přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice

Pořadatel
Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Slavoj Stará Boleslav.

Datum
Sobota 19. a neděle 20. května 2012.

Místo
Stará Boleslav - atletické středisko Emila Zátopka v Houštce.

Vedoucí činovníci
Delegát ČAS a technický delegát        RNDr. Ladislav Kňákal
Ředitel závodů                    Jiří Kreuter
Hlavní rozhodčí                  Ing. Ladislav Pytloun
Technický ředitel                Jakub Čížek
                                              Mgr. Pavel Sládek
Vedoucí závodní kanceláře   Mgr. Květa Hájková
Hospodář          Dagmar Krejzová
Lékař                 MUDr. Eva Šimečková
                           MUDr.Miroslav Rež
Vyhlašování vítězů    Mgr. Hana Hatková

Přihlášky
Přihlášky podávají atletické kluby a oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od středy 9. do pondělí 14. května 2012, uzávěrka přihlášek je v pondělí 14. května 2012 ve 24.00 hodin.
Přihláška musí obsahovat seznam závodníků a závodnic s uvedením příjmení, jména, celého data narození, názvu přihlašované soutěže a nejlepšího výkonu docíleného ve víceboji v období od 1. ledna 2011 do dne uzávěrky přihlášky, včetně data a místa jeho dosažení.
K účasti na mistrovství České republiky budou závodníci, resp. závodnice, zařazeni na základě posouzení jejich výkonnosti technickým delegátem.
V případech hodných zvláštního zřetele může technický delegát na návrh šéftrenéra ČAS zařadit k účasti na mistrovství České republiky i závodníky, resp. závodnice, nad rámec výše uvedených kritérií.

Startují
Startují muži a ženy, junioři a juniorky (v kategorii juniorů, resp. juniorek, mohou startovat i dorostenci, resp. dorostenky), kteří byli k účasti na mistrovství České republiky přihlášeni atletickými kluby a oddíly, zařazeni technickým delegátem a prezentovali se nejpozději jednu hodinu před začátkem příslušné soutěže v závodní kanceláři.
Startující závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce, v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají atletické kluby a oddíly.

Soutěže
Muži        - desetiboj.
Ženy        - sedmiboj.
Junioři       - desetiboj.
Juniorky    - sedmiboj.

Závodní kancelář
Závodní kancelář je otevřena v pátek 18. května 2012 od 17.00 do 19.00 hodin, v sobotu 19. května 2012 od 08.30 hodin a v neděli 20. května 2012 od 08.00 hodin v prvním patře druhé části cílového domku.
Závodníci, resp. závodnice, zde nejpozději jednu hodinu před začátkem příslušné soutěže odevzdají vyplněný prezentační formulář a poté obdrží startovní čísla.

Ubytování
Možnosti ubytování jsou uvedeny na stranách 9 a 10.

Stravování
Stravování pořadatel nezabezpečuje, v průběhu závodů je však možno využít k občerstvení kiosek na stadiónu a ke stravování restauraci na tenisových kurtech (cca 100 m od stadiónu), příp. několik restaurací v centru Staré Boleslavi.

Zdravotní služba
Zdravotní služba je zajištěna lékaři závodů MUDr. Evou Šimečkovou nebo MUDr. Miroslavem Režem v cílovém domku.

Rozdělení soutěží
Všechny soutěže se uskuteční na hlavní ploše stadiónu, kromě vrhu koulí žen a juniorek, který proběhne na přilehlém vrhačském sektoru.
Stadión má 400 m dlouhou dráhu, 8 drah v rovince a 6 drah na obvodu. Dráha i sektory pro skok do výšky, skok o tyči, skok do dálky a hod oštěpem jsou pokryty umělým povrchem Polytan.

Šatny
Šatny jsou k dispozici v hlavní budově stadiónu. Pořadatel neručí za ztrátu věcí odložených v šatnách.

Rozcvičování
Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo stadión.

Startovní listiny
Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli umístěné v hledišti u cíle.

Kontrola náčiní
Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 45 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu ve skladu náčiní v přízemí cílového domku.

Vstup na závodiště
Na hlavní ploše stadiónu se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci, resp. závodnice, jejichž soutěže právě probíhají, rozhodčí a správní činovníci. Nedodržení tohoto ustanovení závodníkem, resp. závodnicí, nebo osobou z jeho, resp. jejího, doprovodu bude potrestáno diskvalifikací závodníka, resp. závodnice.

Startovní čísla
Každý závodník, resp. každá závodnice, obdrží dvě startovní čísla, která musí mít v průběhu soutěže připevněna, a to bez možnosti jejich jakékoliv úpravy, na prsou i na zádech.
Výjimkou jsou skok do výšky a skok o tyči, kde mohou mít závodníci, resp. závodnice, pouze jedno startovní číslo připevněné, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy, buď na prsou, nebo na zádech.

