přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice

Propozice

Pořadatel
Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub Atletika Písek o. s.

Datum
Sobota 10. a neděle 11. září 2011.

Místo
Písek - městský atletický stadion v ulici U Papírny.

Vedoucí činovníci
Delegát ČAS     Mgr. Václav Fišer
Technický delegát    Jaroslav Kubica
Ředitel závodů    Jaroslav Putschögl
Hlavní rozhodčí    Pavel Novák

Přihlášky
Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od středy 31. srpna do pondělí 5. září 2011, uzávěrka přihlášek je v pondělí 5. září 2011 ve 24.00 hodin.

Prezentace
Provádějí atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od středy 7. do pátku 9. září 2011, ukončení prezentace je v pátek 9. září 2011 v 18.00 hodin.

Startují
Muži a ženy, nar. 1989 - 1991, příp. junioři, juniorky, dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem.

Soutěže
Muži  - 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk, oštěp, kladivo.
Ženy  - 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk, oštěp, kladivo.

Výdej startovních čísel
Bude probíhat v pátek 9. září 2011 od 18.00 do 20.00 hodin v závodní kanceláři na městském atletickém stadionu v ulici U Papírny, v sobotu 10. září 2011 od 09.00 hodin a v neděli 11. září 2011 od 09.30 hodin ve svolavatelně na městském atletickém stadionu v ulici U Papírny.

Závodní kancelář
bude umístěna v hlavní tribuně nad stadionem

Schůzka a porada rozhodčích
v sobotu v 9,00hod. na hlavní tribuně

Šatny
Šatny - ženy jsou k dispozici v přízemí hlavní budovy, slouží pouze k převlékání a koupání. Pořadatel neručí za věci v nich odložené.
Šatny - muži jsou k dispozici v nové budově u hřiště beach volejbalu (prostor blízko rozcvičovacího hřiště)

Rozcvičování
Rozcvičování před soutěží bude probíhat:
- všechny běhy na fotbalovém stadionu s umělým povrchem
- hody na druhém travnatém stadionu
- vrhy na vrhačském sektoru v prostoru za startem 300m
Vše viz. mapy na stadionu a v obálkách se startovním číslem
Mapa v pdf rovněž ke stažení zde.

Kontrola náčiní
bude probíhat v budově tribuny vedle rozhlasu a to 90-60minut před zahájením dané disciplíny

Startovní listiny
budou vyvěšeny na nástěnkách na obou stranách tribuny

Svolavatelna
bude na ploše stadionu pod stanem v prostoru startu běhu na 100m.
Závodníci se prezentují před každým startem v prostoru svolavatelny a budou společně zaváděni k disciplíně
Konec prezentace je stanoven:
- pro běhy 15 minut
- pro skoky, hody a vrhy 30 minut
- pro skok o tyči 65 minut.
Ve svolavatelně bude kontrolováno:
- oddílové startovní dresy
- startovní číslo nesmí být nijak upravováno, především zmenšováno
- závodní obuv, tretry pravidlo 143
- obsah zavazadla neseného na závodiště. Zavazadlo může obsahovat pouze věci pro vlastní soutěž. Nemůže obsahovat mobilní telefony, fotoaparáty, audiopřehrávače, přenosné počítače, léky, podpůrné prostředky a předměty ze skla.

Základní výšky a zvyšování
stanoví technický delegát v pátek 9.11.2011.

Výsledky
budou vyvěšovány po jednotlivých disciplínách na nástěnkách na obou stranách tribuny.
Oficiální výsledky budou zvěřejněny na webové stránce ČAS.

Vyhlašování vítězů
bude prováděno v blocích podle rozpisu a závodníci se na něj dostaví v oddílovém dresu nebo soupravě, nikoliv v civilním oblečení.

Dopingová kontrola
Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem, který se prokáže platným průkazem o licenci a pověřovacím dopisem, vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat v hlavní budově a bude viditelně označena.

Ubytování
www.otavarena.cz
www.interhotel-america.com
www.penzionsport.cz
www.hotelpodskalou.cz
www.icpisek.cz/php/katalog/uby/select.php
http://hotel.ihcpisek.cz

Vytisknout