přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice - Mistrovství ČR mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků, starších žákyň, mladších žáků a mladších žákyň ve vícebojích

Pořadatel:
Z pověření Českého atletického svazu technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Slavoj Stará Boleslav.
Závody se uskuteční pod záštitou hejtmana Středočeského kraje MVDr. Josefa Řiháka  a starosty města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Ing. Ondřeje Přenosila.

Datum:
Pátek 24., sobota 25. a neděle 26. května 2013.

Místo:
Atletické středisko Emila Zátopka, stadión v Houštce ve Staré Boleslavi, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.

Vedoucí činovníci:
Delegát ČAS a technický delegát            RNDr. Ladislav Kňákal
Ředitel závodů                          Jiří Kreuter
Technický ředitel                      Mgr. Ladislav Jedlička
Hlavní rozhodčí                         Ing. Ladislav Pytloun
Vedoucí závodní kanceláře     Mgr. Květa Hájková
Hospodář závodů                     Dagmar Krejzová
Lékař závodů                             MUDr. Miroslav Rež
Vyhlašování vítězů                    Mgr. Hana Hatková

Přihlášky
Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od středy 15. do pondělí 20. května 2013 do 24.00 hodin.
Přihláška musí obsahovat seznam závodníků a závodnic s uvedením příjmení, jména, celého data narození, názvu přihlašované soutěže a nejlepšího výkonu docíleného ve víceboji v období od 1. ledna 2012 do dne uzávěrky přihlášky, včetně data a místa jeho dosažení.
K účasti na mistrovství České republiky budou závodníci, resp. závodnice, zařazeni na základě posouzení jejich výkonnosti technickým delegátem.

Startují
Muži a ženy, junioři a juniorky, dorostenci a dorostenky, starší žáci a žákyně, mladší žáci a žákyně, kteří byli k účasti na mistrovství České republiky řádně přihlášeni atletickými kluby  a oddíly, zařazeni technickým delegátem a prezentovali se nejpozději jednu hodinu před začátkem příslušné soutěže v závodní kanceláři.

Soutěže
Muži            desetiboj                     Ženy            sedmiboj
Junioři            desetiboj                Juniorky        sedmiboj
Dorostenci        desetiboj             Dorostenky        sedmiboj
Starší žáci        devítiboj                Starší žákyně        sedmiboj
Mladší žáci        pětiboj                  Mladší žákyně        pětiboj

Závodní kancelář
Bude otevřena v 1. patře druhé části cílového domku:
ve čtvrtek 23. května 2013 od 17.00 do 19.00 hodin,
v pátek 24. května 2013 od 8.00 hodin,
v sobotu 25. května 2013 od 8.00 hodin,
v neděli 26. května 2013 od 8.00 hodin.
V závodní kanceláři vedoucí jednotlivých výprav, event. závodníci nebo závodnice, nejpozději jednu hodinu před začátkem příslušné soutěže odevzdají vyplněný prezentační formulář   s osobními výkony závodníka po jednotlivých disciplínách a poté obdrží startovní čísla.

Rozdělení soutěží
Všechny soutěže se uskuteční především na hlavní ploše stadiónu, ovšem pro některé technické disciplíny budou využity i sektory na přilehlé vrhačské louce.
Dráha: 400 m dlouhá, po obvodě šest, v rovince osm drah.
Dráha i sektory pro skokanské disciplíny s umělým povrchem Polytan.
Víceúčelové hřiště o rozměru 19x36 m s umělým povrchem Conipur.

Kontrola náčiní
Závodníci mohou při soutěži používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 45 minut před následnou disciplínou předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu ve skladu náčiní v přízemí cílového domku.

Startovní čísla
Závodník při prezentaci obdrží dvě startovní čísla, která musí mít v průběhu soutěže připevněna na zádech a na prsou. Výjimkou jsou skok vysoký a skok o tyči, kde může závodník startovat pouze s jedním číslem buď na prsou, nebo na zádech, a to bez jakýchkoli úprav přiděleného čísla.

Startovní listiny
Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli umístěné v hledišti u cíle.

Rozcvičování
Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo stadión. Lze použít i víceúčelové hřiště s povrchem Conipur a vrhačskou louku (tu jen v případě, že se na ní právě nekoná soutěž).

