přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice - Mistrovství ČR mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, žáků a žákyň ve vícebojích

Pořadatel
Z pověření ČAS zajišťuje oddíl atletiky PSK Olymp Praha

Datum
Pátek       7. února  2014    - Dorostenky, žáci, žákyně                    od 11.00 hod
Sobota       8. února  2014    - Muži, ženy, junioři, juniorky, dorostenci, žáci            od 10.00 hod
Neděle    9. února  2014    - Muži, junioři, dorostenci                    od   9.30 hod

Místo
Praha - hala Otakara Jandery ve Stromovce, areál Centra sportu MV

Vedoucí činovníci
Delegát ČAS a technický delegát            RNDr. Ladislav Kňákal       
Ředitel závodů                         Miroslav Záhořák
Hlavní rozhodčí                       Josef Hanykýř
Technický ředitel                    Jindřich Linhart

Přihlášky
Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) a to od středy
29. ledna do pondělí 3. února 2014, uzávěrka přihlášek je v pondělí 3. února 2014 ve 24.00 hod.

Startují
Muži, ženy, junioři a juniorky, dorostenci a dorostenky, starší žáci a starší žákyně, případně v kategorii žáků a žákyň i mladší žáci a mladší žákyně, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem.

Nenastoupené starty závodníků, resp. závodnic
Za každý nenastoupený start budou techničtí delegáti trestat oddíly pokutou ve výši 100,-Kč.
Pokuta je příjmem pořadatele.
Za nenastoupený start se považuje absence závodníka, resp. závodnice v soutěži, k níž byl přihlášen a zařazen technickým delegátem a ve skutečnosti vůbec nenastoupil, pokud tato absence nebyla potvrzena úředním potvrzením od lékaře závodu.

Soutěže
Muži, junioři, dorostenci, žáci         - Sedmiboj
                                                            ( 60m, dálka, koule, výška, 60m př., tyč, 1000m )
Ženy, juniorky, dorostenky, žákyně - Pětiboj
                                                            ( 60m př., výška, koule, dálka, 800m )

Závodní kancelář
Závodní kancelář je umístěna u vchodu do atletické haly vpravo.

Ubytování
Ubytování si mohou atletické kluby a oddíly objednat na adrese Lucie Nejedlá, SK Aritma Praha, Nad Lávkou 5, 160 00 Praha 6 (tel.: 235 358 554, mobil 777 327 595, e-mail: nejedla@skaritma.cz), cena jednoho noclehu je 240,-Kč. Podrobnosti viz webová stránka
SK Aritma Praha (http://www.skaritma.cz).

Zdravotní služba
Zdravotní služba je zajištěna lékařem závodu v označeném prostoru atletické haly.

Šatny
Šatny (převlékárny) jsou k dispozici naproti vchodu do haly. Pořadatel neručí za odložené věci.

Rozcvičování
Rozcvičování bude probíhat v atletické hale, případně na venkovní atletické dráze. Upozornění pro trenéry závodníků, kteří se budou rozcvičovat na soutěž ve skoku o tyči: rozběžiště i doskočiště je nutno opustit 10 min před zahájením soutěže.

Startovní listiny
Startovní listiny budou vyvěšeny v atletické  hale na nástěnce.

Vstup na závodní plochu
Vstup na závodní plochu mají pouze prezentovaní závodníci, rozhodčí, pořadatelé, akreditovaní  novináři a TV.

Startovní čísla
Startovní čísla se vydávají v pátek 7. února 2014 od 9.00 hod a v sobotu 8. února 2014 od 8.00 hod v hale Otakara Jandery v prostoru VIP. Prezentace závodníků a závodnic bude ukončena vždy jednu hodinu před začátkem příslušné kategorie. Vydáním startovního čísla bude zároveň závodník odprezentován.

Výsledky
Výsledky budou vyvěšovány v atletické hale na nástěnce a oznámeny hlasatelem. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Vyhlašování vítězů
Vyhlašování vítězů bude prováděno ve vyhlašovacích blocích, uvedených v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen v hale. Medailisté po skončení soutěže obdrží kartičku s uvedením času vyhlašování.

Dopingová kontrola
Proběhne v hlavní budově CS MV - druhý vchod - přízemí ubytovny. Místnost dopingu bude označena.

Trénink v hale
Trénink v hale ve čtvrtek 6. února 2014 bude ukončen v 19.00 hod.

Občerstvení
V průběhu závodů je možnost využít restaurant TK Sparta.

Parkování
Upozorňujeme na omezené možnosti parkování v areálu Centra sportu MV!!

Organizační tým oddílu atletiky PSK Olymp Praha přeje všem závodníkům a závodnicím
dosažení těch nejlepších výsledků a všem ostatním přejeme příjemné zážitky při soutěžích
české atletické špičky dospělých a mladé nastupující generace.

Časový pořad zde:

Vytisknout