přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice - Mistrovství ČR mužů a žen v hale

Pořadatel
Z pověření ČAS zajišťuje oddíl atletiky PSK Olymp Praha.

Datum
Sobota    16. února 2013        od 13.00 hod
Neděle    17. února 2013        od 13.00 hod

Místo
Praha - hala Otakara Jandery ve Stromovce - areál Centra sportu MV

Vedoucí činovníci
Delegát ČAS                        Mgr. Václav Fišer
Technický delegát               RNDr. Ladislav Kňákal       
Ředitel závodů                     PaedDr. Ladislav Kárský
Hlavní rozhodčí                    Adriana Dvořáková
Technický ředitel                 Jindřich Linhart

Přihlášky
Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) a to od středy 7. do  úterý 12. února 2013, uzávěrka přihlášek je v úterý 12. února 2013 ve 24.00 hod.
Štafety se přihlašují až na místě podle pokynů technických delegátů.

Prezentace
Provádějí atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) a to od čtvrtka 14.
do pátku 15. února 2013, ukončení prezentace je v pátek 15. února 2013 v 18.00 hod.

Startují
Muži a ženy, příp. junioři a juniorky, dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a do soutěže zařazeni technickým delegátem.

Nenastoupené starty závodníků, resp.závodnic
Za každý nenastoupený start budou techničtí delegáti trestat oddíly pokutou ve výši 100,-Kč.
Pokuta je příjmem pořadatele.
Za nenastoupený start se považuje absence závodníka, resp. závodnice v soutěži, k níž byl prezentován / pátek 15. února 2013 do 18.00 hod /, ale ke které ve skutečnosti vůbec nenastoupil, pokud tato absence nebyla potvrzena úředním potvrzením od lékaře závodu.

Závodní kancelář
Závodní kancelář je umístěna u vchodu do atletické haly vpravo.

Ubytování
Ubytování si mohou atletické kluby a oddíly objednat na adrese Lucie Nejedlá, SK Aritma Praha, Nad Lávkou 5, 160 00 Praha 6 (tel.: 235 358 554, mobil 777 327 595, e-mail:
nejedla@skaritma.cz), cena jednoho noclehu je 240,-Kč. Podrobnosti viz webová stránka
SK Aritma Praha (http://www.skaritma.cz).

Občerstvení
Občerstvení bude k dispozici v bufetu vedle hlavního vchodu do areálu CS MV. Dále je možnost v průběhu závodů využít restaurant TK Sparta.

Zdravotní služba
Zdravotní služba je zajištěna lékařem závodu v označeném prostoru haly.

Šatny
Šatny (převlékárny) jsou k dispozici naproti vchodu do haly. Pořadatel za odložené věci neručí.

Rozcvičování, prezentace
Rozcvičování před začátkem disciplíny bude probíhat ve víceúčelové hale (zde platí důležité upozornění zákazu používání treter), případně na venkovní atletické dráze.
Prezentace proběhne ve víceúčelové hale, kde je umístěna svolavatelna. Závodníci budou po prezentaci odvedeni společně do haly k soutěži. U běžeckých disciplín odkládají závodníci své věci do košíků. Po závodě si své věci vyzvednou v  mix zóně a opustí závodní plochu.
Prezentace a čas odchodu ze svolavatelny proběhne podle minutového časového pořadu, který bude vyvěšen v hale i ve svolavatelně. Upozornění pro trenéry závodníků, kteří se budou rozcvičovat na soutěž ve skoku o tyči: rozběžiště i doskočiště je nutno opustit 10 min před zahájením soutěže.

Startovní listiny
Startovní listiny budou vyvěšeny v hale na nástěnce a ve víceúčelové hale ve svolavatelně.

Vstup na závodní plochu
Vstup na závodní plochu mají pouze prezentovaní závodníci, rozhodčí, pořadatelé,
akreditovaní novináři a TV.

Startovní čísla
Startovní čísla se vydávají v sobotu 16. února 2013 od 11.00 hod a v neděli 17. února 2013
od 11.00 hod ve víceúčelové hale ve svolavatelně.

Výsledky
Výsledky budou vyvěšovány na nástěnce v hale a oznámeny hlasatelem. Oficiální výsledky
budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Vyhlašování vítězů
Vyhlašování vítězů bude prováděno ve vyhlašovacích blocích, uvedených v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen v hale i ve svolavatelně. Medailisté po skončení soutěže obdrží kartičku s uvedením času vyhlašování.

Dopingová kontrola
Dopingová kontrola bude prováděna v místnosti v šatnách naproti vchodu do atletické haly.

Trénink v hale
Trénink v hale v pátek 15. února 2013 bude ukončen v 19.00 hod

Parkování
Upozorňujeme na omezené možnosti parkování v areálu Centra sportu MV!!

Organizační tým oddílu atletiky PSK Olymp Praha přeje všem závodníkům a závodnicím
dosažení těch nejlepších výsledků a všem ostatním přejeme příjemné zážitky při soutěžích
české atletické špičky.

Časový pořad
                MUŽI                 ŽENY
SOBOTA - 16. února 2013
13:00                              800 m R
                                         výška
13:05                               koule
13:10    800 m R   
13:15                               trojskok
13:25                             400 m R
13:40    400 m R   
       
14:00                             3000 m F
14:15    3000 m F   
14:35    1. Vyhlašovací blok – výška Ž,    
                koule Ž, trojskok Ž, 3000m M,Ž
14:45    SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
15:00         
15:15     60 m R             tyč
15:30     dálka   
15:35                             60 m př. R
15:50    60 m př. R   
16:05                             60 m SF
16:15    60 m SF   
16:35                             60 m př. F
16:50    60 m př. F   
17:00                               60 m F
17:10    60 m F   
17:20    Předání plaket rekordmanům
              2. Vyhlašovací blok - dálka M,    
              tyč Ž, 60m př. M,Ž, 60m M,Ž

NEDĚLE - 17. února 2013
13:00     koule             200 m R
       
13:05     trojskok   
13:20     200 m R   
14:45     výška   
14:50    1. Vyhlašovací blok -
                trojskok M, koule M
15:00                            800 m F
                                      dálka
15:05     tyč   
15:10     800 m F   
15:20                           400m F
15:30     400 m F   
15:35    2. Vyhlašovací blok -
              800m M,Ž, 400m M,Ž
15:45                           200m F
15:55     200 m F   
16:05                           1500 m F
16:15     1500 m F   
16:25    3. Vyhlašovací blok -
                dálka Ž, výška M, 1500m M,Ž, 200m M,Ž
16:35                              4x200 m
16:50    4x200 m F   
17:20    4. Vyhlašovací blok -
               4 x 200m M,Ž,  tyč M

Minutový časový pořad ke stažení:Vytisknout