přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

29. listopadu 2021, 11:47

Vyjádření Jiřího Kreutera ke stanovisku ASB

K uveřejněnému stanovisku ASB z. s. k mému vyloučení z Atletického oddílu Stará Boleslav (ASB) sděluji své následující stanovisko.

VH ASB dne 29. 4. 2019 rozhodla o ukončení mého členství v ASB s nekonkrétním odůvodněním „Hrubé porušení povinností nakládat s majetkem s péčí řádného hospodáře  č. 12, odst 3 „

Členem atletického oddílu jsem byl od roku 1959. Dlouhodobě jsem působil jako trenér dobrovolný i z povolání. Funkci předsedy atletického oddílu jsem vykonával v období 1990 – 2015. Na VH oddílu dne 5. 01. 2015 jsem již na funkci předsedy nekandidoval a byl jsem jmenován jeho čestným předsedou.

Rovněž jsem byl předsedou TJ Slavoj Stará Boleslav v období 2008 – 2015. Na VH TJ konané dne 26. 10.  2015 jsem již nekandidoval na funkci předsedy a pozbyl jsem jakékoliv pravomoci z této funkce vyplývající. V průběhu mého funkcionářského období žádný kontrolní orgán státní správy nekonstatoval nedostatky ve vedení hospodaření ani RK TJ Slavoj.  Hospodaření TJ Slavoj bylo vedeno renomovanou pražskou účetní firmou. Výpisy z bankovního účtu a katastrálního úřadu k datu 31. 10. 2015 jsou dokladem o hospodaření TJ Slavoj za mého působení. VH roce 2015 rozhodla o transformaci TJ Slavoj na ASB z. s.

Mé nedůvodné ukončení členství bylo podnětem k mému podání soudní žaloby u OS Praha – východ, který další jednání přesunul na Městský soud v Praze, který nařídil první stání na den 25. 01. 2021. Následný den požádal telefonicky předseda ASB T. Linhart mého právního zástupce o zvážení možnosti uzavřít tuto záležitost mimosoudně přijetím omluvy ze strany ASB. Smírné řešení o zpětvzetí žaloby a obnovení členství bylo současně podmíněno omluvou pana Linharta. Předseda atletického klubu se při jednání, které se uskutečnilo dne 12. 04. 2021 za přítomnosti advokátů, omluvil. Vzhledem k názorovým rozdílům ve směřování činnosti oddílu jsem se rozhodl své členství ve sdružení ukončit k datu 30. 04. 2021.  To snad je dostatečný důkaz k pochopení stavu věci, která se ne mou zásluhou stala veřejnou věcí v rámci Českého atletického svazu i v rámci města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Tímto považuji osobně celou záležitost za uzavřenou.

Atletické středisko Emila Zátopka ( ASEZ ), které bylo ustaveno v roce 2000 se význačnou měrou podílelo na rekonstrukci atletické dráhy a sektorů, které proběhlo v roce 2000. Byla vybudována zcela nová atletická dráha 400 m dlouhá se sektory pro technické disciplíny s umělým povrchem. Celý atletický areál splňoval podmínky pro pořádání významných závodů, neboť měl certifikát IAAF. Proto byl atletický oddíl opakovaně pověřen ČAS pořadatelstvím mistrovství České republiky ve vícebojích, soutěžních kol soutěží družstev dospělých. Zákládajícími členy byly významné osobnosti v oblasti sportu jako doc. J. Kössl, (předseda České olympijské akademie ČOV), velký propagátor odkazu E. Zátopka a jeho ženy, M. Šebík, dlouholetý ambasador ČOV působící v Itálii, V. Kuchta, předseda Okresního sdružení ČSTV Praha – východ, L. Liška, světový rekordman a olympionik a další s čestnou členkou D. Zátopkovou. Atletická dráha a sektory po 20 letech potřebovaly úpravu povrchu nikoliv nadstandartní úpravu, která byla pojata v roce 2020. Tím se znehodnotil předcházející stav a vynaložené finanční prostředky ze státního rozpočtu.

Tímto považuji své vyjádření k celé záležitosti za konečné a již se nemíním k němu jakkoliv vyjadřovat. V případě, že budou zveřejňovány nekonkrétní informace a má osoba napadána, nebudu váhat požádat svého právního zástupce o spolupráci při podání následné soudní žaloby.

Jiří Kreuter

 

Vytisknout