přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice a časový pořad

Vedoucí činovníci
Delegát ČAS                 Bc. Martin Olšan
Technický delegát       Jindřich Linhart 
Ředitel závodu                 Miroslav Vondra
Hlavní rozhodčí                Ing. Vladimír Veselý
Závodní kancelář            Jan Hlaváček   
Hlasatel        Štěpán Škorpil     

Přihlášky
Podávají atletické oddíly a kluby na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) od středy 20. dubna do úterý 26. dubna 2016, uzávěrka přihlášek je v úterý 26. dubna 2016 ve 24.00 hodin.
Přihlásit lze pouze závodníky a závodnice, kteří v období od 1. dubna 2015 do dne uzávěrky přihlášky splnili účastnický limit pro danou kategorii alespoň v na jedné z uvedených tratí:
Limity
Kategorie    10 000m      5 000m         3 000m
Muži            32:00.0        15:30.0          9:00.0
Junioři        36:00.0        16:30.0          9:20.0
Ženy            41:00.0        18:30.0        10:20.0
Juniorky      45:00.0        20:00.0        10:30.0

Startují 
Muži, ženy, junioři a juniorky (v kategorii juniorů a juniorek mohou startovat i dorostenci a dorostenky), kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem.

Lékařská prohlídka:
Každý závodník je povinen mít v době konání závodu platnou lékařskou prohlídku dle Vyhlášky MZ o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu,  č.  391/2013 Sb. Za platnost prohlídky zodpovídá vysílající složka.

Závodní kancelář
Bude otevřena v sobotu 30. dubna 2016 od 12.00 hodin v hale TJ Lokomotiva Beroun, prezence závodníků a závodnic bude ukončena vždy jednu hodinu před startem příslušné kategorie.

Výdej startovních čísel
Bude probíhat v sobotu 30. dubna 2016 od 12.00 hodin v závodní kanceláři.

Zdravotní služba a dopingová kontrola:
Zdravotní služba je k dispozici na stadionu u kanceláře rozhodčích. Dopinková kontrolu v útrobách haly. Vchod od cíle.

Svolavatelna
Každý startující se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné ve stanu v prostoru za cílem. 
Svolavatelna otevřena od 13:00 hodin. Odchod ze svolavatelny je 15 minut před startem příslušné kategorie.
 
Šatny
Ze zadní části tribuny

Rozcvičování
K rozcvičování je k dispozici pilinová dráha a hřiště s umělou trávou za halou. Možnost delšího rozklusání či výklusu je po pěší cestě ze stadionu směrem k nádraží a dále směrem k řece (viz orientační plánek)
!!!ROZCVIČOVÁNÍ UVNITŘ NA PLOŠE STADIONU JE ZAKÁZÁNO!!!
(hrozí napomenutí žlutou kartou či vyloučení červenou kartou)

Protesty a odvolání
Při podávání protestů se postupuje podle Pravidel atletiky. 
Protesty týkající se výsledků nebo průběhu disciplíny musí být podány do 30 minut po úředním vyhlášení výsledků této disciplíny.

Stravování
Pořadatel nezajišťuje, je možno využít Sportbaru na stadionu, případně restaurace ve městě.

Časový pořad

13.45   Slavnostní zahájení
14.00   10000 m          Ž         F
            10000 m          Jky      F
15.00   10000 m          M        F A
            10000 m          Jři        F A
15.45   10000 m          M        F B
            10000 m          Jři        F B
16.45   Vyhlášení výsledků

-------------------

Nabídka ubytování:

Hotel Český Dvůr:
Husovo náměstí 86, 26601 Beroun 
www.hotelceskydvur.cz, email: info@hotelceskydvur.cz, tel. 311621411

Hotel Venedik:
Na Příkopě 11/8, 26601 Beroun-Závodí
www.hotelvenedik.cz, email: hotel.venedik@seznam.cz, tel.: 311624404 mob.: 777947570

Sportcentrum:
U stadionu 157, 26601 Beroun
www.ubytovaniberoun.cz, email: recepce@ubytovaniberoun.cz, tel.: 311626926 mob.: 776645060

BEST WESTERN HOTEL GRAND:
Nám. M.Poštové 49, 26601 Beroun
www.grandberoun.cz, email: hotel@grandberoun.cz, tel.:311501501

Hotel Na Ostrově:
Na Ostrově 816, 26601 Beroun- Závodí
www.naostrove.cz, email: hotel@naostrove.cz, tel.:311713100

 

Vytisknout