přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice - Mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek na dráze

Pořadatel
Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl TJ LIAZ Jablonec nad Nisou.

Datum
Sobota 22. a neděle 23. června 2013.

Místo
Jablonec nad Nisou - atletický stadion Střelnice.

Vedoucí činovníci
Delegát ČAS               Oldřich Zvolánek
Technický delegát      Roman Málek
                                      Josef Šoba
Předseda organizačního výboru    Dušan Molitoris
Ředitel závodů      Ing. Pavel Procházka
Hlavní rozhodčí     Mgr. Ivan Šembera
Vedoucí závodní kanceláře     Petra Šikolová
Vedoucí vyhlašování      Ing. Eva Mikulová
Lékař               MUDr. Kateřina Vacátková
Sekretářka    Renata Staňová

Přihlášky
Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od středy 12. do pondělí 17. června 2013, uzávěrka přihlášek je v pondělí 17. června 2013 ve 24.00 hodin.

Prezentace
Provádějí atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od středy 19. do pátku 21. června 2013, ukončení prezentace je v pátek 21. června 2013 v 18.00 hodin.

Startují
Junioři a juniorky, dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickými delegáty.
(v individuálních soutěžích je přípustný start jen ve své věkové kategorii, ve štafetách pak mohou startovat v kategoriích juniorů a juniorek i dorostenci a dorostenky a v kategoriích dorostenců a dorostenek i starší žáci a starší žákyně, ve všech případech však nejvýše 2 v jedné štafetě)

Soutěže
Junioři        - 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, 10000 m chůze, výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk, oštěp, kladivo.
Juniorky    - 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 2000 m př., 4x100 m, 4x400 m, 10000 m chůze, výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk, oštěp, kladivo.
Dorostenci    - 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 300 m př., 2000 m př., 4x100 m, 4x400 m, 5000 m chůze, výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk, oštěp, kladivo.
Dorostenky    - 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 300 m př., 1500 m př., 4x100 m, 4x400 m, 5000 m chůze, výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk, oštěp, kladivo.

Výdej startovních čísel
Bude probíhat v sobotu 22. a v neděli 23. června 2013 od 07.30 hodin v přístavbě atletické haly Střelnice.

Sociální zázemí
Šatny jsou v hale – 1. poschodí ženy, 2. poschodí muži. Pořadatel neručí za předměty zanechané v šatnách. V recepci v přízemí haly je možné si proti záloze 50 Kč půjčit zámek na uzamčení skříňky v šatně. Záloha bude vrácena při odevzdání zámku.
Součástí šaten jsou umývárny, WC jsou ve všech podlažích haly, budou otevřeny i v tribuně fotbalového stadionu a budou také instalovány i mobilní WC v bezprostřední blízkosti atletické dráhy.

Stravování
Na stadionu budou po celou dobu závodů otevřeny stánky s občerstvením.

Parkování
Vzhledem probíhajícím stavebním pracím ve sportovním areálu Střelnice je možné parkovat v omezené míře na parkovišti před stadionem nebo na parkovišti před hotelem Sport nad atletickou halou. Není možný vjezd do prostoru sportovního areálu.

Zdravotní služba
Je k dispozici po celou dobu závodů v označené místnosti v přístavbě atletické haly Střelnice.

Rozcvičování
K rozcvičování slouží atletická hala nebo přilehlé prostory mimo hlavní plochu. K dispozici je také sportovní areál v Srnčím dole (400 m od stadionu). Není dovoleno se rozcvičovat na ploše stadionu. Zkušební pokusy na ploše stadionu lze provádět výhradně za dozoru příslušných rozhodčích.

Svolavatelna
Je umístěna v atletické hale a označena nápisem „SVOLAVATELNA“. Každý startující je povinen se osobně prezentovat před každým startem. Prezentace ke každé disciplině bude zahájena 45 minut a ukončena 25 minut před plánovaným startem. Výjimkou je skok o tyči, kde je zahájení 1,5 hodiny a ukončení 1 hodinu před plánovaným startem. Ve svolavatelně bude kontrolováno správné upevnění startovních čísel a podle Pravidel atletiky bude prováděna kontrola, aby neschválený materiál (mobil, přehrávač atd.) nebyl vnesen na závodiště.

Vážení a měření náčiní
Bude prováděno v atletické hale v prostoru označeném „VÁŽENÍ NÁČINÍ“. Závodníci zde své náčiní odevzdají rozhodčímu a na plochu jim bude přineseno. Procedura začíná vždy 60 minut a bude ukončena 30 minut před zahájením discipliny. Výjimkou je hod kladivem, kde je zahájení 90 minut a ukončení 60 minut před plánovaným startem. Z plochy si závodníci odnášejí náčiní již sami. Používání jiného náčiní než označeného kontrolou nebude možné.

Vstup na plochu stadionu
Závodníci budou na plochu stadionu odváděni společně z prostoru svolavatelny. Na ploše stadionu mohou být v průběhu závodů pouze závodníci, jejichž discipliny právě probíhají, rozhodčí, vedoucí činovníci, pracovníci technické čety a řádně označení fotoreportéři. Nedodržení tohoto ustanovení závodníkem nebo osobou z jeho doprovodu může mít za následek vyloučení závodníka ze soutěže.

Startovní listiny, zápisy, výsledky
Budou vyvěšovány na tabulích u vstupu na atletický stadion.
Kompletní výsledky budou dispozici na webových stránkách ČASu (www.atletika.cz) a na stránkách pořadatele (www.atletikajbc.cz).

