přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

3. září 2019, 07:21

Mistrovství Čech družstev juniorů - zpravodaj

MISTROVSTVÍ ČECH DRUŽSTEV JUNIORŮ 2019

Zpravodaj 1/2019

Vážení sportovní přátelé,

Na webových stránkách ČAS jsou již zveřejněny propozice Mistrovství Čech družstev juniorů a juniorek, které z pověření ČAS pořádá atletický klub TJ Sokol Kolín - atletika v neděli 15. září 2019. Účastníky této soutěže jsou prvá dvě družstva z krajských přeborů krajů Středočeského, Plzeňského, Královéhradeckého a Prahy a vítězové krajských přeborů v krajích Jihočeském, Karlovarském, Ústeckém, Libereckém, Pardubickém a kraje Vysočina.

Prosím krajské pracovníky SK o zaslání postupujících družstev spolu s kontakty na vedoucí těchto družstev.

Upozorňuji:

a/ přihlášky jsou do pátku 13. 9. 2019 do 20:00 hodin – důvodem je možnost zareagovat včas na přihlášku v disciplínách, kde je velký převis přihlášených

b/ na technické poradě budou možné pouze škrty, nebudou umožněny starty mimo soutěž, přihlášky štafet se podávají na poradě na kartičkách

c/ každé družstvo předloží ŘP řádně vyplněnou soupisku družstva

d/ základní výšky budou určeny na základě výkonnosti přihlášených závodníků ŘP

e/ důsledně bude postupováno podle Soutěžního řádu družstev – článek 16, písmeno g) – maximální počty závodníků v bězích – 24 a v soutěžích v poli - 20

f/ startovní čísla budou pro běhy nad 400 metrů a pro závod v chůzi, dodá pořadatel

g/ pro zařazení závodníků do rozběhů a běhů i pro určení pořadí v soutěžích v poli bude rozhodující letošní výkon uvedený ve svazové databázi

h/ soutěž probíhá podle pravidel atletiky a ustanovení soutěžního řádu

i/ upozorňuji na omezený čas měření a vážení náčiní uvedený v propozicích

i/ do Mistrovství České republiky družstev juniorů v Plzni 28. září postupuje pět nejúspěšnějších oddílů a utká se se třemi nejlepšími družstvy z Mistrovství Moravy a Slezska

Úspěšnou druhou část atletické sezóny 2019.

 

Petr Šindelář – řídící pracovník družstev juniorů
Moravčice 10, 50601 Jičín, 775 956 875,
sindelarp@seznam.cz

 

Vytisknout