přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice - Mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, žáků a žákyň v chůzi

Pořadatel
Z pověření ČAS zajišťuje oddíl atletiky PSK Olymp Praha

Datum
Neděle  9. února 2014    od 11.00 hod

Místo
Praha - hala Otakara Jandery ve Stromovce, areál Centra sportu MV

Vedoucí činovníci
Delegát ČAS a technický delegát             RNDr. Ladislav Kňákal   
Ředitel závodů                        Miroslav Záhořák
Hlavní rozhodčí                      Josef Hanykýř
Technický ředitel                    Jindřich Linhart

Přihlášky
Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) a to od středy 29. ledna do úterý  4. února 2014, uzávěrka přihlášek je v úterý 4. února 2014 ve 24.00 hod.

Startují
Junioři a juniorky, dorostenci a dorostenky, starší žáci a starší žákyně, případně v kategorii žáků a žákyň i mladší žáci a mladší žákyně, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem.

Nenastoupené starty závodníků, resp. závodnic
Za každý nenastoupený start budou techničtí delegáti trestat oddíly pokutou ve výši 100,-Kč.
Pokuta je příjmem pořadatele.
Za nenastoupený start se považuje absence závodníka, resp. závodnice v soutěži, k níž byl přihlášen a zařazen technickým delegátem a ve skutečnosti vůbec nenastoupil, pokud tato absence nebyla potvrzena úředním potvrzením od lékaře závodu.

Soutěže
Junioři        -  5000m chůze       
Juniorky    -  3000m chůze       
Dorostenci    -  5000m chůze
Dorostenky    -  3000m chůze
Žáci        -  3000m chůze
Žákyně        -  3000m chůze

Závodní kancelář
Závodní kancelář je umístěna u vchodu do atletické haly vpravo.

Ubytování
Ubytování si mohou atletické kluby a oddíly objednat na adrese Lucie Nejedlá, SK Aritma Praha, Nad Lávkou 5, 160 00 Praha 6 (tel.: 235 358 554, mobil 777 327 595, e-mail: nejedla@skaritma.cz), cena jednoho noclehu je 240,-Kč. Podrobnosti viz webová stránka
SK Aritma Praha (http://www.skaritma.cz).

Zdravotní služba
Zdravotní služba je zajištěna lékařem závodu v označeném prostoru atletické haly.

Šatny
Šatny (převlékárny) jsou k dispozici naproti vchodu do haly. Pořadatel neručí za odložené věci.

Rozcvičování
Rozcvičování bude probíhat v atletické hale, případně na venkovní atletické dráze.

Startovní listiny
Startovní listiny budou vyvěšeny v atletické hale na nástěnce.

Vstup na závodní plochu
Vstup na závodní plochu mají pouze prezentovaní závodníci, rozhodčí, pořadatelé, akreditovaní novináři a TV.

Startovní čísla
Startovní čísla se vydávají v neděli 9. února 2014 od 9.00 hod v hale Otakara Jandery v prostoru VIP. Prezentace závodníků a závodnic bude ukončena vždy jednu hodinu před začátkem příslušné kategorie. Vydáním startovního čísla bude zároveň závodník odprezentován.

Výsledky
Výsledky budou vyvěšovány na nástěnce v atletické hale a oznámeny hlasatelem. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Vyhlašování vítězů
Vyhlašování vítězů bude prováděno ve vyhlašovacích blocích, uvedených v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen v atletické hale. Medailisté po skončení soutěže obdrží kartičku s uvedením času vyhlašování.

Dopingová kontrola
Proběhne v hlavní budově CS MV - druhý vchod - přízemí ubytovny. Místnost dopingu bude označena.

Občerstvení
V průběhu závodů je možnost využít restaurant TK Sparta.

Parkování
Upozorňujeme na omezené možnosti parkování v areálu Centra sportu MV!!


Organizační tým oddílu atletiky PSK Olymp Praha přeje všem závodníkům a závodnicím
dosažení těch nejlepších výsledků a všem ostatním přejeme příjemné zážitky při soutěžích mladé nastupující generace.

Časový pořad zde:

Vytisknout