přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Aktualizováno - Přihlášky oddílů k činnosti a registrace závodníků v roce 2010

Od 1.1.2010 došlo k významné změně ve způsobu podávání Přihlášek atletického oddílu/klubu k činnosti.

Přihlášky se vyplňují na adrese http://online.atletika.cz/registrace/login.aspx v sekci oddíly (naleznete též v levém menu na webu ČAS - ODDÍLY - přihlášky oddílů a registrace závodníků).

Na úvodní stránce jsou ke stažení návody k obsluze aplikace.

Do systému se přihlašuje pod stejným jménem a heslem, které se používají při elektronickém přihlašování závodníků na závody přes web ČAS. V případě, že své přístupové údaje neznáte, obraťte se prosím na Ing. Martina Mastného (mmastny@atletika.cz).

Zejména důležité je po vyplnění elektronické přihlášky oddílu k činnosti kliknout na volbu „obnovit registraci“, kterou se odešle dokument ke zpracování na ČAS. Zároveň přihlášku vytiskněte volbou „vytisknout“ a podepsanou zašlete na ČAS spolu s dokladem o zaplacení poplatku.


Na stejné adrese http://online.atletika.cz/registrace/login.aspx v sekci atleti je od 1.1.2010 rovněž možné provádět registrace atletů.

Nově lze ještě v průběhu ledna v aplikaci prodloužit registraci atletů
, jejichž registrace byla ukončena k 31.12.2009 (volba "Obnovit registraci" ve formuláři atleta). Je třeba současně uhradit poplatek za prodloužení registrace 50 Kč na jednoho atleta (specifický symbol platby je 03). 
Žádáme oddíly, aby prodloužení registrace atletů věnovaly náležitou pozornost. V přehledu atletů každého oddílu je platnost registrace ke konci roku 2009 zvýrazněna červeně. 


Informační materiály k přihláškám k činnosti byly rozeslány všem oddílům poštou, ke stažení je naleznete rovněž pod následujícími odkazy:
Informační dopis k přihláškám 2010  -  Pokyny k přihlášceIva Pechová
Koordinátorka agendy základním článkům ČAS

Vytisknout