přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

24. listopadu 2020, 08:10

Můj klub 2021 - podpůrný materiál pro oddíly a kluby

Dobrý den,

ČAS připravil pro kluby/oddíly pomocný materiál, potřebný k podání žádosti programu rozvoje a podpory sportu Národní sportovní agentury – Můj klub 2021.

Pomocný materiál obsahuje data pro Kategorii 5 a Kategorii 6 v bodu 10 Výše dotace Výzvy (viz dole)

Zpracování Kategorie 1 – 4 je v kompetenci oddílů a klubů.

10. Výše dotace:

10.1. Výše dotace bude stanovena na základě rozsahu sportovní aktivity dětí a mládeže od 3 let (ročník narození 2018) do 23 let (ročník narození 1998), dle následujících kategorií: 

Kategorie 5: Sportovci dle bodu 1.4. z řad dětí a mládeže ve věku 11 až 17 let (ročník narození 2010 až 2004) mající alespoň 2 x týdně tréninkovou jednotku dle bodu 1.6. a zároveň se účastnící alespoň 6 oficiálních soutěží dle bodu 1.7. za posledních 24 měsíců předcházejících podání žádosti.

Kategorie 6: Sportovci dle bodu 1.4. z řad dětí a mládeže ve věku 18 až 23 let (ročník narození 2003 až 1998) mající alespoň 2 x týdně tréninkovou jednotku dle bodu 1.6. a zároveň se účastnící alespoň 6 oficiálních soutěží dle bodu 1.7. za posledních 24 měsíců předcházejících podání žádosti. 

Na žádost oddílu/klubu zašleme Seznam mládežnických členů vašeho oddílu/klubu (ročníky narození 1998 2010) s počtem jejich účastí na závodech vypsaných v termínové listině ČAS v období mezi 15. říjnem 2018 a 15. říjnem 2020, vygenerovaný z výsledkové databáze těchto závodů. Účastí je myšlena účast v závodě, nikoliv v jednotlivé disciplíně. Do souboru byly exportovány u dětí a mládeže účasti od 1x a více. Seznamy jsou napojeny na aktuální členskou základnu. ČAS garantuje pouze závody uvedené ve druhém listu souboru. Není možné zpětné dohrávání závodů a výsledků do kalendáře ČAS. Zkontrolujte si možné duplicity ve jménech, ke kterým může dojít při nesprávném zadání jména pořadatelem. Také zkontrolujte duplicity v názvech klubu, které vznikají zakládáním družstev A,B,C v soutěžích družstev.

Ukončení příjmu žádostí nastavila NSA do 23.listopadu 2020 v 17:00 hodin.

Žádosti odesílejte na email jondracek@atletika.cz

Jiří Ondráček
oddělení administrace ČAS 

 

Vytisknout