přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice

Pořadatel
Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub AK ŠKODA Plzeň.

Datum
Sobota 27.června a neděle 28. června 2015.

Místo
Plzeň - atletický stadion města Plzně ve Skvrňanech.

Vedoucí činovníci
Delegát ČAS  Mgr. Václav Fišer
Technický delegát  RNDr. Ladislav Kňákal
Ředitel závodů Ing. Miloslav Plašil
Hlavní rozhodčí Jiří Koleš
Technický ředitel Vladimír Bartůněk
Hlasatel  Jacek Přibáň, Tomáš Klement, Kateřina Nekolná  
Lékař    Mudr. Petra Teslíková
Režie  Pavel Průša

Startují
Muži a ženy, příp. junioři, juniorky, dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem

Soutěže
Muži - 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk, oštěp, kladivo.
Ženy - 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk, oštěp, kladivo.

Výdej startovních čísel
Bude probíhat v pátek 26. června 2015 od 15.00 hodin a v sobotu 27. června 2015 od 08.00 hodin v závodní kanceláři v tělocvičně v areálu atletického stadionu města Plzně ve Škvrňanech. Každý závodník, resp. každá závodnice, obdrží dvě startovní čísla, která musí mít v průběhu soutěže připevněno, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve skoku do výšky a skoku o tyči jedno startovní číslo, na prsou nebo na zádech.

Šatny
Šatny jsou k dispozici v tribuně Atletického stadionu města Plzně, a to pro závodníky šatny č. 1, 2 a pro závodnice šatny č. 3 a 4. Dále je možnost využít šatny v prostorách tělocvičen.

Rozcvičování
Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochy Atletického stadionu města Plzně, přičemž rozcvičovat se lze:
- v běžeckém tunelu stadionu
- na tréninkovém vrhačském areálu  koule, oštěp. Disk, Kladivo - jen točení
- na hřišti s umělým povrchem o rozměrech 40x25m
- v tělocvičnách přilehlého školního areálu

Startovní listiny
Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v dolní části tribuny Atletického stadionu
města Plzně.
Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Kontrola náčiní
Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v dolní části tribuny Atletického stadionu města Plzně.

Svolavatelna
Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné běžeckým tunelem v oblasti startu. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodčím, nebo rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli v dolní části tribuny Atletického stadionu města Plzně a u svolavatelny.
Odchody ze svolavatelny před startem soutěže
Běhy, Chůze 20 min , Technické disciplíny 30 min , Tyč 60 min

Vstup na závodiště
Na závodní ploše Atletického stadionu města Plzně se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci, resp. závodnice, jejichž soutěže právě probíhají, rozhodčí a správní činovníci. Nedodržení tohoto ustanovení závodníkem, resp. závodnicí, nebo osobou z jeho, resp. jejího, doprovodu bude potrestáno diskvalifikací závodníka, resp. závodnice. 
Pro sledování soutěží v tyči, kouli, kladivu a disku bude pro trenéry vymezeno zvláštní území.

Výsledky
Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v dolní části tribuny Atletického stadionu města Plzně.
Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty a odvolání
Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v dolní části tribuny Atletického stadionu města Plzně, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 Pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).
Jury : Technický delegát, Ředitel závodů, Hlavní rozhodčí 

Doping
Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách rehabilitace v hlavní tribuně.

Občerstvení
Bude zajištěno stánkovým prodejem v areálu stadionu

Parkování
VIP parkování pro držitele parkovacích karet bude zajištěno přímo v areálu stadionu 
Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno v přilehlém areálu učiliště , které bude označeno cedulemi a řízeno policií ČR 

Akreditace , vstupenky
Výdej akreditací pro závodníky a členy výprav bude probíhat v označeném stanu před vstupem do areálu
Prodej vstupenek bude probíhat od dubna na webové adrese www.ticket-art.cz
Prodej vstupenek na místě bude probíhat před vstupem do areálu na označených místech

Přihlášky
Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od středy 17.června do úterý 23. června 2015, uzávěrka přihlášek je v úterý 23. června 2015 ve 24.00 hodin.

Prezentace
Provádějí oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od středy 24. do pátku 26. června 2015, ukončení prezentace je v pátek 26. června 2015 v 18.00 hodin.

Plánky stadionu zde:

Možnosti ubytování

Hotel IBIS Plzeň
http://www.hotelibisplzen.cz/
při objednávce uvézt - akce MČR v atletice

Internáty a koleje v areálu AK ŠKODA Plzeň
kontakt 
Ing. Libuše Šrámková
tel.: 377 308 235
e-mail: sramkova@staff.souepl.cz
www.souepl.cz

Internáty a koleje Plzeň - Slovany ( 10 min autem od areálu, 25 min MHD )
kontakt 
Koterovská 85, Plzeň
tel. : 377 418 111
www.spse.pilsedu.cz


Vytisknout