přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice – Mistrovství Moravy a Slezska družstev mladších žáků a žákyň

Pořadatel:          Atletický klub PSK Zlín

Datum:               Neděle 7. října 2012

Místo konání:    Stadion mládeže ve Zlíně, Hradská 854

Vedoucí činovníci:
Ředitel závodu:    JUDr. Bohumil Vrána
Hlavní rozhodčí:    Josef Sitař

Podmínky účasti:
Startují dvě nejlepší družstva z každého kraje Moravy a Slezska v kategorii hochů i dívek. Vysílající oddíl (klub) ručí za platné zdravotní prohlídky svých závodníků. Družstvo tvoří maximálně 20 závodníků,  ročník narození 1999 a mladší.

Přihlášky:
Podávají atletické oddíly a kluby na webové stránce ČAS, a to od pondělí 1.10.2012 do pátku 5.10.2012 do 18,00 hod. Přihláška musí obsahovat seznam závodníků/závodnic s uvedením příjmení a jména, disciplínu a výkon dosažený v tomto roce. Nebude se provádět prezentace.

Technická porada:
Uskuteční se v neděli 7.10.2012 v budově SK v 9,30 hod. Technické porady se může zúčastnit 1 vedoucí za každé družstvo

Závodní kancelář:
Bude otevřena v neděli od 8,30 hod. a je umístěna  v budově SK. Lze provádět pouze škrty předem nahlášených závodníků. Při vysokém počtu přihlášených závodníků na disciplínu má řídící pracovník právo vyřadit závodníky s nejslabšími výkony. Toto vyřazení musí ihned nahlásit vedoucímu družstva a pouze tento závodník má právo být přehlášen na jinou disciplínu, pokud je tam místo.

Šatny
Slouží pouze k převlečení. Pořadatel neručí za odložené věci.

Technická ustanovení:
Na závodní ploše stadionu se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci, jejichž soutěže právě probíhají, rozhodčí a správní činovníci.
Základní výšky a zvyšování bude stanoveno na technické poradě.
Boduje se prvních 10 míst systémem 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1 bod za 1. až 10. místo.
Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodu.

Disciplíny:
60 m, 150 m, 300 m, 800 m 1500 m (pouze chlapci), 60mpř., výška, dálka, koule, míček, štafeta 4x60 m

ČASOVÝ POŘAD
10,30        60mpř. DF          výška D    dálka H    koule H     míček D

10,45        60mpř. HF

11,05        60 m    DR

11,25        60 m     HR

11,45        800 m    DF

11,55        800 m    HF

12,05        60 m    DF          výška H    dálka D    koule D    míček H

12,15        60 m    HF

12,30        300 m    DF

12,45        300 m    HF

13,00        1500 m HF

13,15        150 m     DF

13,35        150 m    HF

13,55        4x60 m DF

14,10        4x60 m HF  

Vytisknout