přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

17. prosince 2020, 22:01

Rusové až do 2022 jen neutrálně

Po čtvrtečním verdiktu Mezinárodní sportovní arbitráže v Lausanne nadále nemohou sportovci z Ruska startovat na sportovních akcích pod svou vlajkou a vyslechnout si v případě vítězství svou hymnu. CAS nicméně zmírnila jejich trest ze čtyř na dva roky, skončí v prosinci 2022.

Dlouho očekávané rozhodnutí znamená, že pouze ti ruští sportovci, kteří se nepodílejí na dopingu nebo utajování pozitivních testů, mohou soutěžit jako „neutrální“ na významných sportovních akcích až do závěru roku 2022. Z pohledu atletiky se jim tak komplikuje cesta na olympijské hry v Tokiu v příštím roce, ale také mistrovství světa v Oregonu či Evropy v Mnichově v roce následujícím. Teprve až na šampionátech v Istanbulu (HME) a Nankingu (HMS) počátkem roku 2023 by se mohli vrátit v obvyklém rozsahu. (Problémy ale má i samotný ruský atletický svaz, který letos dvakrát změnil svého šéfa a vedle stále nevyřešeného dopingového skandálu z roku 2015 řeší i případ falšování v kauze výškaře Lysenka.)


Rusové nemohou obléct národní barvy na atletických akcích již 5 let, na foto Maria Lasickeneová na MS v Londýně 2017

Čtvrteční rozhodnutí, které vstupuje v platnost okamžitě, také brání Rusku, aby během svého dvouletého zákazu pořádalo nebo se ucházelo o pořádání velkých sportovních soutěží, a to až do 16. prosince 2022. Pokud již bylo hostitelství takové akce uděleno, musí být odebráno a přiděleno jiné zemi, „pokud to není právně nebo prakticky nemožné“. Zástupcům ruské vlády je rovněž vyloučeno účastnit se OH či MS, pokud nejsou pozváni předsedou vlády nebo hlavou státu hostitelské země.

Loni v prosinci Světová antidopingová agentura (WADA) tu národní (RUSADA) suspendovala. Zároveň uložila Rusku čtyřletý balíček sankcí jako trest za manipulaci a machinaci s daty z moskevské laboratoře RUSADA. Rusku předtím bylo řečeno, aby WADA předalo data z laboratoře jako podmínku svého kontroverzního obnovení členství v roce 2018 po jeho tříletém pozastavení systematického státem sponzorovaného dopingového skandálu.

RUSADA tento trest odmítla přijmout a odvolala se k Mezinárodní sportovní arbitráži (CAS), která případ projednala na čtyřdenním slyšení ve švýcarském Lausanne v listopadu s 50 vedlejšími účastníky, včetně Mezinárodního olympijského výboru (MOV). Tříčlenný tribunál CAS jednomyslně dal zapravdu WADA, že RUSADA byla vyloučena oprávněně, ale trest snížila na polovinu.

„Tento tribunál zavedl opatření, která odrážejí povahu a závažnost nedodržování [Světového antidopingového kodexu] a zajišťují zachování integrity sportu,“ uvádí CAS ve svém prohlášení. „Uložená opatření nejsou tak rozsáhlá jako ta, která požadovala WADA. To by však nemělo být vykládáno jako jakékoli schvalování chování RUSADA nebo ruských úřadů.“ CAS vysvětlil kratší trest právními normami, dále „zvažovala proporcionalitu, obzvlášť potřebu uskutečnit změny v kultuře a povzbudit novou generaci ruských sportovců k účasti na čistém mezinárodním sportu“.

Světová antidopingová agentura rozhodnutí CAS uvítala, prezident WADA Witold Bańka ji označil za mezník. „Panel jasně potvrdil naše zjištění, že ruské úřady bezostyšně a nelegálně manipulovaly s údaji z moskevské laboratoře ve snaze zakrýt institucionalizovaný dopingový program. Tváří v tvář neustálému odporu a popírání ze strany Ruska jsme jasně prokázali náš případ. V tomto ohledu je toto rozhodnutí důležitým okamžikem pro čistý sport a sportovce po celém světě,“ nechal se slyšet.

Bańka však připustil zklamání, že trest nezůstal čtyřletý. „Stále však jde o nejpřísnější trest, který kdy byly uložen jakékoli zemi za činy související s dopingem,“ zdůraznil šéf WADA a zmínil nemožnost účasti na dvou olympiádách (vedle Tokia přijdou také o zimní hry Pekingu v roce 2022) a mnoha dalších akcích, včetně jejich pořádání. „To vysílá jasnou zprávu, že institucionalizované podvádění a intenzivní úsilí o rozvrácení globálního antidopingového systému nebudou tolerovány,“ dodal.

Přestože budou muset ruští sportovci startovat pod neutrální vlajkou a případní šampioni si nevyslechnou národní hymnu, jejich původ úplně vymazán nebude. Mohou si název „Rusko“ ponechat na oblečení, byť slova „neutrální sportovec“ (nebo jejich ekvivalent) „musí být zobrazena v angličtině v poloze a velikosti, která není méně významná než název „Rusko““. Oděv také může obsahovat barvy ruské vlajky – tu však jako takovou nesmějí veřejně vystavovat (např. s ní oslavovat svůj úspěch). To samé platí pro další národní symboly.

Ruská antidopingová agentura musí do devadesáti dnů od oznámení tohoto rozhodčího nálezu zaplatit pokutu buď 10 % ze svého příjmu v roce 2019, nebo (v přepočtu) 2,14 milionu korun – podle toho, která částka je nižší. Dále musí RUSADA kompenzovat světové agentuře náklady WADA při vyšetřování pravosti dat získaných z moskevské laboratoře (od 1/2019 do 12/2020), přičemž tato suma přesahuje 27 milionů korun. A také musí RUSADA uhradit 80 procent nákladů řízení a zaplatit WADA téměř 9,7 mil. Kč na její právní a další výdaje vzniklé rozhodčím řízením.

Michal Procházka, foto: ČAS - E. Erben

Vytisknout