přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

5. prosince 2022, 15:50

VÝSLEDKY POHYBOVÝCH TESTŮ SCM 2022

V uvedeném souboru zveřejňujeme výsledky pohybových testů SCM, které se konaly od 16. do 29. 11. 2022.

Upozorňujeme, že se jedná pouze o část testovací baterie, která dále zahrnovala lékařsko-fyzioterapeutický screening a anamnézy, a dotazníková šetření.

Podrobnou analýzu testovacích srazů včetně celé testovací baterie (metodika, význam, vyhodnocení), jejich průběhu a závěrů zpracujeme během ledna 2023.

Výsledky pohybových testů jsou rozděleny na kohorty mužů a žen. U každé skupiny uvádíme základní statistické údaje:

  • N = počet výsledků z daného testu                                                                                                  
  • Chybějící = počet atletů bez výsledků z daného testu                                                                                            
  • Průměr = průměrný výsledek                                                                               
  • Směrodatná odchylka = vypovídá o podobnosti souboru naměřených hodnot v daném testu
  • Minimum = nejnižší naměřená hodnota                                                                                                           
  • Maximum = nejvyšší naměřená hodnota

 

Oddělení mládeže

Vytisknout