přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Jmenování tajemníka volební komise

Ředitel Českého atletického svazu Ing. Tomáš Janků jmenoval podle článku 1 odst. 6 směrnice ČAS číslo 5/2004 – Volební řád valné hromady ČAS, tajemníkem volební komise pro volby na valné hromadě ČAS konané dne 22. 4. 2017 v Nymburce Mgr. Denisu Kořínkovou.

Podle ustanovení článku VI odstavce (8) písmena f), h) a j) Stanov ČAS a rozhodnutí valné hromady ČAS konané dne 26. dubna 2015 se budou volit předseda ČAS, 2 místopředsedové ČAS, 6 členů předsednictva ČAS - předsedů odborných komisí ČAS, a to komisí ekonomické, metodické, mládeže, organizační, rozhodčích a soutěžní, předseda dozorčí rady ČAS, 7 členů dozorčí rady ČAS a 4 členové arbitrážní rady ČAS.

Podle ustanovení článku 2 odstavců 1 a 2 směrnice ČAS č. 5/2004 - Volební řád valné hromady ČAS, je návrh kandidáta oprávněn podat delegát, oddíl nebo klub (člen ČAS) a KAS, návrh se podává tajemníkovi volební komise písemně, nejpozději 20 dnů před konání valné hromady, tedy nejpozději v neděli 2. dubna 2017.

Kontakty na Denisu Kořínkovou - tel.: 233 014 400, mail: atletika@atletika.cz

Vytisknout