přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice - Mistrovství České republiky družstev mužů a žen v atletice

Pořadatel
Z pověření ČAS zajišťuje oddíl atletiky T.J. Sokol Kolín-atletika

Datum
Neděle 7. září 2014

Místo
Atletický stadion Mirka Tučka, Brankovická 979, Kolín-Borky

Vedoucí činovníci
Delegát ČAS                    Václav Fišer
Řídící soutěže:                Dušan Molitoris – muži, Roman Málek - ženy
Ředitel závodu:                Antonín Morávek
Hlavní rozhodčí:                Václav Tichý
Technický ředitel:            Martin Radikovský
Vedoucí svolavatelny:    Vlasta Šlezová
Lékař závodu:                MUDr. Václav Navrátil

Přihlášky
Předběžné přihlášky se podávají do soboty 6. 9. 2014 do 20.00 hodin na webové stránce ČAS (www.atletika.cz). Musí obsahovat seznam závodníků/závodnic s uvedením příjmení, jména, startovního čísla a přihlašované disciplíny.

Startují
Dle článku 4. soutěžního řádu družstva, která se v extralize mužů i žen umístí na 1. - 7. místě, a družstva, která se umístí v 1. lize mužů i žen ve skupinách A, B a C na 1. místě. Dle čl. 17 soutěžního řádu může za družstvo startovat maximálně 24 závodníků.

Bodování
Dle čl. 15 soutěžního řádu se v MČR družstev boduje 10 míst systémem 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1 bod za 1. – 10. místo. Vítězná družstva získávají titul „Mistr ČR pro rok 2014“ a obdrží medaile a diplomy, stejně jako družstva na 2. a 3. místě.

Postupy a sestupy
Dle čl. 22 soutěžního řádu družstva, která obsadí v MČR družstev mužů a žen 1. – 8. místo, získávají právo startu v extralize mužů a žen v roce 2015. Družstva, která obsadí 9. a 10. místo, budou v roce 2015 zařazena do 1. ligy.

Technická porada
Uskuteční se v neděli 7. září 2014 od 9.45 hodin v klubovně nové sociální budovy (ženy) a v klubovně staré sociální budovy (muži). Technické porady se mohou zúčastnit 2 vedoucí za každé družstvo.

Startovní čísla
Obdrží vedoucí družstev u vstupu na stadion (vstup pro účastníky) dle přidělení řídícím pracovníkem.

Závodní kancelář
Bude otevřena v neděli 7. září od 8.15 hodin a bude umístěna ve stanu u vstupu do areálu stadionu (vstup pro účastníky). V průběhu závodů pak bude fungovat ve stanu za cílem běhů.

Šatny
Budou k dispozici v nové i staré sociální budově a budou viditelně označeny. Šatny slouží pouze k převlečení. Pořadatel neručí za odložené věci.

Technická ustanovení
Atletický stadion má 400 m dlouhou umělohmotnou dráhu (Alsatan SC), 8 drah na rovince, 6 drah na obvodu. Umělohmotný povrch (Alsatan SC) mají sektory pro výšku, tyč, dálku, trojskok a oštěp.
Pro rozcvičování bude sloužit malý třistametrový stadión (v době soutěží v hodu kladivem pouze jeho zatáčka vzdálenější od vrhačské klece), plocha pro malou kopanou (umělá tráva), travnatá fotbalová plocha (obě v areálu sousedního FK Kolín) a přilehlý lesopark. Rozcvičovací plochy není možné využít pro rozhazování (s výjimkou vrhu koulí na třistametrovém stadiónu). Rozcvičení dlouhých hodů bude provedeno na hlavním stadionu před vlastní soutěží. Hod kladivem proběhne na sektoru na třistametrovém rozcvičovacím stadiónu.
Na závodní ploše stadionu se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci, jejichž soutěže právě probíhají, rozhodčí a správní činovníci.
Na stadión budou závodníci zaváděni ze svolavatelny. Odchod ze závodiště je možný pouze přes mix zónu umístěnou v prostoru za cílem. Od soutěží v poli budou závodníci odváděni společně  rozhodčím.

Prezentace závodníků
Bude probíhat ve svolavatelně umístěné na třistametrovém rozcvičovacím stadiónu u sociální budovy – viz minutový časový program:

Minutový časový pořad 
disciplína              čas soutěže    začátek prezentace      konec prezentace             zavádění

