přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice - Mistrovství ČR družstev dorostenců a dorostenek

Jablonec nad Nisou, městský atletický stadion Na Střelnici

Pátek 28. září 2012

Vedoucí činovníci:
Ředitel závodů    Dušan Molitoris
Hlavní rozhodčí    Mgr.Ivan Šembera
Řídící pracovníci:    dorostenci    Karel Šebelka
                                 dorostenky    Roman Málek
Technický ředitel    Martin Michalský
Lékař    MUDr. Kateřina Vacátková

Zúčastněná družstva:
Dorostenci: prvních pět družstev z mistrovství Čech a první tři družstva z mistrovství Moravy a Slezska – celkem 8 družstev.
Dorostenky: prvních pět družstev z mistrovství Čech a první tři družstva z mistrovství Moravy a Slezska – celkem 8 družstev.

Přihlášky:
Předběžné přihlášky obsahující seznam závodníků/závodnic,s uvedením příjmení, jména, názvu přihlašované individuální soutěže a aktuálního výkonu docíleného v přihlašované soutěži se podávají na webové stránce ČAS, v sekci Kalendář a to do čtvrtka 27. září do 20:00 hodin. Při zahájení technické porady obdrží vedoucí družstev od pořadatele 2 výtisky předběžné přihlášky k provedení škrtů závodníků a závodnic kteří/které k závodům nenastoupí. Označí také závodníky/závodnice dle registrace podle článku č.8/2009 o registrovaných sportovcích. Vedoucí družstev odevzdají oba opravené výtisky předběžné přihlášky řídícímu pracovníkovi, který je parafuje, jeden výtisk předá závodní kanceláři a jeden výtisk vrátí příslušnému vedoucímu družstva. Přihlášky štafet se podávají při zahájení technické porady řídícímu pracovníku formou kartiček. Předání opraveného výtisku předběžné přihlášky závodní kanceláři se považuje za uskutečněný start se všemi důsledky. Starty závodníků/závodnic v soutěži (mimo bodování) nejsou povoleny.

Technická porada:
Technická porada se uskuteční v prostoru VIP v 1. patře závodní kanceláře od 9:30 hodin, porady se zúčastní ředitel závodů, hlavní rozhodčí, řídící pracovníci a jeden vedoucí z každého družstva.

Závodní kancelář:
Závodní kancelář je umístěna v domku nad cílem.

Ubytování:
Pořadatel nezabezpečuje je možno objednat v hotelu Sport přímo nad stadionem (483312270) nebo v Domově mládeže Kokonínská (724590066) nebo je možné ubytování vybrat na www.jablonec.com/cs/služby/ubytování.

Stravování:
V průběhu závodu bude možnost využít stánku s občerstvením přímo na stadionu.

Zdravotní služba:
Zdravotní služba je zabezpečena lékařem závodů, stanoviště je umístěno v domku vedle závodní kanceláře.

Šatny:
Šatny budou k dispozici v atletické hale, v prvním patře pro dorostenky ve druhém patře pro dorostence. Pořadatel neručí za cenné věci uložené v šatnách.

Technické ustanovení:
1)    Stadion má 400 m dlouhou tartanovou dráhu, osm drah po obvodu i v rovince, sektory pro výšku, tyč, dálku, trojskok, oštěp.
2)    Soutěž v hodu kladivem proběhne v Srnčím dole cca 400m od stadionu, závodníci tam budou společně odvedeni.
3)    Kontrola náčíní bude prováděna v prostoru za cílem u plechové garáže hodinu před disciplinou.
4)    Rozcvičování je povoleno pouze mimo atletický stadion, je možnost se rozvičit po přezutí v atletické hale.
5)    Vstup na plochu je povolen pouze závodníkům a závodnicím, a to až 15 minut před zahájením discipliny, rozhodčím a činovníkům závodů.
6)    Prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých disciplin asistent startéra a u technických disciplin příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 10 minut před zahájením discipliny.
7)    Závodníci a závodníce startující v bězích na 800 m, 1500 m, 3000 m, 1500 m př., 2000 m př. a na posledním úseku štaftey 4x400 m obdrží u prezentace jedno startovní číslo, které musí mít v průběhu soutěže upevněno na prsou.

Závěrečný ceremoniál:
Vítězná družstva MČR dorostenců a dorostenek získávají titul (Mistr ČR pro rok 2012) a členové obdrží medaile, diplom a trička, členové družstev na 2. a 3. místě obdrží medaile a diplom. Je třeba, aby hned po vyhlášení konečných výsledků tato družstva nastoupila za stupně vítězů k uskutečnění vyhlášení.

Časový pořad:
10:30    3000 m chůze DF      Tyč D                             Oštěp D       Kladivo H
11:00    3000 m chůze HF      Dálka D
11:30    100 m DR    Výška H
11:45    100 m HR
12:00    800 m DF                                                          Oštěp H       Kladivo D
12:15    800 m HF
12:30    100 m př. DF              Dálka H
12:45    110 m př. HF
13:00    100 m DF
13:15    100 m HF                  Výška D      Tyč H
13:30    400 m DF                                                         Koule H       Disk D
13:45    400 m HF
14:00    1500 m př. DF          Trojskok D
14:15    3000 m DF
14:30    2000 m př. HF
14:45    3000 m HF
15:00    300 m př. DF                                                    Koule D       Disk H
15:15    300 m př. HF
15:30    200 m DF                 Trojskok H
15:45    200 m HF
16:00    1500 m DF
16:15    1500 m HF
16:30    4x100 m DF
16:45    4x100 m HF
17:00    4x400 m DF
17:15    4x400 m HF

Vytisknout