přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice - Mistrovství ČR družstev juniorů a juniorek

ASK SLAVIA PRAHA

pořádá

z pověření soutěžní komise Českého atletického svazu

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY DRUŽSTEV JUNIORŮ A JUNIOREK


Praha, atletický stadion SK Slavia Praha ve Vršovicích
Sobota 26. září 2015


Vedoucí činovníci
Ředitel závodů                Mgr. Petr Novotný
Hlavní rozhodčí                RNDr. Ladislav Kňákal
Řídící pracovník    - junioři        Jaroslav Kubica
                              - juniorky        Martin Smetana

Zúčastněná družstva
Junioři                                                 Juniorky
ASK Slavia Praha                             TJ Dukla Praha
T. J. Sokol České Budějovice          TJ Sokol Kolín - atletika
TJ LIAZ Jablonec nad Nisou            AK ŠKODA Plzeň
TJ Sokol Hradec Králové                 TJ LIAZ Jablonec nad Nisou
AC Pardubice                                   AC Vysoké Mýto
VSK Univerzita Brno                         AK Olymp Brno „A“
AK Hodonín                                       AK Olymp Brno „B“
TJ Sokol Opava                                 SSK Vítkovice

Přihlášky
Předběžné přihlášky obsahující seznam závodníků, resp. závodnic, s uvedením příjmení, jména, názvu přihlašované individuální soutěže a aktuálního výkonu docíleného
v přihlašované soutěži se podávají na webové stránce Českého atletického svazu (http://www.atletika.cz), v sekci „Kalendář“, a to do pátku 25. září 2015 do 20.00 hodin.
Při zahájení technické porady obdrží vedoucí družstev od pořadatele 2 výtisky předběžné přihlášky k provedení škrtů závodníků, resp. závodnic, kteří, resp. které, k závodům nenastoupí, a označení závodníků, resp. závodnic, kteří, resp. které, nejsou v soutěžícím oddílu registrováni, resp. registrovány, podle části první Směrnice Českého atletického svazu č. 8/2009, o registrovaných sportovcích, ve znění pozdějších předpisů.
Vedoucí družstev odevzdají oba opravené výtisky předběžné přihlášky řídícímu pracovníkovi, který je parafuje, 1 výtisk předá závodní kanceláři a 1 výtisk vrátí příslušnému vedoucímu družstva. Vedoucí družstev zároveň předají řídícímu pracovníkovi tiskopis „Přehled startů
v … kole dne …“, který musí být vyplněn shodně s opraveným výtiskem předběžné přihlášky.
Přihlášky štafet se podávají při zahájení technické porady řídícímu pracovníkovi formou tiskopisů „Přihláška k atletické soutěži“ (tzv. kartičky).
Předání opraveného výtisku předběžné přihlášky závodní kanceláři se považuje
za uskutečněný start se všemi důsledky.
Starty závodníků, resp. závodnic, v soutěži tzv. „mimo bodování“ nejsou povoleny.

Technická porada
Technická porada se uskuteční v restauraci Na pozemním hokeji na atletickém stadionu,
a to od 09.30 hodin, porady se zúčastní ředitel závodů, hlavní rozhodčí, řídící pracovníci
a 1 vedoucí z každého družstva.

Závodní kancelář
Závodní kancelář bude umístěna v horní části tribuny atletického stadionu.
Stravování a občerstvení
V průběhu závodů je možno ke stravování a občerstvení využít restauraci Na pozemním hokeji a stánek na atletickém stadionu.

Zdravotní služba
Zdravotní služba je zajištěna lékařem závodů v horní části tribuny atletického stadionu.

Šatny
Šatny budou k dispozici v tribuně atletického stadionu, a to pro juniory šatny č. 33, 34 a 35
a pro juniorky šatny č. 5, 6 a 7.
Pořadatel neručí za cenné věci odložené v šatnách.

Technická ustanovení
-     Atletický stadion má 400 m dlouhou tartanovou dráhu, 8 drah na obvodu i v rovince, tartanové sektory pro výšku, tyč, dálku, trojskok i oštěp.
-     Disk a kladivo proběhnou na vrhačské louce nad atletickým stadionem.
-     Kontrola náčiní bude prováděna v horní části tribuny atletického stadionu.
-     Rozcvičování je povoleno:
      do 12.45 hodin na protilehlé rovince atletického stadionu, s výjimkou doby, kdy zde probíhají běhy na 800 m,
     mimo atletický stadion.
Rozcvičovat se nelze na rovince v horní části tribuny atletického stadionu a na vrhačské louce nad atletickým stadionem v době, kdy zde probíhají disk a kladivo.
-     Na závodní ploše atletického stadionu se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci a závodnice, rozhodčí a funkcionáři závodů.
Pro sledování tyče, koule, disku a kladiva bude u příslušných sektorů vymezeno zvláštní území.
-     Prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých disciplín asistent startéra
a u technických disciplín příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 10 minut
před zahájením disciplíny.
-     Závodníci a závodnice startující v bězích na 800 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m, 2000 m př.
a 3000 m př. a na posledním úseku štafety na 4x400 m obdrží u prezentace 1 startovní číslo, které musí mít v průběhu soutěže upevněno na prsou.


Časový pořad
10.30                                                                    Tyč D           Oštěp D    Kladivo H
10.45        100 m        D    R
11.00        100 m        H    R       Dálka D
11.15        800 m        D    F
11.30        800 m        H    F       Výška H
11.45        100 m př.    D    F
12.00        110 m př.    H    F                                                   Oštěp H    Kladivo D
12.15        100 m        D    F
12.30        100 m        H    F       Dálka H
12.45        400 m        D    F
13.00        400 m        H    F
13.15        2000 m př.    D    F    Výška D      Tyč H
13.30        3000 m    D    F                                                      Koule H    Disk D
13.45        3000 m př.    H    F
14.00        5000 m    H    F                               Trojskok D
14.30        400 m př.    D    F
14.45        400 m př.    H    F
15.00        200 m        D    F                                                     Koule D    Disk H
15.15        200 m        H    F
15.30        1500 m    D    F                              Trojskok H
15.45        1500 m    H    F
16.00        4x100 m    D    F
16.15        4x100 m    H    F
16.30        4x400 m    D    F
16.45        4x400 m    H    F
17.30        Vyhlášení vítězů

Upozornění
Z rozhodnutí představenstva SK Slavia Praha je vjezd do areálu SK Slavia Praha
ve Vršovicích zpoplatněn, cena parkovného je 20 Kč za každou započatou hodinu.

Jménem ASK Slavia Praha přejeme všem závodníkům a závodnicím dosažení co nejlepších výkonů a příjemný pobyt v Praze.


Ing. Josef Šrámek                                              Mgr. Petr Novotný
předseda ASK Slavia Praha                                    ředitel závodů


Vytisknout