přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

14. června 2021, 09:58

Zpráva z Předsednictva ČAS ze dne 11. 6. 2021

Předsednictvo ČAS přidělilo pořadatelství MČR mužů a žen na dráze pro rok 2022 Atletickému klubu Hodonín,z.s.. Předsednictvo ČAS přidělilo pořadatelství MČR mužů a žen na dráze pro rok 2023 atletickému oddílu TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. s podmínkou retopingu dráhy v roce 2022. * P ČAS schválilo změnu v Sazebníku poplatků, odměn a náhrad. Účastníci školení trenérů atletických přípravek a účastníci školení trenérů žactva uhradí za účast na školení poplatek 500 Kč. * P ČAS vzalo na vědomí informaci ohledně termínů plnění procedurálních požadavků ČOV k OH Tokio 2021 a současný stav plnění výkonnostních požadavků reprezentantů ČAS. * P ČAS schválilo nominaci závodníků, vedení výpravy a doprovodu pro ME družstev I. liga, které se bude konat v termínu 19. - 20. 6. 2021 v Kluži/Rumunsko. * P ČAS vzalo na vědomí informaci o vývoji rozpočtu ČAS k 31. březnu 2021. * P ČAS schválilo Zásady zpracování návrhu rozpočtu ČAS pro rok 2022. * P ČAS vzalo na vědomí informaci o hospodaření dceřiných společností ČAS – Česká atletika s.r.o., Halové mistrovství Evropy 2015 s.r.o. a Kontinentální pohár IAAF 2018 s.r.o. v roce 2020. * P ČAS schválilo Pravidla pro stanovení finanční úplaty pro atletické oddíly a kluby v roce 2021. * P ČAS schválilo Pravidla pro stanovení finanční úplaty pro krajské atletické svazy v roce 2021. * P ČAS vzalo na vědomí vyhodnocení a informace k projektu Atleti spolu. * P ČAS schválilo podání žádosti k Výzvě 5/2021 Movité investice 2021 dotačního investičního programu č. 162 53 Materiálně technická základna sportu – movité investice 2020 – 2024, č.j.: NSA-0045/2020/D/1. * P ČAS schválilo Plán práce Předsednictva ČAS na období do konce roku 2021. * P ČAS vzalo na vědomí informaci o stavu výběru členských příspěvků. * P ČAS podle čl. XX odst. 8 Stanov ČAS a čl. 23 Směrnice ČAS č. 10/2020 rozhodlo o změně schváleného provozního rozpočtu. * P ČAS vzalo na vědomí předloženou informaci o realizaci vzdělávacího systému trenérů včetně systému prodloužení kvalifikace (kreditní systém) v roce 2021. * P ČAS zhodnotilo vystoupení reprezentace na EP ve vrzích, který se konal ve Splitu/Chorvatsko, jako neúspěšné. * P ČAS zhodnotio vystoupení reprezentace na MS štafet, které se konalo v Chořově/Polsko, jako neúspěšné. * P ČAS zhodnotilo vystoupení reprezentace na ME v chůzi družstev, které se konalo v Poděbradech/CZE, jako úspěšné. * P ČAS zhodnotilo vystoupení Terezy Hrochové na EP na 10 000m, který se konal v Birminghamu/GBR, jako úspěšné. * P ČAS schválilo přidělení pořadatelství MČR v půlmaratonu mužů a žen pro rok 2022 a 2023 s možností využití opce Českým atletickým svazem pro rok 2024 Oldřichu Bujnochovi. * P ČAS schválilo změny termínů: 1.MČR v běhu do vrchu mužů, žen, juniorů a juniorek (nahoru a dolu) na 19. 9. 2021,  2.MČR ve vícebojích starších žáků, starších žákyň, mladších žáků a mladších žákyň na 14. – 15. 8. 2021,  3. Republikové finále Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou na 6. 10. 2021,  4. Republikové finále Středoškolského atletického poháru na 13. 10. 2021. * P ČAS schválilo potvrzení žádostí následujících pořadatelů pro zařazení mítinků do struktury halových mítinků EA pro rok 2022:  Czech Indoor Gala, Kladno Indoor, Hvězdy v Nehvizdech, Beskydská laťka a Hustopečské skákání. * P ČAS schválilo návrh pověření ředitelky ČAS ve spolupráci s předsedou Soutěžní komise ČAS k zahájení jednání s ADV ČR ve věci provádění dopingových kontrol ve vícebojích až po dokončení celého závodu. * P ČAS schválilo změnu nominačního kritéria na Mistrovství světa v běhu do vrchu. * P ČAS validovalo výkonnostní požadavky dosažené na mítincích 23. 5. 2021 v Ostravě a 2. 6. 2021 Plzni a schválilo doplnění Trenérských informací ČAS o výše zmíněnou validaci v bodě Nominační kritéria ČAS v sekci Nominace závodníků, bod a) v individuální disciplíně maximálně tři (3) závodníci + jeden (1) náhradník, a to následovně - závodník s dosaženým výkonnostním požadavkem „A“ ČAS v kvalifikačním období ČAS, -závodník, který dosáhne výkonnostního požadavku „B“ ČAS v kvalifikačním období ČAS při reprezentačních startech, mistrovstvích ČR můžu a žen, mistrovstvích ČR seniorů/juniorů/dorostenců, při soutěžích družstev úrovně extraligy a 1. ligy, a dále při domácích a zahraničních mítincích zahrnutých minimálně v kalendáři EA a dále validní soutěže pořádané ČAS: Mítink ČAS 23. 5. 2021 Ostrava a Mítink ČAS 2. 6. 2021 Plzeň. * P ČAS schválilo posunutí ukončení termínu pro plnění výkonnostních požadavků pro ME U20 Tallin/Estonsko z 3. 7. 2021 na 4. 7. 2021. * P ČAS schválilo příspěvek pořadateli MČR v dlouhém horském běhu Maratonstavu Úpice. * P ČAS schválilo přijetí nového atletického kroužku Atletika Moravská Nová Ves /Jihomoravský KAS/.

 

 

 

Karolína Farská

Vytisknout