přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice a Informace pro závodníky

Přihlášky

Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od středy 14. do pondělí 19. června 2017, uzávěrka přihlášek je v pondělí 19. června 2017 ve 24.00 hodin.

Prezentace

Provádějí atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to: – u zařazených závodníků, resp. závodnic, od středy 21. do čtvrtka 22. června 2017, ukončení prezentace je ve čtvrtek 22. června 2017 v 18.00 hodin, – u případných náhradníků, resp. náhradnic, v pátek 23. června 2017 do 18.00 hodin.

Startují

Junioři a juniorky, dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickými delegáty. (v individuálních soutěžích je přípustný start jen ve své věkové kategorii, ve štafetách pak mohou startovat v kategoriích juniorů a juniorek i dorostenci a dorostenky a v kategoriích dorostenců a dorostenek i starší žáci a starší žákyně, ve všech případech však nejvýše 2 v jedné štafetě 

Soutěže

Junioři - 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, 10000 m chůze, výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk, oštěp, kladivo.

Juniorky - 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 2000 m př., 4x100 m, 4x400 m, 10000 m chůze, výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk, oštěp, kladivo.

Dorostenci - 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 300 m př., 2000 m př., 4x100 m, 4x400 m, 5000 m chůze, výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk, oštěp, kladivo.

Dorostenky - 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 300 m př., 1500 m př., 4x100 m, 4x400 m, 5000 m chůze, výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk, oštěp, kladivo. Výdej startovních čísel Bude probíhat

Vedoucí činovníci

Předseda organizačního výboru          Dušan Molitoris
Delegát ČAS                                        Miroslav Mařádek
Technický delegát                                Jaroslav Kubica
                                                            Ing. Ondřej Veverka
Ředitel závodů                                     Ing. Pavel Procházka
Hlavní rozhodčí                                   Ing. Zbyněk Budínský
Technický ředitel                                 Martin Michalský
Lékař                                                    MUDr. Vladimír Dobeš
Vedoucí závodní kanceláře                 Martin Mikula
Vedoucí ceremoniálu                           Ing. Eva Mikulová
Sekretářka                                            Renata Staňová

Výdej startovních čísel

Bude probíhat v sobotu 24. června od 7:30 hodin a v neděli 25. června od 8:00 hodin v přístavbě atletické haly Střelnice.

Sociální zázemí

Šatny jsou v hale – 1. poschodí ženy, 2. poschodí muži. Pořadatel neručí za předměty zanechané v šatnách. V recepci v přízemí haly je možné si proti záloze 50 Kč půjčit zámek na uzamčení skříňky v šatně. Záloha bude vrácena při odevzdání zámku.

Součástí šaten jsou umývárny, WC jsou ve všech podlažích haly, budou otevřeny i v tribuně fotbalového stadionu a mobilní WC budou v Srnčím dole.

Stravování

Ve sportovním areálu budou po celou dobu závodů otevřeny stánky s občerstvením a restaurace Střelnice.

Parkování

V omezené míře je možné parkovat na parkovišti před stadionem nebo na větším parkovišti před hotelem Sport nad atletickou halou. Velké parkoviště je pod stadionem u obchodního centra Kaufland. Vjezd do prostoru sportovního areálu je možný pouze s vydanou parkovací kartou.

Zdravotní služba

Je k dispozici po celou dobu závodů v označené místnosti v přístavbě atletické haly Střelnice.

Rozcvičování

K rozcvičování slouží atletická hala nebo přilehlé prostory mimo hlavní plochu. K dispozici je také sportovní areál v Srnčím dole (400 m od stadionu). Není dovoleno se rozcvičovat na ploše stadionu. Zkušební pokusy na ploše stadionu lze provádět výhradně za dozoru příslušných rozhodčích.

Svolavatelna

Je umístěna v atletické hale a označena nápisem „SVOLAVATELNA“. Každý startující je povinen se osobně prezentovat před každým startem. Prezentace ke každé disciplině bude zahájena 45 minut a ukončena 25 minut před plánovaným startem. Výjimkou je skok o tyči, kde je zahájení 1,5 hodiny a ukončení 1 hodinu před plánovaným startem. Ve svolavatelně bude kontrolováno správné upevnění startovních čísel, délka hřebů sportovní obuvi a podle Pravidel atletiky bude prováděna kontrola, aby neschválený materiál (mobil, přehrávač atd.) nebyl vnesen na závodiště. Je nutný start v oddílovém dresu.

Vážení a měření náčiní

Bude prováděno v atletické hale v prostoru označeném „VÁŽENÍ NÁČINÍ“. Závodníci zde své náčiní odevzdají rozhodčímu a na plochu jim bude přineseno. Procedura začíná vždy 60 minut a bude ukončena 30 minut před zahájením discipliny. Výjimkou hod kladivem, kde je zahájení 90 minut a ukončení 45 minut před plánovaným startem. Je nutné dodržovat předepsané časy. Z plochy si závodníci odnášejí náčiní již sami. Používání a vnášení jiného náčiní než označeného kontrolou nebude na plochu možné.

Vstup na plochu stadionu

Závodníci budou na plochu stadionu odváděni společně z prostoru svolavatelny. Na ploše stadionu mohou být v průběhu závodů pouze závodníci, jejichž discipliny právě probíhají, rozhodčí, vedoucí činovníci, pracovníci technické čety a řádně označení fotoreportéři. Nedodržení tohoto ustanovení závodníkem nebo osobou z jeho doprovodu může mít za následek vyloučení závodníka ze soutěže.

Hod kladivem

Závod se uskuteční ve vrhačském sektoru v Srnčím dole (400 m od stadionu).

Startovní listiny a výsledky

Budou vyvěšovány na tabulích u vstupu na atletický stadion.
Výsledky budou průběžně zveřejňovány dispozici na webových stránkách ČAS (www.atletika.cz).

Protesty

Při podávání protestů se postupuje podle Pravidel atletiky. Protest musí být podán do 30 minut po úředním vyhlášení výsledků (na tabuli při vstupu na stadion) příslušnému vrchníku discipliny. Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka disciplíny podává písemně vedoucí oddílu do rukou hlavního rozhodčího doložený vkladem 500 Kč. Odvolání řeší jury ve složení technický delegát, ředitel závodů a hlavní rozhodčí, která vydá písemné rozhodnutí. Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Dopingová kontrola

Každý závodník je povinen podrobit se dopingové kontrole, bude-li k ní dopingovým komisařem, který se prokáže platným průkazem o licenci a pověřovacím dopisem, vyzván. Vlastní procedura bude probíhat v označené místnosti v tribuně fotbalového stadionu.

Vyhlašování vítězů

Bude prováděno v blocích. První tři závodníci v každé disciplině se v čase, který obdrží na lístku od vrchníka discipliny, dostaví do prostoru pro vyhlašování nad středem cílové rovinky. K vyhlášení vítězů nastoupí v oddílovém dresu nebo teplákové soupravě, nikoliv v civilním oblečení.

Vytisknout