přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

19. července 2021, 18:48

Disciplinární komise osvobodila Anežku Drahotovou

V pondělí 19. července 2021 zasedala Disciplinární komise ČAS ohledně případu Anežky Drahotové.

Disciplinární komise Českého atletického svazu v případě Anežky Drahotové rozhodla tak, že konstatovala, že ve vzorcích A a B Anežky Drahotové byly zjištěny změny v poměrech izotopů C12 a C13, což by mohlo být dle článku 2.1 směrnice o boji proti dopingu porušením těchto pravidel. Disciplinární komise ČAS dále konstatovala, že Anežka Drahotová prokázala, že tyto změny nejsou způsobeny vnikem zakázané látky do jejího těla, když vnikly přirozenou cestou na základě změny stravovacích návyků a změny zdravotního stavu. Proto se shledává nevinnou a uplatňuje se článek 10.5 směrnice boje proti dopingu, neukládá se doba zákazu činnosti, a to jak již bylo konstatováno, na základě neexistence zavinění nebo nedbalosti. Bylo konstatováno, že sportovec, ale i posudky endokrinologů a odborníků z VŠCHT prokázaly neexistenci zavinění nebo nedbalosti, a z toho důvodu není uložen žádný zákaz činnosti, který by jinak připadal v úvahu,“ informoval bezprostředně po skončení jednání Disciplinární komise ČAS předseda doc. Ing. Miroslav Ševčík.

Vyjádření Anežky Drahotové k rozhodnutí Disciplinární komise ČAS: „Je to pro mě velká úleva. Děkuju všem svým fanouškům, rodině a vůbec všem, kteří ve mě věřili a věří. Pro mě je nejdůležitější pravda a ta je pořád stejná. Svědomí mám čisté, nedopovala jsem a nic jsem neporušila.“

Oddělení komunikace ČAS

Vytisknout