přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice - Mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek

Pořadatel
Z pověření ČAS zajišťuje oddíl atletiky PSK Olymp Praha

Datum
Sobota 23. února 2013     od 10.00 hod
Neděle 24. února 2013    od   9.30 hod

Místo
Praha - hala Otakara Jandery ve Stromovce, areál Centra sportu MV

Vedoucí činovníci
Delegát ČAS                        Oldřich Zvolánek           
Technický delegát                Jaroslav Kubica
                                                Josef Šoba
Ředitel závodů                      PaedDr. Ladislav Kárský
Hlavní rozhodčí                     Ing. Petr Utěkal, CSc.
Technický ředitel                  Jindřich Linhart
Hospodář                              Květa Kadeřábková

Přihlášky
Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) a to od středy 13. do
úterý 19. února 2013, uzávěrka přihlášek je v úterý 19. února 2013 ve 24.00 hod
Štafety se přihlašují až na místě podle pokynů technických delegátů.

Prezentace
Provádějí atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) a to od čtvrtka
21. do pátku 22. února 2013, ukončení prezentace je v pátek 22. února 2013 v 18.00 hod.

Startují
Junioři a juniorky, dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni
atletickými oddíly a zařazeni technickými delegáty.

Nenastoupené starty závodníků, resp. závodnic
Za každý nenastoupený start budou techničtí delegáti trestat oddíly pokutou ve výši 100,-Kč.
Pokuta je příjmem pořadatele.
Za nenastoupený start se považuje absence závodníka, resp. závodnice v soutěži, k níž byl prezentován / pátek 22. února 2013 v 18.00 hod /, ale ke které vůbec nenastoupil, pokud tato absence nebyla potvrzena úředním potvrzením od lékaře závodu.

Závodní kancelář
Závodní kancelář je umístěna u vchodu do atletické haly vpravo.

Ubytování
Ubytování si mohou atletické kluby a oddíly objednat na adrese Lucie Nejedlá, SK Aritma Praha, Nad Lávkou 5, 160 00 Praha 6 (tel.: 235 358 554, mobil 777 327 595, e-mail:
nejedla@skaritma.cz), cena jednoho noclehu je 240,-Kč. Podrobnosti viz webová stránka
SK Aritma Praha (http://www.skaritma.cz).

Občerstvení
Občerstvení bude k dispozici v bufetu vedle hlavního vchodu do areálu CS MV. Dále je možnost  v průběhu závodů využít restaurant TK Sparta.

Zdravotní služba
Zdravotní služba je zajištěna lékařem závodu v označeném prostoru haly.

Šatny
Šatny (převlékárny) jsou k dispozici naproti vchodu do haly. Pořadatel neručí za odložené věci.

Rozcvičování, prezentace
Rozcvičování před začátkem disciplíny bude probíhat ve víceúčelové hale (zde platí důležité upozornění zákazu používání treter), případně na venkovní atletické dráze.
Prezentace proběhne ve víceúčelové hale, kde je umístěna svolavatelna. Závodníci budou po
prezentaci odvedeni společně do haly k soutěži. U běžeckých disciplín odkládají závodníci
své věci do košíků. Po závodě si své věci vyzvednou v mix zóně a opustí závodní plochu.
Prezentace a čas odchodu ze svolavatelny proběhne podle minutového časového pořadu, který bude vyvěšen v hale i ve svolavatelně. Upozornění pro trenéry závodníků, kteří se budou rozcvičovat pro soutěž ve skoku o tyči: rozběžiště i doskočiště je nutno opustit 10 min před zahájením soutěže.

Startovní listiny
Startovní listiny budou vyvěšeny v hale na nástěnce a ve víceúčelové hale ve svolavatelně.

Vstup na závodní plochu
Vstup na závodní plochu mají pouze prezentovaní závodníci, rozhodčí, pořadatelé,
akreditovaní novináři a TV.

Startovní čísla
Startovní čísla se vydávají v sobotu 23. února 2013 od 8.00 hod a v neděli 24. února 2013
od 8.00 hod ve víceúčelové hale ve svolavatelně.

Výsledky
Výsledky budou vyvěšovány na nástěnce v hale a oznámeny hlasatelem. Oficiální výsledky
budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Vyhlašování vítězů
Vyhlašování vítězů bude prováděno ve vyhlašovacích blocích, uvedených v minutovém
časovém pořadu, který bude vyvěšen v hale i ve svolavatelně. Medailisté po skončení soutěže
obdrží kartičku s uvedením času vyhlašování.

Dopingová kontrola
Dopingová kontrola bude prováděna v místnosti v šatnách naproti vchodu do atletické haly.

Trénink v hale
Trénink v hale v pátek 22. února 2013 bude ukončen v 19.00 hod.

Parkování
Upozorňujeme na omezené možnosti parkování v areálu Centra sportu MV!!

Organizační tým oddílu atletiky PSK Olymp Praha přeje všem závodníkům a závodnicím
dosažení těch nejlepších výsledků a všem ostatním přejeme příjemné zážitky při soutěžích
mladé nastupující generace.

Časový pořad zde:

Vytisknout