přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

5. srpna 2022, 09:52

Výzva Provoz a údržba 2022

Národní sportovní agentura zveřejnila Výzvu Provoz a údržba 2022, která pomůže sportovním klubům po celé České republice s náklady na provoz sportovišť, zejména se zvyšujícími se cenami energií. Alokace této dotační výzvy je 385 milionů korun.

V rámci dotační výzvy „Provoz a údržba“ mohou sportoviště využít dotaci na energie související s provozem daného sportovního zařízení, vodné a stočné, sportovní materiál (včetně např. dezinfekce) nebo na provozní náklady, které jsou nezbytné pro zajištění provozu (například bezpečnostní ochranu sportovního zařízení). Oprávněným žadatelem je spolek (nebo pobočný spolek), který je zapsaný v Rejstříku sportu a eviduje v něm provozované sportovní zařízení. Zároveň žadatel musí být bezúhonnou osobou a nesmí mít žádný dluh u státních orgánů jako je například Finanční správa České republiky. ¨

Datum a čas zahájení příjmu žádostí:      1. 8. 2022 od 12:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu žádostí:     31. 8. 2022 do 12:00 hod.

Výzvu vč. příloh a dalších informací naleznete  PROVOZ A ÚDRŽBA 2022 - Národní sportovní agentura (agenturasport.cz) 

V rámci žádosti je nezbytné doložit i úplný výpis z evidence skutečných majitelů

Případné dotazy lze směřovat na email: dotace@agenturasport.cz nebo na tel.: +420 704 857 111.


Ing. Tomáš Taubr
vedoucí ekonomického oddělení

 

Vytisknout