tyč M                             10:45                 9:25                               9:40                             9:45
hod kladivem M          10:45                  9:55                             10:10                           10:15
oštěp Ž                         11:00                 10:10                           10:25                           10:30
dálka Ž                         11:00                 10:10                            10:25                          10:30
5000 m chůze M+Ž     11:30                  10:55                          11:10                           11:15
slavnostní zahájení    12:10*
hod kladivem Ž            12:40                11:50                            12:05                           12:10
dálka M                         12:40                 11:50                            12:05                            12:10
800 m Ž                        12:40                 12:05                            12:20                            12:25
800m M                        12:50*                12:15                           12:30                           12:35
oštěp M                         12:50*               12:00                           12:15                            12:20
výška M                         13:10                 12:20                           12:35                            12:40
koule M                         13:10                 12:20                            12:35                            12:40
100m př. Ž                   13:10                 12:25                            12:40                            12:45
110m př.                       13:30                  12:45                           13:00                           13:05
tyč Ž                              13:50                  12:30                            12:45                            12.50
3000m Ž                     13:50                  13:15                            13:30                             13:35
3000m př. M               14:10                 13:35                            13:50                             13:55
trojskok Ž                    14:20                  13:30                            13:45                            13:50
100m Ž                        14:25                  13:50                          14:05                              14:10
100m M                       14:35                  14:00                            14:15                            14:20
koule Ž                        14:35                 13:45                             14:00                             14:05
400m Ž                       14:50                  14:15                             14:30                            14:35
disk M                          14:50                 14:00                             14:15                            14:20
400m M                       15:00                  14:25                            14:40                            14:45
3000m př. Ž                15:15                  14:40                            14:55                            15:00
výška Ž                         15:15                14:25                             14:40                            14:45
3000m M                     15:35                  15:00                            15:15                          15:20
400m př. Ž                  15:50                 15:05                             15:20                           15:25
trojskok M                   15:50                  15:00                            15:15                           15:20
400m př. M                 16:00                  15:15                           15:30                            15:35
200m  Ž                      16:15                 15:40                            15:55                            16:00
200m M                      16:30                  15:55                             16:10                            16:15
disk Ž                          16:30                  15:40                            15:55                              16:00
1500m Ž                     16:45                  16:10                            16:25                            16:30
1500m M                    16:55                 16:20                             16:35                             16:40
4x100m Ž                   17:10                  16:35                             16:50                             16:55
4x100m M                   17:20                 16:45                             17:00                             17:05
4x400m Ž                   17:30                  16:55                              17:10                            17:15
4x400m M                   17:40                  17:05                             17:20                            17:25
Vyhlášení výsledků   18:10

* Vzhledem k dodržení bezpečnosti se (oproti brožuře) posunuje čas zahájení oštěpu mužů a 800 m mužů o 10 minut.
Časy odvádění na stadion: běhy 15 min, překážky 25 min., skoky, hody a vrhy 30 min a tyč 60 min. před zahájením disciplíny.

Vážení náčiní
Proběhne nejpozději 60 minut před zahájením disciplíny ve stanu před skladem náčiní v nové sociální budově.

Základní výšky a zvyšování 
Budou stanoveny na technické poradě.

Startovní listiny a výsledky
Budou vyvěšeny na výsledkových tabulích před novou sociální budovou a zveřejněny okamžitě po skončení disciplíny na světelné tabuli. Stejným způsobem bude zveřejňován průběžný stav soutěže družstev.

Protesty a odvolání 
Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyhlášení či vyvěšení výsledků této soutěže. Případné odvolání proti rozhodnutí se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 5 Pravidel atletiky). Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.  
Jury závodu:  
Ředitel závodu:        Antonín Morávek
Hlavní rozhodčí:       Václav Tichý
Delegát ČAS:       Václav Fišer 

Dopingová kontrola
Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem, který se prokáže platným průkazem o licenci a pověřovacím dopisem, vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách v nové sociální budově.

Zdravotní služba
Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodu.

Parkování
Na vyhrazených a označených prostorách v bezprostřední blízkosti areálu. Dbejte pokynů příslušníků Městské policie Kolín a pořadatelů.

Občerstvení
Bude zajištěno ve stáncích v areálu stadiónu.

Možnosti ubytování při MČR 6. - 7. 9. 2014

Sporthotel Relax                                 300,- se snídaní
Veletov 106                                        360,- s večeří
sportovní zázemí                                (při cca 40 osobách
8 km od stadionu                               množstevní sleva)
www.sporthotelrelax.cz
kontaktní osoba Mgr. Jana Šedinová
mob. 777779806
e-mail: sporthotelrelax@seznam.cz
 
Domov mládeže SOŠ informatiky a spojů Kolín                       232,-
Jaselská 826
Kolín IV                                               
2km od stadionu
www.soskolin.cz
tel. 321 752 666
kontaktní osoba p. Libuše Vopěnková
info@soskolin.cz

Hotel a ubytovna Zimní stadión                520,- (1 osoba na pokoji)
Brankovická 1289                                     630,- (2 osoby na pokoji)
Kolín V                                                       750,- (3 osoby na pokoji)
500 m od stadiónu                                   150,- (ubytovna)
Tel. 321 727 093
info@zimakkolin.cz
GPS: 50°1'55.43"N; 15°11'59.86"E


Penzion Prima
U Hájku 75
Kolín – Šťáralka
3,5 km od stadionu
tel. 321 717 283
mob. 737 753 735
www.penzionprima.cz
e-mail1: penzionprima@quick.cz
e-mail2: penzionprima@gmail.com
GPS: 50°0'22.367"N, 15°14'4.647"E

Hotel Theresia
Na Petříně 991
Kolín
2,5 km od stadionu
Tel. 222 539 539
www.hoteltheresia.cz

Další možnosti ubytování:
http://kolin-ubytovani.wz.cz/
http://www.penzionvbrizach.cz/
http://www.penzionpodvezi.cz/


Na shledanou v Kolíně!

Vytisknout