přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Téma týdne

20. dubna 2011, 16:24

Maratonská ekonomika

Když je řeč o akcích Pražského mezinárodního maratonu v souvislosti s financemi, většině lidí nejspíš vytane na mysli ne zrovna nízké startovné, případně otázka: „kolik to celé asi musí stát“. Organizátoři zkusili nabídnout trochu jiný pohled, a sice: jaký ekonomický přínos má jejich seriál pro Prahu a potažmo celou ČR. Na základě jakých výpočtů  nakonec dospěli k částce přibližně 779 583 600 Kč? O tom je následující Téma týdne.

Prezentovaná studie vychází z metod profesora hamburské univerzity Wolfganga Maenniga, jež byly použity třeba v roce 1998 při výpočtu ekonomického přínosu maratonu v Berlíně, a odpovídá standardním modelům, jaké pro podobné případy používá Evropská unie. Aktuální data pak pocházejí ze statistik PIM a údajů agentury CzechTourism, která se zabývá podporou domácího cestovního ruchu. Pojďme se na ně podívat blíže.


Masa běžců při PIM - foto: www.graf.cz

Nepřijeli sami, ani na otočku
Loňských akcí PIM se vedle 6062 Pražanů zúčastnilo 6543 běžců ze zbytku republiky a 7812 cizinců. Většina z nich navíc nedorazila sama, ale v doprovodu svých blízkých či kamarádů, kteří je přijeli podpořit podél trati. V průměru tak s každým mimopražským Čechem přibyla kvůli závodu do hlavního města další jedna osoba, u cizinců se počítá s průměrem 1,5 doprovodu na jednoho běžce.

Řada z těchto „přespolních“ přitom nepřijela pouze tzv. na otočku, ale spojila závod s vícedenní návštěvou Prahy. Průměrně zde hosté ze vzdálených koutů Čech, Moravy a Slezska trávili podle studie dva dny, ti zahraniční ještě o půldruhého dne déle (3,5 dne). Přitom pochopitelně platili za ubytování, jídlo, vstupy, suvenýry... Agentura CzechTourism vyčíslila průměr denních výdajů u cizinců na 180 eur, což odpovídá 4500 Kč. U českých hostů se počítá s částkou čtvrtinovou. Pokud se to vše znásobí a sečte, vyjde nám částka 337 041 000 Kč, která byla vloni v Praze utracena mimopražskými účastníky akcí PIM.

Akce PIM přinášejí i nepřímé efekty
To však ještě není z pohledu přímého přínosu běžeckého seriálu pro ekonomiku vše. Každá utracená koruna totiž spouští řetězec dalších obchodních operací. Zjednodušeně řečeno: pokud se někdo ubytuje v hotelu, jeho majitel tím vydělá více peněz, které může použít třeba na nákup nových oken, čímž zase dává vydělat jejich prodejci atd. V ekonomii se tomu říká multiplikační efekt, pro který je u cestovního ruchu standardně stanoven koeficient 2,0. Výše zmíněnou částku je tedy třeba vynásobit dvěma a v součtu s předpokládanými výdaji účastníků na dopravu (u Čechů průměrně 600, u cizinců 5000 Kč) dojdeme k výsledným 779 583 600 Kč.

Tolik odhadovaný přínos akcí PIM pro ekonomiku Prahy a ČR. A to mluvíme pouze o efektu, který můžeme spočítat nebo alespoň odhadnout, a ne třeba o reklamě, kterou akce PIM dělají hlavnímu městu v zahraničí ať už prostřednictvím četných televizních přenosů či šotů ze závodů, nebo propagačními aktivitami organizátorů po celém světě. Obtížně lze vyčíslit i to, že má sportování na zdraví populace, jež hraje v ekonomice také nezanedbatelnou roli už proto, že méně stonajících znamená vyšší produktivitu práce a nižší zátěž pro sociální výdaje státu.

Několik čísel na závěr:
- vloni se seriálu závodů PIM zúčastnili zástupci 85 zemí, cca 2000 cizinců představuje 0,5 % všech, kteří do ČR za rok přijedou
- u soutěžních běhů tvořili cizinci 38 % účastníků, u maratonu dokonce nadpoloviční většinu (53 %)
- 81 % zahraničních závodníků přijelo z Evropy, nejvíce z nich bylo Slováků (necelých devět stovek), které relativně těsně následovali Francouzi, Britové, Němci a Italové
- zatímco cestovní ruch jako celek kvůli krizi v nedávné době klesal, v roce 2009 CzechTourism zaznamenal o 8 % návštěvníků ČR, běžců se to netýkalo; ba naopak – ve stejném roce jich přijelo o 12 % více než před třemi lety, vloni se meziroční nárůst zvedl dokonce na 23 %
- účastníci akcí PIM utrácejí v ČR 180 euro denně, zatímco průměr zahraničních turistů činí 100 € na den (a i nejštědřejší Norové a Rusové tu nechávají kolem 150 €/den)
- obrázky z akcí PIM byly kromě přímého přenosu na ČT4 vysílány jako 52minutové pořady ve 220 zemích světa na 140 satelitních kanálech

zdroje: PIM, CzechTourism, studie prof. Wolfganga Maenniga k Berlínskému maratonu (1998, 2003, 2007)

Adam Pražák

Vytisknout