přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

PROPOZICE – MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁKŮ A ŽÁKYŇ V HALE

Pořadatel
Z pověření ČAS zajišťuje oddíl atletiky TJ LIAZ Jablonec nad Nisou.

Datum
Sobota 28. února 2015 od 14:00 hodin.
Neděle 1. března 2015 od 9:30 hodin.

Místo
Jablonec nad Nisou – atletická hala na Střelnici.

Vedoucí činovníci
Předseda organizačního výboru   Dušan Molitoris
Delegát ČAS   Jacek Přibáň
Ředitel závodů   Ing. Pavel Procházka
Hlavní rozhodčí   Bořivoj Všetečka
Technický delegát   Roman Málek
Technický ředitel   Martin Michalský
Lékař   MUDr. Kateřina Vacátková
Hlavní pořadatel   Ing. Miroslav Šikola
Vedoucí závodní kanceláře   Petra Šikolová
Vedoucí ceremoniálu   Ing. Eva Mikulová
Sekretářka   Renata Staňová

Přihlášky
Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od středy 18. do úterý 24. února 2015, uzávěrka přihlášek je v úterý 24. února 2015 ve 24:00 hodin.

Prezentace
Provádějí atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od čtvrtka 26. února do pátku 27. února 2015, ukončení prezentace je v pátek 27. února 2015 v 18:00 hodin.
Startují Starší žáci a starší žákyně, příp. mladší žáci a mladší žákyně, kteří byli k účasti na Mistrovství České republiky přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem.

Závodní kancelář
Je umístěna v přístavbě atletické haly Střelnice, vchod ze stadionu.

Startovní čísla
jsou nevratná a budou připravena k vyzvednutí v sobotu 28. února 2015 od 12:00 hodin a v neděli 1. března 2015 od 8:00 hodin v závodní kanceláři.

Nenastoupené starty závodníků, resp. závodnic
Za každý nenastoupený start bude technický delegát trestat oddíly pokutou ve výši 100 Kč, pokuta je příjmem pořadatele.
Za nenastoupený start se považuje absence závodníka, resp. závodnice v soutěži, k níž byl prezentován (pátek 27. února 2015 v 18:00 hodin), ale ke které vůbec nenastoupil, pokud tato absence nebyla potvrzena úředním potvrzením od lékaře závodu.

Šatny
Jsou umístěny v 1. patře haly pro žákyně a ve 2. patře pro žáky.
Své věci si nenechávejte v šatně. Je však možné si v recepci (přízemí haly) proti záloze 50 Kč půjčit zámek na skříňku. Po vrácení zámku bude vrácena záloha.

Ubytování
Účastníci závodů si zajišťují ubytování sami, některé možnosti:
Domov mládeže v Jablonci, p. Hlaváčová – 483 443 111.
(http://www.sosjbc.cz)

Domov mládeže v Liberci, p. Kubicová – 484 842 113, 724 834 497.
(http://www.sosliberec.cz). Ubytování je na okraji Liberce, takže cesta do Jablonce trvá 15 minut autem nebo 30 minut autobusem MHD, který má zastávku 200 metrů od Domova mládeže. Je však třeba svou rezervaci nahlásit nejpozději do středy 25. února 2015.

Jiné ubytování lze vyhledat na:
(http://www.jablonec.com/cs/turisticke-informacni-centrum/ubytovani-a-stravovani/)

Stravování
V hale bude po celou dobu závodů otevřen stánek s občerstvením.

Parkování
Vzhledem k připravovanému ligovému fotbalovému utkání nelze v sobotu 28. února parkovat v prostoru sportovního areálu Střelnice. Bezproblémové parkování je možné před hotelem Sport nad atletickou halou nebo na parkovišti nedalekého Kauflandu pod stadionem (přístup z Turnovské ulice).

Lékařská služba
Je zajištěna po celou dobu závodu, má označenou místnost v přístavbě atletické haly.

