přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice - Mistrovství ČR mužů a žen

Pořadatel
Z pověření ČAS zajišťuje oddíl atletiky PSK Olymp Praha.

Datum
Sobota    15. února 2013        od 13.00 hod
Neděle    16. února 2013        od 13.00 hod

Místo
Praha - hala Otakara Jandery ve Stromovce - areál Centra sportu MV

Vedoucí činovníci
Delegát ČAS                        Mgr. Václav Fišer
Technický delegát                    RNDr. Ladislav Kňákal    
Ředitel závodů                        Miroslav Záhořák
Hlavní rozhodčí                    Adriana Dvořáková
Technický ředitel                    Jindřich Linhart

Přihlášky
Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) a to od středy 5. do úterý 11. února 2014, uzávěrka přihlášek je v úterý 11. února 2014 ve 24.00 hod.
Štafety se přihlašují až na místě podle pokynů technických delegátů.

Prezentace
Provádějí atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) a to od čtvrtka 13.
do pátku 14. února 2014, ukončení prezentace je v pátek 14. února 2014 v 18.00 hod.

Startují
Muži a ženy, příp. junioři a juniorky, dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a do soutěže zařazeni technickým delegátem.

Nenastoupené starty závodníků, resp.závodnic
Za každý nenastoupený start budou techničtí delegáti trestat oddíly pokutou ve výši 100,-Kč.
Pokuta je příjmem pořadatele.
Za nenastoupený start se považuje absence závodníka, resp. závodnice v soutěži, k níž byl prezentován / pátek 14. února 2014 do 18.00 hod /, ale ke které ve skutečnosti vůbec nenastoupil, pokud tato absence nebyla potvrzena úředním potvrzením od lékaře závodu.

Závodní kancelář
Závodní kancelář je umístěna u vchodu do atletické haly vpravo.

Ubytování
Ubytování si mohou atletické kluby a oddíly objednat na adrese Lucie Nejedlá, SK Aritma Praha, Nad Lávkou 5, 160 00 Praha 6 (tel.: 235 358 554, mobil 777 327 595, e-mail: nejedla@skaritma.cz), cena jednoho noclehu je 240,-Kč. Podrobnosti viz webová stránka
SK Aritma Praha (http://www.skaritma.cz).

Občerstvení
V průběhu závodů je možnost využít restaurant TK Sparta.


Zdravotní služba
Zdravotní služba je zajištěna lékařem závodu v označeném prostoru atletické haly.

Šatny
Šatny (převlékárny) jsou k dispozici naproti vchodu do haly. Pořadatel za odložené věci neručí.

Rozcvičování
Rozcvičování před začátkem disciplíny bude probíhat v tenisové hale, případně na venkovní atletické dráze.
 
Důležité upozornění pro závodníky a trenéry, kteří se budou chtít rozcvičovat v tenisové hale !!!!
1/ ve vymezeném prostoru se každý před vstupem na rozcvičovací plochu přezuje do čisté sportovní obuvi -
    toto opatření bude přísně kontrolováno.
2/ v tenisové hale je přísný zákaz používání treter.

Prezentace
Prezentace proběhne v tenisové hale, kde je umístěna svolavatelna. Závodníci budou po prezentaci odvedeni společně do atletické haly k soutěži. U běžeckých disciplín odkládají závodníci své věci do košíků. Po závodě si své věci vyzvednou v mix zóně a opustí závodní plochu. Prezentace a čas odchodu ze svolavatelny proběhne podle minutového časového pořadu, který bude vyvěšen v atletické hale i ve svolavatelně v tenisové hale. Upozornění pro trenéry závodníků, kteří se budou rozcvičovat pro soutěž ve skoku o tyči: rozběžiště i doskočiště je nutno opustit 10 min před zahájením soutěže.

Startovní listiny
Startovní listiny budou vyvěšeny v atletické hale na nástěnce a v tenisové hale ve svolavatelně.

Vstup na závodní plochu
Vstup na závodní plochu mají pouze prezentovaní závodníci, rozhodčí, pořadatelé, akreditovaní novináři a TV.

Startovní čísla
Startovní čísla se vydávají v sobotu 15. února 2014 od 11.00 hod a v neděli 16. února 2014
od 11.00 hod v tenisové hale ve svolavatelně.

Výsledky
Výsledky budou vyvěšovány na nástěnce v atletické hale a oznámeny hlasatelem. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Vyhlašování vítězů
Vyhlašování vítězů bude prováděno ve vyhlašovacích blocích, uvedených v minutovém
časovém pořadu, který bude vyvěšen v atletické hale i ve svolavatelně. Medailisté po skončení soutěže obdrží kartičku s uvedením času vyhlašování.

Dopingová kontrola
Proběhne v hlavní budově CS MV - druhý vchod - přízemí ubytovny. Místnost dopingu bude označena.

Trénink v hale
Trénink v atletické hale v pátek 14. února 2014 bude ukončen v 19.00 hod.

Parkování
Upozorňujeme na omezené možnosti parkování v areálu Centra sportu MV!!

Soutěže
Muži        - 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule.
Ženy        - 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule.

Účastnické limity
 Disciplína       Počet startujících                   Muži                              Ženy
 60 m                        32                                  6.98                              7.75
    100 m                                                         10.89                             12.27
 200 m                      20                      22.26h nebo 21.76       25.26h nebo 24.78
 400 m                      24                      48.86h nebo 48.26        58.17h nebo 57.52
    400 m př.                                                     53.55                             1:02.97
 800 m                      24                      1:56.8h nebo 1:52.8      2:18.6h nebo 2:13.7
 1500 m                    16                               3:56.5                              4:42.0
 3000 m                     16                              8:37.0                             10:20.0
    5000 m                                                    15:05.0                          18:00.0
    3000 m př.                                                  9:23.0                         11:25.0
 60 m př.                    24                                  8.31                              8.89
    110/100 m př.                                             14.99                            14.65
 4x200 m         Není stanoven                   Bez limitu                       Bez limitu
 Výška                       16                                  2.06                                1.72
 Tyč                           12                                  4.88                                 3.63
 Dálka                      16                                   7.06                                5.82
 Trojskok                 16                                  14.39                             11.94
 Koule                      16                                  15.70                             13.35

Časové pořady zde:

Vytisknout