsedovi soutěžní komise ČAS předložit tento návrh ke schválení Výboru ČAS. *  Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí informaci ohledně návrhu předsedy ČAS předloženého podle ustanovení čl. 3 odst. 3 Směrnice ČAS č. 3/2017 - Jednací řád Výboru ČAS, dne 1. listopadu 2019 na doplnění programu schůze Výboru ČAS, která se bude konat dne 22. listopadu 2019 v Dříteči, o bod - Projednání návrhu na volbu náhradního člena Předsednictva ČAS - předsedy komise mládeže ČAS, kdy na tuto pozici bude navržena členka komise mládeže ČAS paní Jaroslava Weberová. *  P ČAS schválilo zavedení statutu Mítink certifikovaný Českým atletickým svazem na základě předložených kritérií pro rok 2020. *  P ČAS vzalo na vědomí zprávu o přípravě společných mistrovství v chůzi na 20 km a 50 km mužů a žen, v běhu na 10 000 m mužů, žen, juniorů a juniorek a ve vícebojích na dráze mužů a žen. *   P ČAS schválilo směrnici ČAS, kterou se mění směrnice ČAS č. 6/2016 o vedení účetnictví a hospodaření. *  P ČAS podle čl. XX odst. 8 Stanov ČAS a čl. 23 Směrnice ČAS č. 6/2016 rozhodlo o změně schváleného rozpočtu investic a financování pro rok 2019. *  P ČAS vzalo na vědomí informace o vývoji rozpočtu ČAS k 30. 9. 2019. * P ČAS přijalo za své členy atletický klub Here to win a dva nové atletické kroužky  - atletický kroužek Škvorec a atletický kroužek Stochov. * P ČAS schválilo jako trenérku SCM Královehradeckého kraje Grétu Novotnou.*

 

 

Karolína Farská

Vytisknout