přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice - Mistrovství ČR družstev juniorů a juniorek


Praha, atletický stadion SK Slavia Praha ve Vršovicích
Pátek 28. září 2012

Vedoucí činovníci
Ředitel závodů                 Mgr. Petr Novotný
Hlavní rozhodčí                RNDr. Ladislav Kňákal
Řídící pracovník       - junioři        Jaroslav Kubica
                                  - juniorky        Milan Urban
Technický ředitel             Doc. RNDr. Ladislav Strnad, Ph.D.
Lékař                                 MUDr. Zuzana Humlová, Ph.D.

Zúčastněná družstva
Junioři
Právo účasti má, resp. mají, prvních 5 družstev z mistrovství Čech, resp. první 3 družstva
z mistrovství Moravy a Slezska, celkem 8 družstev.
Juniorky
Právo účasti má, resp. mají, prvních 5 družstev z mistrovství Čech, resp. první 3 družstva
z mistrovství Moravy a Slezska, celkem 8 družstev.

Přihlášky
Předběžné přihlášky obsahující seznam závodníků, resp. závodnic, s uvedením příjmení, jména, názvu přihlašované individuální soutěže a aktuálního výkonu docíleného v přihlašované soutěži se podávají na webové stránce Českého atletického svazu (http://www.atletika.cz), v sekci „Kalendář“, a to do čtvrtka 27. září 2012 do 20.00 hodin.
Při zahájení technické porady obdrží vedoucí družstev od pořadatele 2 výtisky předběžné přihlášky k provedení škrtů závodníků, resp. závodnic, kteří, resp. které, k závodům nenastoupí, a označení závodníků, resp. závodnic, kteří, resp. které, nejsou v soutěžícím oddílu registrováni, resp. registrovány, podle části první Směrnice Českého atletického svazu č. 8/2009, o registrovaných sportovcích.
Vedoucí družstev odevzdají oba opravené výtisky předběžné přihlášky řídícímu pracovníkovi, který je parafuje, 1 výtisk předá závodní kanceláři a 1 výtisk vrátí příslušnému vedoucímu družstva.
Přihlášky štafet se podávají při zahájení technické porady řídícímu pracovníkovi formou tiskopisů „Přihláška k atletické soutěži“ (tzv. kartičky) vydaných Nakladatelstvím Olympia, a. s.
Předání opraveného výtisku předběžné přihlášky závodní kanceláři se považuje za uskutečněný start se všemi důsledky.
Starty závodníků, resp. závodnic, v soutěži tzv. „mimo bodování“ nejsou povoleny.

Technická porada
Technická porada se uskuteční v restauraci Land Hockey klub na atletickém stadionu,
a to od 09.30 hodin, porady se zúčastní ředitel závodů, hlavní rozhodčí, řídící pracovníci
a 1 vedoucí z každého družstva.

Závodní kancelář
Závodní kancelář bude umístěna v horní části tribuny atletického stadionu.

Stravování
Stravování pořadatel nezabezpečuje, v průběhu závodů je však možno ke stravování
a občerstvení využít restauraci Land Hockey klub a stánek na atletickém stadionu.


Zdravotní služba
Zdravotní služba je zajištěna lékařem závodů MUDr. Zuzanou Humlovou, Ph.D., v horní části tribuny atletického stadionu.

Šatny
Šatny budou k dispozici v tribuně atletického stadionu, a to pro juniory šatny č. 33, 34 a 35
a pro juniorky šatny č. 5 a 7.
Pořadatel neručí za cenné věci odložené v šatnách.

Technická ustanovení
-    Atletický stadion má 400 m dlouhou tartanovou dráhu, 8 drah na obvodu i v rovince, tartanové sektory pro výšku, tyč, dálku, trojskok i oštěp.
-    Disk a kladivo proběhnou na vrhačské louce nad atletickým stadionem.
-    Kontrola náčiní bude prováděna v horní části tribuny atletického stadionu.
-    Rozcvičování je povoleno pouze mimo atletický stadion, přičemž rozcvičovat se nelze na rovince v horní části tribuny atletického stadionu a na vrhačské louce nad atletickým stadionem v době, kdy zde probíhají disk a kladivo.
-    Vstup na atletický stadion je povolen pouze závodníkům a závodnicím, a to až 15 minut před zahájením disciplíny, rozhodčím a funkcionářům závodů.
-    Prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých disciplín asistent startéra a u technických disciplín příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 10 minut před zahájením disciplíny.
-    Závodníci a závodnice startující v bězích na 800 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m a 3000 m př. a na posledním úseku štafety na 4x400 m obdrží u prezentace 1 startovní číslo, které musí mít v průběhu soutěže upevněno na prsou.

Časový pořad
10.30                                                                  Tyč D                    Oštěp D       Kladivo H
10.45        100 m        D    R
11.00        100 m        H    R      Dálka D
11.15        800 m        D    F
11.30        800 m        H    F      Výška H
11.45        100 m př.    D    F
12.00        110 m př.    H    F                                                          Oštěp H       Kladivo D
12.15        100 m        D    F
12.30        100 m        H    F       Dálka H
12.45        400 m        D    F
13.00        400 m        H    F
13.15        3000 m př.    D    F    Výška D      Tyč H
13.30        3000 m    D    F                                                             Koule H       Disk D
13.45        3000 m př.    H    F
14.00        5000 m    H    F                               Trojskok D
14.30        400 m př.    D    F
14.45        400 m př.    H    F
15.00        200 m        D    F                                                           Koule D       Disk H
15.15        200 m        H    F
15.30        1500 m    D    F                               Trojskok H
15.45        1500 m    H    F
16.00        4x100 m    D    F
16.15        4x100 m    H    F
16.30        4x400 m    D    F
16.45        4x400 m    H    F
17.30        Vyhlášení vítězů

Upozornění
Z rozhodnutí představenstva SK Slavia Praha je vjezd do areálu SK Slavia Praha
ve Vršovicích zpoplatněn, cena parkovného je 20 Kč za každou započatou hodinu.
Bezplatně lze využít parkoviště pro autobusy v ulici Pod Altánem (mezi atletickým stadionem
a železniční tratí).


Jménem ASK Slavia Praha přejeme všem závodníkům a závodnicím dosažení co nejlepších výkonů a příjemný pobyt v Praze.

Vytisknout