Vstup do haly
Bude kontrolován pořadateli.
Do přízemí mají povolen vstup pouze závodníci a trenéři na vstupenky, které obdrží při prezentaci v závodní kanceláři, vstup je možný pouze po přezutí.
Pro diváky je určený prostor výhradně pouze na balkoně.

Rozcvičování
Je možné pouze na plochách určených pořadateli. Tyto budou vymezeny a označeny v závislosti na probíhajících disciplínách. Zkušební pokusy lze provádět výhradně za dozoru příslušných rozhodčích.
Upozornění pro trenéry závodníků, kteří se budou rozcvičovat na soutěž ve skoku o tyči: závodní plochu haly je nutno opustit 10 min před zahájením soutěže.
V pátek 27. února bude hala k dispozici zájemcům pro rozcvičení až do 20:00 hodin.

Svolavatelna
Bude umístěna v zadní části haly a označena nápisem „SVOLAVATELNA“. Každý startující je povinen se osobně prezentovat před každým startem. Prezentace ke každé disciplině bude zahájena 45 minut a ukončena 25 minut před plánovaným startem. Výjimkou je skok o tyči, kde je zahájení 1,5 hodiny a ukončení 1 hodinu před plánovaným startem. Ve svolavatelně bude kontrolováno správné upevnění startovních čísel. Bez prezentace nebude nikdo připuštěn ke startu.

Vážení náčiní
Bude prováděno v zadní části haly v prostoru označeném „VÁŽENÍ NÁČINÍ“. Závodníci zde své náčiní odevzdají rozhodčímu a na plochu jim bude přineseno. Procedura začíná vždy 60 minut a bude ukončena 30 minut před zahájením discipliny. Z plochy si závodníci odnášejí náčiní již sami. Používání jiného náčiní na ploše nebude připuštěno.

Vstup na závodiště
Závodníci budou na plochu haly odváděni společně z prostoru svolavatelny. Po ukončení své discipliny opustí závodní plochu haly.
Na ploše haly mohou být v průběhu závodů pouze závodníci, jejichž discipliny právě probíhají, rozcvičující se závodníci, rozhodčí, vedoucí činovníci, pracovníci technické čety a řádně označení fotoreportéři. Nedodržení tohoto ustanovení závodníkem nebo osobou z jeho doprovodu může být důvodem vyloučení závodníka ze soutěže.

Startovní listiny, zápisy, výsledky
Budou vyvěšovány na tabuli u vstupu do atletické haly.
Kompletní výsledky budou k dispozici na webových stránkách ČASu (www.atletika.cz) a na stránkách pořadatele (www.atletikajbc.cz).

Protesty
Při podávání protestů se postupuje podle Pravidel atletiky. Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka disciplíny podává písemně vedoucí oddílu do rukou hlavního rozhodčího s vkladem 500 Kč. Odvolání řeší jury ve složení technický delegát, ředitel závodů a hlavní rozhodčí, která vydá písemné rozhodnutí. Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Vyhlašování vítězů
Bude prováděno ihned po skončení každé discipliny v levé přední části haly, vchod z chodby přes posilovnu. K vyhlášení vítězů nastoupí v oddílovém dresu nebo teplákové soupravě, nikoliv v civilním oblečení.

Časový pořad
Sobota 28. února 2015
14:00 60 m př. D R    Tyč H
14:20 60 m př. H R
14:40 60 m D R
15:00 60 m H R
15:20 1 500 m D F
15:40 1 500 m H F
16:00 60 m př. D F
16.15 60 m př. H F                     Dálka D
16:30 60 m D F
16:45 60 m H F       Tyč D
17:00 800 m D R
17:20 800 m H R
17:40 300 m D R
18:00 300 m H R

Neděle 1. března 2015
9:30 150 m D R       Výška D
10:00 150 m H R                                           Koule H
10:30 800 m D F                       Dálka H
10:45 800 m H F
11:00 300 m D F
11:15 300 m H F
11:30 150 m D F      Výška H
11:45 150 m H F                                           Koule D
12:00 3 000 m H F
12:30 4 x 300 m D F
13:00 4 x 300 m H Fl

Vytisknout