přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice

POŘADATEL

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Atletický klub Olomouc z.s. 

DATUM

28.6.2019 - 30.6.2019 

MÍSTO

Olomouc (Atletický stadion TJ Lokomotiva Olomouc, 17. listopadu 3, 779 00 Olomouc) 

VEDOUCÍ ČINOVNÍCI

Vedoucí projektu Dinga Libor 233 014 402 ldinga@atletika.cz
Delegát ČAS Veverka Ondřej 737 321 851 veverkao@centrum.cz
Technický delegát Marek Josef 602 946 655 marek.josef@email.cz
Technický delegát Šíma Petr 606 394 440 petrs.sprint@tiscali.cz
Ředitel závodu Hrabal Miroslav 605 134 781 mir.hrabal@seznam.cz
Hlavní rozhodčí RNDr. Ludmila Pudilová 731452140 pudilova1@post.cz
Technický ředitel Rakowski Zdeněk 777 140 357 rakowski@centrum.cz
Lékař ČSČK
Časomíru zajišťuje Online Systém s.r.o.

STARTUJÍ

ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003

Junioři a juniorky, dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni AO/AK a zařazeni technickými delegáty.

(v individuálních soutěžích je přípustný start jen ve své věkové kategorii, ve štafetách pak mohou startovat v kategoriích juniorů a juniorek i dorostenci a dorostenky a v kategoriích dorostenců a dorostenek i starší žáci a starší žákyně, ve všech případech však nejvýše 2 v jedné štafetě)

SOUTĚŽE

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 300 m př., 2000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g, chůze 5000m
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 300 m př., 2000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g, chůze 5000m
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 10000m
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g, chůze 10000m

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

Atletický stadion má 400 m dlouhou dráhu (polytan), 8 drah na rovince, 8 drah na obvodu. Polytanový povrch mají také sektory pro výšku, tyč, dálku, trojskok a oštěp. Doporučená délka hřebů podle platného certifikátu Polytan je 6 mm. 
Měření časů a zpracování výsledků provádí On line System s.r.o.
Soutěž v hodu kladivem dorostenek a juniorek se uskuteční na vrhačské louce u atletického oválu.
Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Upozornění:
Pro kategorie dorostenců a dorostenek v bězích na 100m, 200m, 100 m př., 110 m př. se uskuteční rozběhy semifinále a finále.  V hodu oštěpem a ve skoku dalekém proběhnou v pátek kvalifikace.
Postupové klíče a kvalifikační limity určí techničtí delegáti na základě výkonnosti přihlášených závodníků a závodnic.  

MĚŘÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Použití certifikovaných zařízení pro měření:

Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

ZÁVODNÍ KANCELÁŘ

Závodní kancelář bude otevřena v 1. patře atletické haly.

PŘIHLÁŠKY

Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 10. do neděle 23. června 2019, uzávěrka přihlášek je v neděli 23. června 2019 ve 24.00 hodin.

PREZENTACE

Provádějí atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to:

  • u zařazených závodníků, resp. závodnic, od úterý 25. do středy 26. června 2019, ukončení prezentace je ve středu 26. června 2019 v 18.00 hodin,
  • u případných náhradníků, resp. náhradnic, ve čtvrtek 27. června 2019 do 18.00 hodin.

VÝDEJ STARTOVNÍCH ČÍSEL

Budou vydávána v pátek 28. června 2019 od 10.00 do 19.00 hodin u vchodu do atletické haly, v sobotu 29. a v neděli 30. června 2019 od 08.30 hodin v prostorách svolavatelny na konci atletického tunelu. Startovní čísla se  budou  vydávat hromadně vedoucím oddílů.

Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve skokanských soutěžích jedno startovní číslo na prsou nebo na zádech.

ROZCVIČOVÁNÍ

Pro rozcvičování je možno využít tréninkovou vrhačskou louku (mimo času závodu v hodu kladivem) a atletickou halu - 80 m dlouhou rovinkou s povrchem totožným s hlavním stadionem, na které budou k dispozici startovní bloky a překážky. 

KONTROLA NÁČINÍ

Nejpozději 60 minut před začátkem disciplíny. Vážení náčiní bude probíhat v označené šatně v přízemí nové budovy na startu 60 m. Zvážené náčiní bude označeno, bezpečně uskladněno a rozhodčími dopraveno do sektoru na rozcvičování dané kategorie. Takto označené náčiní bude k dispozici všem závodníkům v průběhu celé soutěže. Po skončení soutěže bude náčiní vráceno do místnosti určené pro vážení.
V hodu oštěpem dorostenců a dorostenek bude vážení probíhat zvlášť pro kvalifikační kola a zvlášť pro finále.
Vracení náčiní bude probíhat po skončení dané discipliny (u kvalifikace hodu oštěpem dorostenců a dorostenek po ukončení kvalifikace B) v prostoru vážení oproti startovnímu číslu majitele, nejpozději však 30 minut po skončení poslední discipliny dne. 

Pořadatel dodá do soutěže 3 ks následujícího vybavení:

Oštěpy:
500 g – POLANIK AIT FLYER
600 g – CROWN 55, CROWN modrý
700 g – POLANIK 75 m, POLANIK 65 m
800 g – POLANIK 60 m, POLANIK 50 m

Kladiva:
POLANIK

Koule:
POLANIK

Disk:
1 kg NELCO
1,5 kg POLANIK
1,75 kg ATE

SVOLAVATELNA

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné v hale na konci atletického tunelu u tyčkařského doskočiště. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodčím nebo rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli a u svolavatelny.
Odchody ze svolavatelny před startem soutěže:
běhy 15 min., překážky 20 min., skoky, hody a vrhy  30 min a tyč 60 min. před zahájením disciplíny.

Podle pravidel atletiky je zakázáno během soutěže používat mobilní telefony a vlastní hudbu ve sluchátkách. V případě porušení tohoto pravidla nebude závodník ze svolavatelny připuštěn k disciplině. Svolavatelna nebude odpovídat za odložené věci, každý závodník si musí uschování nepovolených přístrojů zařídit sám. 

ŠATNY

Budou k dispozici v 1. patře atletické haly a budou viditelně označeny. Pořadatel neodpovídá za odložené věci.

STARTOVNÍ LISTINY

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli u hlavní tribuny.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

VÝSLEDKY

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli u hlavní tribuny a online na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

PROTESTY

Protesty, týkající se výsledků nebo průběhu soutěže, musí být podány do 30 minut po úředním vyhlášení či vyvěšení výsledků této soutěže. Případné odvolání proti rozhodnutí se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 5 Pravidel atletiky). Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele. Protesty a odvolání řeší jury ve složení ředitel závodu, hlavní rozhodčí a technický delegát ČAS. 

DOPING

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní vyzváni dopingovým komisařem, který se prokáže platným průkazem o licenci a pověřovacím dopisem. Dopingová kontrola bude probíhat v označené místnosti v 1. patře nové budovy na startu 60  m. 

ZDRAVOTNÍ SLUŽBA

Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodu.

Vytisknout