přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice - chůze

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ, JUNIOREK, DOROSTENCŮ, DOROSTENEK, ŽÁKŮ A  ŽÁKYŇ V CHŮZI V HALE  2011

Pořadatel

Z pověření ČAS zajišťuje oddíl atletiky PSK Olymp Praha

Datum
Neděle 13. února   2011  od 11,00 hod

Místo
Praha - hala Otakara Jandery ve Stromovce, areál Centra sportu MV

Vedoucí činovníci
Delegát ČAS a technický delegát    RNDr. Ladislav Kňákal  
Ředitel závodů        PaedDr. Ladislav Kárský
Hlavní rozhodčí       Jaroslav Kubica
Technický ředitel     Jindřich Linhart
Hlasatel                  Jacek Přibáň
Lékař závodů         MUDr. Milada Drašarová
Hospodář               Květa Kadeřábková

Přihlášky
Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) a to od středy 2.do úterý 8.února 2011, uzávěrka přihlášek je v úterý 8.února 2011 ve 24,00 hod.

Prezentace
Provádějí atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) a to od čtvrtka 10. do pátku 11.února 2011, ukončení prezentace je v pátek 11.února 2011 v 18,00 hod.

Startují
Junioři a juniorky, dorostenci a dorostenky, starší žáci a starší žákyně, případně v kategorii žáků a žákyň i mladší žáci a mladší žákyně, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem.

Nenastoupené starty závodníků, resp. závodnic
Za každý nenastoupený start budou techničtí delegáti trestat oddíly pokutou ve výši 100,-Kč.
Pokuta je příjmem pořadatele.
Za nenastoupený start se považuje absence závodníka, resp. závodnice v soutěži, k níž byl prezentován, ale ke které vůbec nenastoupil, pokud tato absence nebyla potvrzena úředním potvrzením od lékaře závodu.

Soutěže
Junioři  - 5000m chůze  
Juniorky - 3000m chůze  
Dorostenci - 5000m chůze
Dorostenky - 3000m chůze
Žáci  - 3000m chůze
Žákyně  - 3000m chůze

Závodní kancelář
Závodní kancelář je umístěna u vchodu do atletické haly vpravo.

Ubytování
Ubytování si mohou atletické kluby a oddíly objednat na adrese Lucie Nejedlá, SK Aritma Praha, Nad Lávkou 5, 160 00 Praha 6 (tel.: 235 358 554, mobil 777 327 595, e-mail: nejedla@skaritma.cz), cena jednoho noclehu je 200,-Kč. Podrobnosti viz webová stránka SK Aritma Praha (http://www.skaritma.cz).

Občerstvení
Občerstvení bude k dispozici v bufetu vedle hlavního vchodu do areálu CS MV. Dále je možnost využít restaurant TK Sparta – zlevněné menu.

Zdravotní služba
Zdravotní služba je zajištěna lékařem závodu v označeném prostoru haly.

Šatny
Šatny (převlékárny) jsou k dispozici naproti vchodu do haly.Pořadatel neručí za odložené věci.

Rozcvičování
Rozcvičování bude bude probíhat v hale, případně na venkovní atletické dráze.

Prezentace před disciplínou
Proběhne ve vyznačeném prostoru v hale, nejpozději 20 min před startem.

Startovní listiny
Startovní listiny budou vyvěšeny v hale na nástěnce a ve víceúčelové hale ve svolavatelně.

Vstup na závodní plochu
Vstup na závodní plochu mají pouze prezentovaní závodníci, rozhodčí, pořadatelé, akreditovaní novináři a TV.

Startovní čísla
Startovní čísla se vydávají v neděli 13.února 2011 od 9,00 hod  v hale Otakara Jandery v areálu CS MV.

Výsledky
Výsledky budou vyvěšovány na nástěnce v hale a oznámeny hlasatelem.

Oficiální výsledky
budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Vyhlašování vítězů
Vyhlašování vítězů bude prováděno ve vyhlašovacích blocích, uvedených v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen v hale i ve svolavatelně. Medailisté po skončení soutěže obdrží kartičku s uvedením času vyhlašování.

Dopingová kontrola
Dopingová kontrola bude prováděna v místnosti v šatnách naproti vchodu do atletické haly

Parkování
Upozorňujeme na omezené možnosti parkování v areálu Centra sportu MV !!

Upozornění pořadatele k dopravní situaci:
Upozorňujeme účastníky MČR v hale na omezení v dopravě v příjezdu do Stromovky. Příjezd je možný pouze směrem od magistrály (od Strossmayerova nám. oprava vozovky), dále průjezdné až k hale.
Dále upozorňujeme, že na Výstavišti v Holešovicích se konají výstavy, doprava bude zahuštěná, doporučujeme z tohoho důvodu časovou rezervu.

Organizační tým oddílu atletiky PSK Olymp Praha přeje všem závodníkům a závodnicím dosažení těch nejlepších výsledků a všem ostatním přejeme příjemné zážitky při soutěžích mladé nastupující generace.

Vytisknout