přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

19. ledna 2021, 09:21

Zemřel Miloslav Tempír

V pondělí 18. ledna zemřel ve věku 90 let Miloslav Tempír 

Miloslav Tempír žil od roku 1949 v Zábřehu. Získal pedagogické vzdělání v oborech tělesná výchova – přírodopis – občanská nauka. Poté působil mimo jiné jako vedoucí odboru okresního národního výboru či v letech 1973-1990 jako ředitel ZŠ Boženy Němcové.

Celoživotní pozitivní vztah ke sportu měl vliv na jeho aktivity profesní i na jeho aktivity v oblasti veřejného života. Jako ředitel ZŠ se zasadil o profilování této školy jako sportovní. V roce 1976 zde byly otevřeny první sportovní třídy a postupně docházelo k dobudování potřebného zázemí.

V oblasti veřejného života pak od roku 1953 vedl oddíl atletiky a za jeho působení se dařilo organizovat celou řadu soutěží, z nichž nejvýznamnější bylo v roce 1965 po rekonstrukci škvárového oválu mistrovství ČSSR mužů a žen. Vedle toho byl pan Tempír členem řady sportovních orgánů na úrovni krajské i celostátní. (např. člen předsednictva ČSTV, člen pléna ČOV, spoluzakladatel Asociací tělovýchovných jednot a sportovních klubů).

I přes svůj pokročilý věk se Miloslav Tempír stále aktivně účastnil dění ve školství a sportu, kdy vykonával až do svých posledních dní funkci předsedy Sportovních klubů Zábřeh, z. s.. Díky jeho úsilí se mohla v areálu městského stadionu uskutečnit modernizace celé řady sportovišť včetně nového tartanového atletického oválu, který byl uveden v provoz v roce 2019. 

 

Pan Tempír žil v Zábřehu od roku 1949. Získal pedagogické vzdělání v oborech tělesná výchova – přírodopis – občanská nauka. Poté působil mimo jiné jako vedoucí odboru okresního národního výboru či v letech 1973–1990 jako ředitel ZŠ Boženy Němcové.
Celoživotní pozitivní vztah ke sportu měl vliv na jeho aktivity profesní i na jeho aktivity v oblasti veřejného života. Jako ředitel ZŠ Boženy Němcové se zasadil o profilování této školy jako školy sportovní – v roce 1976 zde byly otevřeny první sportovní třídy a postupně docházelo k dobudování potřebného zázemí (tělocvična s japexovým povrchem, gymnastický sál s posilovnou).
V oblasti veřejného života pak od roku 1953 vedl oddíl atletiky a za jeho působení se dařilo „zábřežské atletice“ organizovat celou řadu soutěží, z nichž nejvýznamnější bylo v roce 1965 po rekonstrukci škvárového oválu mistrovství ČSSR mužů a žen. Vedle toho byl pan Tempír členem řady sportovních orgánů na úrovni krajské i celostátní (např. člen předsednictva ČSTV, člen pléna ČOV, spoluzakládal Asociaci tělovýchovných jednot a sportovních klubů).
I přes svůj pokročilý věk se PaedDr. Miloslav Tempír stále aktivně účastnil dění ve školství (předseda školské rady při ZŠ Boženy Němcové v letech 1997 až 2017) a zejména v oblasti sportu, kdy vykonával až do posledních dní funkci předsedy Sportovních klubů Zábřeh, z. s. Díky jeho úsilí se mohla v areálu městského stadionu uskutečnit modernizace celé řady sportovišť, z nichž připomeňme tu poslední, kdy byl v roce 2019 uveden do provozu atletický ovál s moderním tartanovým povrchem, včetně sektoru technických disciplín a rozcvičovací plochy (rozběhové rovinky).

Petr Jelínek

Vytisknout