přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

7. prosince 2010, 17:13

Zpráva z Předsednictva ČAS

Přinášíme zprávu z dnešního zasedání Předsednictva Českého atletického svazu.

Jednání P ČAS řídil předseda Libor Varhaník. * P ČAS po diskuzi bere na vědomí Analýzu účastí reprezentantů ČR na ME a MS v běhu do vrchu a návrh řešení účasti na vrcholných akcích v běhu do vrchu v období let 2011 až 2015. * P ČAS schválilo Řízení trenérské rady ČAS v roce 2011, Kategorie a reprezentační výběry 2011 a Návrh nominačních kritérií 2011, který bude doplněn o vysvětlující dodatek. * P ČAS schvaluje plán práce Předsednictva ČAS na I. pololetí 2011 s úpravami. * P ČAS schvaluje nominaci delegátů ČAS na MČR. P ČAS bere na vědomí nominaci technických delegátů na MČR. * P ČAS souhlasí s návrhem komise mládeže, která pro rok 2011 navrhuje zachovat dislokaci stávajících SpS s finančním rozdělením stejném jako v roce 2010 s výjimkami u SpS u AC Škoda Plzeň, AC Syner Turnov, TJ Lokomotiva Břeclav a Atletclub Nýřany. Na základě zlepšení v průběhu letošního roku byla přiznána mimořádná dotace Turnovu a Břeclavi. * P ČAS bere na vědomí závěry oponentního řízení článků talentované mládeže – SCM a rozhoduje vypsání výběrového řízení vedoucího trenéra SCM v Jihomoravském kraji na dobu určitou do 31. 12. 2012. * P ČAS doporučuje pokračovat v projektu Atletika pro děti i v roce 2011. Pokud bude rozpočet ČAS na mládež v roce 2011 navýšen, použít tyto prostředky na projekt. * P ČAS schvaluje předložený návrh Směrnice ČAS č. 3/2010, kterou se mění Směrnice ČAS č. 6/2009, o členství v ČAS, a ukládá ho zveřejnit na webových stránkách ČAS. * P ČAS neschvaluje Prováděcí pokyny ke školení trenérů v rámci ČAS (ke směrnici ČAS o trenérech). * P ČAS neschválilo návrh předsedy soutěžní komise o přesunutí MČR žactva na 10. – 11. září 2011. MČR se uskuteční v původně plánovaném termínu 3. a 4. 9. * P ČAS podle čl. XX odst. 7 Stanov ČAS a čl. 23 Směrnice ČAS č. 2/2010 rozhodlo o použití rozpočtových prostředků mimo schválený rozpočtový záměr. *

Michal Procházka

Vytisknout