přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice - MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ, JUNIOREK, DOROSTENCŮ A DOROSTENEK NA DRÁZE

Pořadatel
Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl TJ TŽ Třinec.

Datum
Sobota 28. a neděle 29. června 2014.

Místo
Třinec - městský stadion na Lesní ulici.

Vedoucí činovníci
Delegát ČAS                    Oldřich Zvolánek
Technický delegát                Jaroslav Kubica
                                            Josef Šoba
Ředitel závodů                Emilie Szmeková
Hlavní rozhodčí                Mgr. Rudolf Šimek

Přihlášky
Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od středy 18. do pondělí
23. června 2014, uzávěrka přihlášek je v pondělí 23. června 2014 ve 24.00 hodin.

Prezentace
Provádějí oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od středy 25. do pátku
27. června 2014, ukončení prezentace je v pátek 27. června 2014 v 18.00 hodin.


Startují
Junioři a juniorky, dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni oddíly
a zařazeni technickými delegáty.
(v individuálních soutěžích je přípustný start jen ve své věkové kategorii, ve štafetách pak mohou startovat v kategoriích juniorů a juniorek i dorostenci a dorostenky a v kategoriích dorostenců
a dorostenek i starší žáci a starší žákyně, ve všech případech však nejvýše 2 v jedné štafetě)

Soutěže
Junioři        - 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, 10000 m chůze, výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk, oštěp, kladivo.
Juniorky    - 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 2000 m př., 4x100 m, 4x400 m, 10000 m chůze, výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk, oštěp, kladivo.
Dorostenci    - 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 300 m př., 2000 m př., 4x100 m, 4x400 m, 5000 m chůze, výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk, oštěp, kladivo.
Dorostenky    - 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 300 m př., 1500 m př., 4x100 m, 4x400 m, 5000 m chůze, výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk, oštěp, kladivo.

Výdej startovních čísel
Bude probíhat v pátek 27. června 2014 od 15.00 do 18.00 hodin, v sobotu 28. a v neděli 29. června 2014 od 07.30 hodin v závodní kanceláři na městském stadionu na Lesní ulici.

Časový pořad
Sobota 28. června 2014
09.00    5000 m chůze    Dci    F
               5000 m chůze    Dky    F
09.40    10000 m chůzeJři    F
               10000 m chůzeJky    F
10.30    Slavnostní zahájení
10.35                                                     Tyč Dci             Výška Jky           Oštěp Jři          Kladivo Jky
                                                                                         Dálka Dky
10.40    1500 m    Dky    F
10.50    1500 m    Jky    F
11.00    1500 m    Dci    F
11.10    1500 m    Jři    F
11.30    100 m př.    Dky    R
11.45    100 m př.    Jky    R
12.00    110 m př.    Dci    R
12.15    110 m př.    Jři    R
12.30                                                                                 Výška Dky         Oštěp Dci        Kladivo Dky
                                                                                            Dálka Jky
12.40    100 m        Dky    R
12.50    100 m        Jky    R
13.00    100 m        Dci    R
13.10    100 m        Jři    R
13.30    100 m př.    Dky    F                 Tyč Jři
13.40    100 m př.    Jky    F
13.50    110 m př.    Dci    F
14.00    110 m př.    Jři    F
14.10    100 m        Dky    F
14.20    100 m        Jky    F
14.30    100 m        Dci    F                  Výška Dci                                           Kladivo Jři     Oštěp Jky
                                                                 Dálka Jři
14.40    100 m        Jři    F
15.00    800 m        Dky    R
15.10    800 m        Jky    R
15.20    800 m        Dci    R
15.30    800 m        Jři    R
15.45    300 m př.    Dky    R
16.00    300 m př.    Dci    R
16.15    400 m př.    Jky    R
16.30    400 m př.    Jři    R                   Výška Jři             Tyč Dky                   Kladivo Dci    Oštěp Dky
                                                                 Dálka Dci
17.00    400 m        Dky    R
17.10    400 m        Jky    R
17.20    400 m        Dci    R
17.30    400 m        Jři    R
17.45    3000 m př.    Jři    F
18.00    2000 m př.    Dci    F
18.15    2000 m př.    Jky    F
18.30    1500 m př.    Dky    F
18.45    4x100 m    Dky    F
18.55    4x100 m    Jky    F
19.05    4x100 m    Dci    F
19.15    4x100 m    Jři    F

Neděle 29. června 2014
09.30    3000 m    Dky    F                                                      Tyč Jky                Koule Dci
                                                                                                   Trojskok Dky     Disk Jři
09.45    3000 m    Jky    F
10.00    3000 m    Dci    F
10.15    5000 m    Jři    F
10.45    200 m        Dky    R
11.00    200 m        Jky    R                     Trojskok Dci                                                                  Koule Dky
                                                                                                                                                            Disk Jky
11.15    200 m        Dci    R
11.30    200 m        Jři    R
11.40    800 m        Dky    F
11.50    800 m        Jky    F
12.00    800 m        Dci    F
12.10    800 m        Jři    F
12.20    300 m př.    Dky    F
12.30    300 m př.    Dci    F                                                     Trojskok Jky        Koule Jři
                                                                                                                                    Disk Dci
12.40    400 m př.    Jky    F
12.50    400 m př.    Jři    F
13.00    400 m        Dky    F
13.10    400 m        Jky    F
13.20    400 m        Dci    F
13.30    400 m        Jři    F
13.40    200 m        Dky    F
13.50    200 m        Jky    F                  Trojskok Jři                                                                           Koule Jky
                                                                                                                                                               Disk Dky
14.00    200 m        Dci    F
14.10    200 m        Jři    F
14.20    4x400 m    Dky    F
14.30    4x400 m    Jky    F
14.40    4x400 m    Dci    F
14.50    4x400 m    Jři    F


Rozšířené propozice zde:

Vytisknout