přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice

Pořadatel
Z pověření ČAS zajišťuje oddíl atletiky SK Nové Město nad Metují

Datum
Neděle 8. září 2013

Místo
Stadion generála Klapálka, ulice 28. Října 943, 549 01 Nové Město nad Metují

Vedoucí činovníci
Delegát ČAS        Mgr. Václav Fišer
Řídící soutěže:        Dušan Molitoris
                                   Roman Málek
Ředitel závodu        Aleš Žďárský
Hlavní rozhodčí        ing. Ondřej Veverka
Technický ředitel    ing. Jan Kadeřávek
Vedoucí svolavatelny    Bc. Zuzana Rousková
Lékař závodu        MUDr. Václav Hanka
Režie                      Pavel Průša

Přihlášky
Předběžnou přihlášku podat nejpozději v sobotu 7.9. 2013 do 20.00 hodin na webové stránce ČAS (www.atletika.cz). Musí obsahovat seznam závodníků/závodnic s uvedením příjmení, jména, startovního čísla a přihlašovanou disciplínu.

Startují
Dle čl. 17 soutěžního řádu může za družstvo startovat maximálně 24 závodníků.

Bodování
Dle čl. 15B soutěžního řádu MČR družstev se boduje 10 míst systémem 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1 bod za 1.
– 10. místo. Vítězná družstva získávají titul „Mistr ČR pro rok 2013“ a obdrží medaile a diplom, stejně jako družstva na 2. a 3. místě.

Technická porada
Uskuteční se v neděli 8. září 2013 od 9.45 hodin v kavárně na stadionu – přízemí hlavní budovy SK. Technické porady se mohou zúčastnit 2 vedoucí za každé družstvo.

Startovní čísla
Obdrží vedoucí na technické poradě dle přidělení řídícím pracovníkem, startovní čísla pro chůzi v závodní kanceláři v 9.45

Závodní kancelář
Bude otevřena v neděli od 8.15 hodin a je umístěna ve stanu u vstupu do areálu stadionu z parkoviště autobusů.

Šatny
Budou k dispozici v 1. patře hlavní budovy SK a v přízemí technické budovy u fotbalové plochy s umělým povrchem. Šatny slouží pouze k převlečení. Pořadatel neručí za odložené věci.

Technická ustanovení
Atletický stadion má 400 m dlouhou umělohmotnou dráhu (Conipur SP), 8 drah na rovince 6 drah na obvodu. Umělohmotný povrch (Conipur SW) mají sektory pro výšku, tyč, dálku a oštěp.
Pro rozcvičování bude sloužit fotbalové hřiště sousedící se sportovní halou Sportcentra. Vzhledem k umělému povrchu fotbalového hřiště, není možné této plochy využít pro rozhazování a běhání v tretrách. Rozcvičení dlouhých hodů bude provedeno na hlavním stadionu před vlastní soutěží. Hod kladivem bude realizován na sektoru sousedícím s plaveckým bazénem (100m od svolavatelny).
Na závodní ploše stadionu se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci, jejichž soutěže právě probíhají, rozhodčí a správní činovníci.
Odchod ze závodiště je možný pouze tzv. mix zónou umístěnou v prostoru za cílem. Od soutěží v poli budou závodníci odváděni společně  rozhodčím.

Prezentace závodníků
Bude probíhat ve svolavatelně umístěné na rozcvičovací ploše – fotbalové hřiště s umělým povrchem – viz minutový časový program.
Závodníci budou společně odvedeni rozhodčím k disciplíně. Časy odvádění na stadion: běhy 15 min, překážky 25 min., skoky, hody a vrhy 30 min a tyč 60 min.

Vážení náčiní
Proběhne nejpozději 60 minut před zahájením disciplíny v prostoru technické budovy u svolavatelny.

Základní výšky a zvyšování 
Bude stanoveno na technické poradě

Startovní listiny a výsledky
Budou vyvěšeny na výsledkových tabulích na hlavní budově SK a zveřejněny okamžitě po skončení disciplíny na světelné tabuli. Rovněž zde bude zveřejňován průběžný stav soutěže družstev.

Protesty a odvolání  
Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyhlášení či vyvěšení výsledků této soutěže. Případné odvolání proti rozhodnutí se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 5 Pravidel atletiky).  

Jury tvoří:  
Ředitel závodu    Aleš Žďárský
Hlavní rozhodčí   ing. Ondřej Veverka
Technický delegát   Dušan Molitoris 
Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.  

Dopingová kontrola
Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem, který se prokáže platným průkazem o licenci a pověřovacím dopisem, vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat v 1. poschodí technické budovy u svolavatelny. Bude viditelně označena.

Zdravotní služba
Zdravotní služba je zajištěna po celou dobu závodu.

Parkování
Na vyhrazených a označených parkovištích v bezprostřední blízkosti areálu. Dbejte pokynů příslušníků Městské policie a pořadatelů.

Občerstvení
Bude zajištěno v kavárně,  kiosku a stáncích v areálu.

Mapka - klikněte na náhled obrázku
Vytisknout