Protesty
Při podávání protestů se postupuje podle Pravidel atletiky. Protest musí být podán do 30 minut po úředním vyhlášení výsledků (na tabuli při vstupu na stadion) příslušnému vrchníku discipliny. Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka disciplíny podává písemně vedoucí oddílu do rukou hlavního rozhodčího doložený vkladem 500 Kč. Odvolání řeší jury ve složení technický delegát, ředitel závodů a hlavní rozhodčí, která vydá písemné rozhodnutí. Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Dopingová kontrola
Každý závodník je povinen podrobit se dopingové kontrole, bude-li k ní dopingovým komisařem, který se prokáže platným průkazem o licenci a pověřovacím dopisem, vyzván. Vlastní procedura bude probíhat v označené místnosti v tribuně fotbalového stadionu.

Vyhlašování vítězů
Bude prováděno v blocích. První tři závodníci v každé disciplině se v čase, který obdrží na lístku od vrchníka discipliny, dostaví do prostoru pro vyhlašování nad středem cílové rovinky. K vyhlášení vítězů nastoupí v oddílovém dresu nebo teplákové soupravě, nikoliv v civilním oblečení.

Časový pořad
Sobota 22. června 2013
09.00    5000 m chůze    Dci    F
              5000 m chůze    Dky    F
09.40    10000 m chůzeJři    F
             10000 m chůzeJky    F
10.30    Slavnostní zahájení                                                                                         Kladivo Jky
10.35                                                                             Dálka Dky                                   Koule Dky
11.45    1500 m    Dky    F                                                                        Oštěp Jři
11.55    1500 m    Jky    F
12.05    1500 m    Dci    F
12.15    1500 m    Jři    F
12.30                                                                                                          Koule Dci    Kladivo Dky
12.40                                                                             Dálka Jky
13.00    100 m        Dky    R
13.10    100 m        Jky    R
13.20    100 m        Dci    R
13.30    100 m        Jři    R              Tyč Dci
13.40    800 m        Dky    R                                                                                           Oštěp Jky
13.50    800 m        Jky    R
14.00    800 m        Dci    R
14.10    800 m        Jři    R
14.25    100 m př.    Dky    R
14.30                                                                            Výška Dky            Koule Jři
                                                                                                                      Kladivo Dci
14.40    100 m př.    Jky    R          Dálka Dci
14.55    110 m př.    Dci    R
15.10    110 m př.    Jři    R
15.20    100 m        Dky    F
15.25    100 m        Jky    F
15.30    100 m        Dci    F
15.35    100 m        Jři    F                                                                         Oštěp Dci
15.45    100 m př.    Dky    F
15.55    100 m př.    Jky    F
16.05    110 m př.    Dci    F
16.15    110 m př.    Jři    F
16.30    400 m        Dky    R                                                                      Kladivo Jři        Koule Jky
16.40    400 m        Jky    R             Tyč Jři
16.50    400 m        Dci    R            Dálka Jři
17.00    400 m        Jři    R
17.15    300 m př.    Dky    R                               Výška Jky
17.30    300 m př.    Dci    R
17.45    400 m př.    Jky    R                                                                                                 Oštěp Dky
18.00    400 m př.    Jři    R
18.15    1500 m př.    Dky    F
18.30    2000 m př.    Jky    F
18.45    2000 m př.    Dci    F
19.00    3000 m př.    Jři    F
19.15    4x100 m    Dky    F
19.25    4x100 m    Jky    F
19.35    4x100 m    Dci    F
19.45    4x100 m    Jři    F

Neděle 23. června 2013
09.30                                                                     Tyč Jky                                                  Disk Dky
                                                                               Trojskok Dky
09.45    3000 m    Dky    F
10.00    3000 m    Jky    F         Výška Jři
10.15    3000 m    Dci    F
10.30    5000 m    Jři    F
11.00    200 m        Dky    R                                  Trojskok Jky                                        Disk Jky
11.15    200 m        Jky    R
11.30    200 m        Dci    R
11.45    200 m        Jři    R
12.00    300 m př.    Dky    F      Výška Dci
12.10    300 m př.    Dci    F
12.25    400 m př.    Jky    F
12.30                                            Trojskok Jři         Tyč Dky              Disk Dci
12.35    400 m př.    Jři    F
12.50    400 m        Dky    F
13.00    400 m        Jky    F
13.10    400 m        Dci    F
13.20    400 m        Jři    F
13.30    800 m        Dky    F
13.40    800 m        Jky    F
13.50    800 m        Dci    F
14.00    800 m        Jři    F                                           Trojskok Dci            Disk Jři
14.10    200 m        Dky    F
14.20    200 m        Jky    F
14.30    200 m        Dci    F
14.40    200 m        Jři    F
14.50    4x400 m    Dky    F
15.00    4x400 m    Jky    F
15.10    4x400 m    Dci    F
15.20    4x400 m    Jři    F

 

NABÍDKA  UBYTOVÁNÍ  PŘI  M ČR  JUNIORŮ  A  DOROSTU

Veškeré ubytování v oblasti Jablonce nad Nisou
http://www.jablonec.com/cs/turisticke-informacni-centrum/ubytovani-a-stravovani/

Domov mládeže, Smetanova ul., Jablonec n.N.
kontakt - 483 443 111, http://www.sosjbc.cz


Domov mládeže, Jablonecká 999, Liberec
p. Kubicová – 484 842 102, www.sosliberec.cz

objekt je hned na začátku Liberce, cesta trvá cca 15 minut autem nebo 30 minut tramvají, která má zastávku 200 metrů od DM

Vysokoškolské koleje Technické univerzity v Liberci - Harcov
kontakt - 485 355 203 / 606 156 281 / 485 355 218, e-mail : koleje@tul.cz

Vytisknout