Vstup na závodiště
Na hlavní ploše stadiónu a v soutěžních sektorech se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci, resp. závodnice, jejichž soutěže právě probíhají, rozhodčí a správní činovníci.
Nedodržení tohoto ustanovení závodníky, nebo osobami z jejich doprovodů, bude potrestáno diskvalifikací závodníka, nebo závodnice.

Základní výšky a zvyšování
Určí technický delegát před zahájením závodů.

Výsledky
Bodový stav závodníků po jednotlivých disciplínách bude průběžně vyvěšován na informační tabuli umístěné v hledišti u cíle.
Oficiální výsledky budou k dispozici na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Protesty a odvolání
Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut od úředního vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli umístěné v hledišti u cíle, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146, odst. 2, 3, 4 a 5 Pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího, písemně a doložené vkladem 500 Kč, jury, kterou tvoří technický delegát RNDr. Ladislav Kňákal, ředitel závodů Jiří Kreuter a hlavní rozhodčí Ing. Ladislav Pytloun.
Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Vyhlašování vítězů
Vyhlašování proběhne
v sobotu 25. května 2013:
14.30 hodin        starší žačky,
15.30 hodin        dorostenky,
16.30 hodin        starší žáci,
18.00 hodin        dorostenci.

V neděli 26. května 2013:
16.00 hodin        ženy a juniorky,
16.30 hodin        mladší žáci a žačky,
18.30 hodin        muži a junioři.

Dopingová kontrola
Všichni závodníci a závodnice jsou povinni se podrobit dopingové kontrole, budou-li k ní vyzváni dopingovými komisaři, kteří se prokáží platným průkazem o licenci a pověřovacím dopisem.
Dopingová kontrola bude probíhat v hlavní budově stadiónu.

Šatny
Šatny jsou k dispozici v hlavní budově stadiónu. Pořadatel neručí za ztrátu odložených věcí     v šatnách.

Zdravotní služba
V průběhu závodů bude zdravotní služba umístěna v cílovém domku a je zajištěna MUDr. Miroslavem Režem.

Stravování
Po dobu závodů bude možné využít k občerstvení kiosek na stadiónu a ke stravování, restauraci na tenisových kurtech cca 200m od stadionu a i několik restaurací ve Staré Boleslavi.

Dopravní informace
Průjezd z Brandýsa nad Labem do Staré Boleslavi přes mosty přes Labe je již otevřen.
Do Staré Boleslavi lze využít i rychlostní komunikaci R10 Praha - Liberec  a na exitu 14 sjet směrem do centra Staré Boleslavi, zde potom za kostelem P. Marie těsně před náměstím odbočit do ulice Lázeňská a přímo pokračovat cca 1500 metrů až ke stadiónu.

Možnosti ubytování

Ve Staré Boleslavi

Ubytovna na stadiónu
250 02 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav II
Rezervace: tel a fax: 326 911 826, 721 644 927
e-mail: ASB.Houstka@seznam.cz
www.houstka.com

Sport Hotel Houštka (100 m od stadiónu)
Tel: 326 911 825, 602 425 082
e-mail: info@sporthotelhoustka.cz
www.sporthotelhoustka.cz

Motel EURO (1500 m od stadiónu)
Tel: 326 913 122, 731 753 274
moteleuro@seznam.cz


V Brandýse nad Labem

Sportcentrum (3 km od stadiónu)
Tel: 326 904 400, 739 038 499
e-mail: recepce@sportcentrumbrandys.cz

Koleje a menzy UK (2,5 km od stadiónu)
Tel: 326 904 529, 326 902 397
e-mail: koleje.brandys@kam.cuni.cz

Ubytovna LABE (2,5 km od stadiónu)
Tel: 739 038 499
e-mail: petrcenek@seznam.cz

Penzion na Zápské (3 km od stadiónu)
Tel: 326 906 695, 739 692 659
e-mail: penzionnazapske@seznam.cz
www.quick.cz/Penzion.na.Zapske

Hotel Brandýský dvůr (2,5 km od stadiónu)
326 902 919
e-mail: info@hotelbd.cz
www.hotelbd.cz

Hotel Paganini (2,5 km od stadiónu)
Tel: 326 396 667
e-mail: brandys@hotelpaganini.cz


V Novém Vestci

Říční lázně JIZERKA (3 km od stadiónu)
Tel: 326 996 147, 602 421 393
www.jizerka.com


V Otradovicích

Hotel Jizera (6 km od stadiónu)
Tel: 326 998 111, 602 206 626
e-mail: Info@hoteljizera.cz


Časový pořad

Vytisknout