přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

31. ledna 2011, 16:47

Školení a doškolení trenérů v roce 2011

Metodická komise ČAS (MK ČAS) stanovila školení a doškolovací semináře trenérů atletiky pro rok 2011.

A. ŠKOLENÍ TRENÉRŮ V ROCE 2011

1. Trenérská škola při FTVS UK Praha
 Letos bude otevřeno studium pro získání nejvyšší trenérské kvalifikace I. třídy.
 Přihlášky zasílejte průběžně, nejpozději do 30. 4. 2011
 Podmínkou přijetí je věk 20 let, maturita, trenérská kvalifikace II. třídy a trenérská praxe – tyto údaje uveďte do přihlášky společně s obecnými údaji k přihlášení na školení (viz. níže).

2. Školení trenérů II. třídy
V roce 2011 se dokončí školení trenérů specializace sprinty a překážky, víceboje, které bylo zahájeno v roce 2010.
 
2. konzultace: Praha, 29. 4. -1. 5. 2011
 závěrečná zkouška:  Praha, 22. 10. 2011
 pořadatel: ČAS
 vedoucí školení: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.

 Poznámka: Další školení trenérů II. třídy bude zahájeno na jaře 2012.

3. Školení trenérů III. třídy
Podmínky přijetí: věk 18 let, členství v atletickém oddílu/klubu
místo: Praha
datum: 20. - 23. 10. 2011 (1. konzultace)
            10. – 13. 11. 2011 (2. konzultace)
 Účast nutná na obou konzultacích!
pořadatel: ČAS
vedoucí školení: PaedDr. Jitka Vindušková
počet účastníků: omezeno na 40 osob, k 29.9.2011 je školení již obsazeno

cena:  2000,- Kč + 100,- Kč na učební texty
Poznámka: ČAS neproplácí cestovné, stravné ani ubytování.

4. Školení trenérů III. třídy
Podmínky přijetí: věk 18 let, členství v atletickém oddílu/klub
místo: Ostrava
datum: 20. – 23. 10. 2011 (1. konzultace)
            10. – 13. 11. 2011 (2. Konzultace)
 Účast nutná na obou konzultacích!
 pořadatel: ČAS
 vedoucí školení: dr. Danuše Vandrolová, CSc.
 počet účastníků: omezeno na 40 osob
 cena:  2000,- Kč + 100,- Kč na učební texty
 Poznámka: ČAS neproplácí cestovné, stravné ani ubytování.

 Poznámka: V případě malého zájmu o jedno ze školení, budou školení spojena a školení proběhne v místě s větším počtem zájemců.

5. Školení trenérů žactva a přípravek
Školení trenérů žactva a přípravek pořádají krajské atletické svazy a oddíly/kluby.

Nejbližší školení pořádá Pražský atletický svaz (PAS) v dubnu 2011. Školení je určeno pro všechny zájemce - nejen z Prahy, ale i z ostatních krajů ČR. Podrobné informace najdete na web stránce PAS.

B. DOŠKOLOVACÍ SEMINÁŘE PRO TRENÉRY V ROCE 2011

1. Doškolovací seminář pro trenéry přípravek
Doškolovací seminář pro trenéry přípravek se koná v rámci školení trenérů přípravek pořádaného Pražským atletickým svazem (PAS) 2. 4. 2011. Podrobné informace na web stránce PAS.

Po absolvování doškolovacího semináře bude účastníkům prodloužena trenérská licence na další 5tileté období.

2. Doškolovací a informativní seminář pro trenéry všech kvalifikačních stupňů
 místo: Brno
 datum: 12. 11. 2011
 pořadatel: ČAS
 vedoucí semináře: PaedDr. Josef Michálek, CSc.
 náplň: běhy a skoky
  seminář je určen pro trenéry všech kvalifikačních stupňů, kterým v letošním roce končí platnost trenérské licence (nebo již platnost skončila) a pro všechny zájemce o danou problematiku
 počet účastníků: neomezeno
 cena:  300,- Kč (v ceně poplatek za prodloužení trenérské kvalifikace)
  Po absolvování doškolovacího semináře bude účastníkům prodloužena trenérská kvalifikace na další 5tileté období.
 Poznámka: ČAS neproplácí cestovné a stravné.

3. Doškolovací a informativní seminář pro trenéry všech kvalifikačních stupňů
 místo: Praha
 datum: 12. 11. 2011
 pořadatel: ČAS
 vedoucí semináře: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc., Iveta Rudová
 náplň: sprinty a překážky, vrhy, víceboje
  seminář je určen pro trenéry všech kvalifikačních stupňů, kterým v letošním roce končí platnost trenérské licence (nebo již platnost skončila) a pro všechny zájemce o danou problematiku 
 počet účastníků: není omezeno
 cena:  300,- Kč (v ceně poplatek za prodloužení trenérské kvalifikace)
  Po absolvování doškolovacího semináře bude účastníkům prodloužena trenérská kvalifikace na další 5tileté období.
 Poznámka: ČAS neproplácí cestovné a stravné.

 Organizace obou seminářů: dopolední část bude společná (zdravověda, obecné aktuální informace ke sportovnímu tréninku), odpolední část bude rozdělena dle specializací.

C. Další semináře
Seminář vedoucích trenérů článků péče o talentovanou mládež (ČPTM)
 místo: Nymburk
 datum: 13. – 14. 10. 2011
 pořadatel: ČAS
 vedoucí semináře: T. Purman, I. Rudová
 účastníci: vedoucí trenéři ČPTM
 Poznámka: na tento seminář se trenéři nepřihlašují, budou pozváni vedoucí trenéři SCM, SpS a zodpovědní trenéři atletiky na SG. Podrobnosti k vlastnímu semináři (včetně ceny) budou upřesněny.

---------------------------------------------

Na všechna školení a semináře se přihlašuje emailem na Český atletický svaz Ivetě Rudové na adresu irudova@atletika.cz

Přihlášky na školení zasílejte průběžně, nejpozději 14 dní před vlastním školením/seminářem.

Do přihlášky uveďte: 
 název akce, místo a datum
 jméno a příjmení, včetně titulů
 datum narození
 poštovní adresa
 osobní emailová adresa
 telefonní číslo
 atletický oddíl/klub
 u doškolovacích seminářů uveďte i specializaci, o kterou máte zájem

Přihlášeným budou zaslány informace o platbě. Teprve po zaplacení příslušné částky je účastník na školení/seminář přijat.

Všem přijatým účastníkům budou zaslány konkrétní informace k příslušnému školení/semináři vždy týden před vlastní akcí na osobní emailovou adresu.
Školení trenérů a doškolovací semináře probíhají podle platných směrnic ČAS.

Vzhledem k omezenému počtu účastníků na některá školení/semináře doporučujeme, se přihlásit co nejdříve!!


za MK ČAS: Iveta Rudová
schválila: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc., předsedkyně MK ČAS

Vytisknout