přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice - Republikové finále 44. ročníku Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou

Pořadatel:   
Jiskra Ústí nad Orlicí

Datum:   
Úterý 5. června 2012

Místo:       
Ústí nad Orlicí - stadion

Kategorie:   
Starší žáci a žákyně     ročník narození 1996, 1997 a 1998
8.-9.  ročník ZŠ nebo odpovídající ročníky víceletých gymnázii (obě tyto podmínky musí být splněny současně)   
Mladší žáci a žákyně    ročník narození 1998, 1999 a 2000
6.-7.  ročník ZŠ nebo odpovídající ročníky víceletých gymnázií (obě
tyto podmínky musí být splněny současně)
Start závodníka je možný pouze v jedné kategorii na všech úrovních soutěže.

Disciplíny:   
Starší žáci    60 m, 1500 m, výška, dálka, koule 4 kg, 4x60 m
Starší žákyně    60 m, 800 m, výška, dálka, koule 3 kg, 4x60 m
Mladší žáci    60 m, 1000 m, výška, dálka, míček, 4x60 m
Mladší žákyně    60 m, 600 m, výška, dálka, míček, 4x60 m

Přihlášky:   
Zasílají školy do 29.5.2012 na adresu: eva.hublova@seznam.cz. Přihláška musí obsahovat
jméno a příjmení, datum narození a kontaktní mailovou adresu.
Případné změny v den závodu v závodní kanceláři 8:00 - 9:30 hodin.
Přihlášená družstva obdrží mailem podrobné pokyny.

Prezence:   
Pondělí     4.6.2012    16:00 - 20:00    Sporthotel Tichá Orlice
Úterý         5.4.2012    08:00 - 09:30    klubovna na stadioně

Ubytování:   
Požadavky na ubytování zašlete do 29.5.2012 na adresu:
manager@sporthotel-tichaorlice.cz, tel. 733373377
Ubytování je zajištěno ve Sporthotelu Tichá Orlice, V Lukách 1362, Ústí nad Orlicí,
cca 200 m od stadionu.   

Startují:   
Do republikového finále postupuje v každé kategorii 6 vítězných družstev z krajských
finále s nejvyšším počtem bodů a další dvě družstva v každé kategorii s nejvyšším počtem bodů z krajských finále bez ohledu na pořadí.
V každé kategorii startuje 8 družstev.
Podmínkou pro start je předložení soupisky potvrzené ředitelstvím školy. Soupiska musí
obsahovat jméno a příjmení, celá rodná data a třídu všech závodníků. Za zdravotní
způsobilost všech startujících ruší vysílající škola.

Omezení startu:
Závodník může startovat nejvýše ve dvou disciplinách a štafetě. Za družstvo mohou
startovat v každé disciplině tři závodníci, z nichž dva lepší bodují. V běhu na 4x60 m
mohou startovat dvě štafety, z nichž lepší boduje.
Družstvo tvoří 10 závodníků nebo závodnic.

Technická ustanovení:   
Závodí se podle pravidel atletiky a ustanovení tohoto rozpisu.
Ve skoku dalekém, vrhu koulí a hodu míčkem mají všichni závodníci 4 pokusy.
Ve skoku vysokém se po celou dobu soutěže zvyšuje po 4 cm.

Bodování:   
Boduje se podle počítačového programu Atletická kancelář.
Vítězí družstvo s nejvyšším součtem bodů ze všech disciplín. Při rovnosti bodů vítězí
družstvo, které získalo větší počet bodů ve více disciplínách.

Odměny:   
Družstva na prvních místech obdrží diplomy, medaile a vítězná družstva poháry.

Organizační výbor:       
Předseda        Roman Langer
Ředitel závodu    Eva Hüblová
Hlavní rozhodčí    Ing. Jan Vencl
Technický ředitel    Vladimír Chudý

Časový pořad:
9:30 - 10:00    porada vedoucích
10:30        60 m HML            výška 1 DST          dálka 2 HML           koule HST
10:45        60 m HST                   
11:00        60 m DML            výška 2 DML          dálka 1 HST
11:15        60 m DST                                                                              míček DML
11:45        1000 m HML        výška 1 HST          dálka 2 DML          koule DST
12:10        800 m DST                              
12:30        600 m DML          výška 2 HML          dálka 1 DST       
13:00        1500 m HST                                                                         míček HML   
13:45        4x60 m DST
14:00        4x60 m DML
14:15        4x60 m HST
14:30        4x60 m HML
15:00 - 16:00    vyhlášení výsledků

Vytisknout