přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

15. dubna 2021, 08:25

Soutěžní poplatky za soutěže družstev 2021

Úhrada soutěžního poplatku vyplývá ze Směrnice ČAS 1/2021 - Soutěžní řád družstev čl. 6., bod a).

Informace k platbám:

  • Číslo účtu 153150982/0300
  • variabilní symbol (viz přiložená tabulka níže)
  • specifický symbol 09
  • termín úhrady poplatku nejpozději do 20. 4. 2021 (rozhodnutí Předsednictva ČAS ze dne 4.3.2021)
  • (nedodržení termínu úhrady se trestá pokutou dle Soutěžního řádu družstev čl. 18, bod b)) 

Přehled soutěžních poplatků za soutěže družstev ČAS 2021 zde

 

Ing. Martina Renzová
ekonomické oddělení ČAS

8. 3. 2021

 

Vytisknout