přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice - Mistrovství Moravy a Slezska družstev mládeže

Pořadatel:        
AK SSK  Vítkovice, Ostrava   

Termín:         
sobota 5.května 2012

Místo:        
Městský stadion  Ostrava-Vítkovice

Vedoucí činovníci:
ředitel závodu:    Oldřich Zvolánek
technický ředitel:  Jan Blažej
hlavní rozhodčí:   
řídící soutěže:    Milan Čečman - junioři, dorostenci                       
                            Zbyněk Chlumecký – juniorky, dorostenky
vedoucí záv.k.:    Vladimír Černý
Měření časů, zpracování výsledků: On line systém, spol. s r.o.

Přihlášky MMaS:
jsou oddíly povinny podat přihlášky nejpozději do pátku 4.května 2012 do 20.00 hodin na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), ve které jsou uvedeny u jednotlivých závodníků výkony docílené v přihlašovaných  disciplínách.

Technická porada: 
v 9.00 v sále restaurace Stadion v hlavní tribuně stadiónu.
Technické porady se zúčastní vždy jeden vedoucí každého zúčastněného družstva,
ředitel závodu, technický ředitel, hlavní rozhodčí a řídící soutěže.
Vedoucí družstev odevzdají řídícím soutěže „Přehled startujících“. Řídící soutěže oznámí počty startujících v jednotlivých disciplínách.
Předání opraveného výtisku předběžné přihlášky se považuje za uskutečněný start se všemi důsledky.

Závodní kancelář je umístěna v prostorech cíle pod tribunou hlavního stadionu

Šatny  budou označeny a slouží pouze k převlečení. Pořadatel neručí za odložené a neuzamčené věci.

Vážení náčiní bude probíhat nejpozději 60 minut před zahájením disciplíny v místnosti při vstupu na stadion u startu na 100m.

Soutěž v hodu kladivem a vrhu koulí proběhne ve vrhačském sektoru rozcvičovacího stadionu.

Rozcvičování  bude probíhat výhradně na rozcvičovacím stadionu.

Prezentace    
bude probíhat u rozhodčích jednotlivých disciplín, nejpozději 10 minut před zahájením disciplíny. 

Občerstvení bude zajištěno v Restauraci SPRINT a v restauraci Stadion na Městském stadionu, v bufetu u vchodu na rozcvičovací stadion.

Poznámka :
Ve všech ostatních technických ustanoveních platí Soutěžní řád družstev  „Moravskoslezské atletické soutěže 2012“.

Časový program pro soutěž juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek
1.kolo Vítkovice 5.5.2012
10.00                                          tyč Dci+Jři       dálka Dky      výška Dci       koule Jky              oštěp Dci
10.30     100m př. Dky                  
10.40     100m př. Jky
10.50     110m př. Dci                                                                                        koule Dky    
11.00    110m př. Jři                                             dálka Jky                                                           oštěp Jky
11.15     800m  Dky                             
11.25      800m  Jky      
11.35     800m  Dci                                                                    výška Jři            koule Jři   
11.45      800m  Jři                                               dálka Dci                                                            oštěp Dky
12.00      100m Dky              
12.15     100m Jky   
12.30     100m Dci                                                                                               koule Dci
12.45     100m  Jři
13.00     400m Dky                      tyč Dky+Jky      dálka Jři                                                           oštěp Jři
13.10    400m Jky                       
13.20     400m  Dci           
13.30   400m  Jři                                                                         výška Dky  
13.45    1500m př. Dky+Jky                                                                                                             kladivo Jři
13.55    2000m př. Dci+Jři
14.10     3000m Dky+Jky                                      trojskok Dci                        disk Jky   
14.25     3000m Dci+Jři                    
14.40      300m př. Dky                                            
14.50     300m př. Dci                                                                                                                     kladivo Dci
15.00     400m př. Jky                                                                 výška Jky         disk Dky
15.10     400m př. Jři
15.35    200m  Dky                                                  trojskok Jři         
15.45     200m  Jky                                                                                                                           kladivo Jky
15.55    200m  Dci                                                                                               disk Jři        
16.05     200m  Jři                     
16.25     1500m Dky+Jky                
16.35    1500m Dci   
16.45    1500m Jři                                                    trojskok Dky+Jky                                            kladivo Dky
17.00      4x100  Jky+Dky nebo 4x400  Dky+Jky                                              disk Dci       
17.10      4x100    Jři+Dci     nebo 4x400  Dci+Jři
   

Vytisknout