Základní výšky a zvyšování
Muži          - výška    : 160 a po 3 cm.
                  - tyč    : 310 a po 10 cm.
Ženy         - výška    : 148 a po 3 cm.
Junioři     - výška    : 154 a po 3 cm.
                 - tyč    : 280 a po 10 cm.
Juniorky   - výška    : 142 a po 3 cm.

Výsledky
Bodový stav po jednotlivých soutěžích bude průběžně vyvěšován na informační tabuli umístěné v hledišti u cíle.
Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Protesty a odvolání
Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli umístěné v hledišti u cíle, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 Pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).
Jury tvoří:
Technický delegát                RNDr. Ladislav Kňákal
Ředitel závodů                    Jiří Kreuter
Hlavní rozhodčí                  Ing. Ladislav Pytloun
Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Vyhlašování vítězů
Vyhlašování vítězů proběhne v neděli 20. května 2012, a to v 15.00 hodin pro kategorie žen a juniorek a v 16.45 hodin pro kategorie mužů a juniorů.
K vyhlašování vítězů se dostaví první tři závodníci, resp. závodnice, z každé kategorie, a to buď v klubovém, resp. oddílovém, dresu nebo v klubové, resp. oddílové, teplákové soupravě. Civilní oblečení je nepřípustné.

Dopingová kontrola
Všichni závodníci, resp. závodnice, jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovými komisaři, kteří se jim prokáží platným průkazem o licenci a pověřovacím dopisem, vyzváni. Dopingová kontrola probíhá v hlavní budově stadiónu.

Doprava do Staré Boleslavi
Z důvodu stavby nového mostu přes Labe není možné přejet z brandýské do boleslavské části města. Proto je třeba k cestě do Staré Boleslavi využít pouze rychlostní komunikaci R10 Praha - Liberec a na exitu 14 sjet směrem do centra Staré Boleslavi. Zde potom za kostelem Nanebevzetí Panny Marie, těsně před Mariánským náměstím, odbočit do Lázeňské ulice a pokračovat přímo, cca 1500 m, až ke stadiónu.

Ubytování
Pořadatel nabízí atletickým klubům a oddílům tyto možnosti ubytování:

Ve Staré Boleslavi:
Ubytovna na stadiónu
250 02 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav II
Tel. a fax: 326 911 826, 723 159 375
E-mail: ASB.Houstka@seznam.cz
www.houstka.com

Sport Hotel Houštka (100 m od stadiónu)
Tel.: 326 911 825, 774 223 122
E-mail: info@sporthotelhoustka.cz
www.sporthotelhoustka.cz

Penzion ADRI-PRIVAT (400 m od stadiónu)
Tel.: 326 911 719

Penzion VINNÝ RESTAURANT (500 m od stadiónu)
Tel.: 326 911 147
E-mail: votrubapetr@seznam.cz
www.pruvodce.com/lazenska

Hotel BOHEMIA (1500 m od stadiónu)
Tel.: 326 922 112
E-mail: ervin.vicha@seznam.cz

Motel EURO (1500 m od stadiónu)
Tel.: 326 913 122, 731 753 274
V Brandýse nad Labem:

Koleje a menzy UK (pěšky 2,5 km, autem 7 km od stadiónu)
Tel.: 326 904 529
E-mail: koleje.brandys@kam.cuni.cz

Ubytovna LABE (pěšky 2,5 km, autem 7 km od stadiónu)
Tel.: 739 038 499
E-mail: petrcenek@seznam.cz

Ubytovna Brandýs nad Labem (pěšky 2,5 km, autem 7 km od stadiónu)
Tel.: 326 902 338
www.sevcovamarcela.cz

Penzion na Zápské (pěšky 3 km, autem 6 km od stadiónu)
Tel.: 326 906 695, 739 692 659
E-mail: penzionnazapske@seznam.cz
web.quick.cz/Penzion.na.Zapske

Hotel Brandýský dvůr (2,5 km pěšky, 7 km autem od stadiónu)
Tel.: 326 902 919, 608 120 111
E-mail: info@hotelbd.cz
www.hotelbd.cz

Hotel RHAPSODY IN BLUE (2,5 km pěšky, 7 km autem od stadiónu)
Tel.: 326 396 667, 775 220 307
E-mail: info@hotelrhapsody.cz

Penzion Na Branžováku (2,5 km pěšky, 7 km autem od stadiónu)
Tel.: 737 038 499
E-mail: zdbrandys.ing.mrazek@seznam.cz

Ubytování Boží oko
Tel.: 604 114 010
E-mail: irenakratochvilova@seznam.cz

V Novém Vestci:
Říční lázně JIZERKA (3,4 km od stadiónu)
Tel.: 326 996 147, 602 421 393
www.jizerka.com

V Otradovicích:
Hotel Jizera (6 km od stadiónu)
Tel.: 326 998 111, 602 206 626
E-mail: info@hoteljizera.cz

Vytisknout