přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Mezikrajové utkání družstev staršího žactva

Pořadatel:         z pověření ČAS pořádá PRAŽSKÝ ATLETICKÝ SVAZ

Místo:            atletická přetlaková hala – Praha Strahov

Datum:         sobota 21. prosince 2013

Vedoucí činovníci
Ředitel závodu:                    Petr Šarapatka
Zástupce ČAS:                    Jiří Šorm
Hlavní rozhodčí:                   Petr Utěkal
Technický delegát:               Martin Smetana  (mobil: 602 699 900)
Závodní kancelář:                Jaroslava Weberová
Technický ředitel:                  Jindřich Linhart               

Přihlášky
E- mailem na sport@zsjeseniova.cz ve formátu předepsané tabulky v programu Excel  do 19. prosince 2013. Případné změny v den závodu před  technickou poradou vedoucích družstev.
Tabulka pro přihlašování ke stažení zde:Technická porada
Proběhne od 11.00 hodin v označené místnosti přetlakové haly na Strahově.        

Závodní kancelář
Bude umístěna v místnosti ve vchodu do haly vlevo.
Bude otevřena v hale od 10.30 hodin. Vedoucí družstev zde do 10.45 hodin předají technickému delegátu přehled startů.

Šatny
Šatny (převlékárny) jsou k dispozici v šatnovém a sociálním prostoru přetlakové haly v chodbě naproti vchodu do haly. Pořadatel neručí za odložené věci.
 
Zdravotní služba
Zdravotní služba je zajištěna v označeném prostoru haly.

Soutěžní řád soutěže
Startují závodníci kategorie staršího žactva (ročník narození 1998 – 1999).


Za každé společné krajské družstvo starších žáků a žákyň startuje v každé technické disciplíně (výška, tyč, dálka, koule) pouze 1 závodník/ce a 1 štafeta.
Ve sprintech, překážkách a bězích reprezentují každý kraj dva závodníci.

Start závodníka/ce je povolen pouze ve dvou individuálních disciplínách a štafetě.
Společné družstvo má maximálně celkem 12 žákyň a 12 žáků (celkem 8 disciplín žáků a žákyň + 1 společná štafeta).

Disciplíny
60m, 300m, 1000m/800 m, 60m př., výška, tyč, dálka, koule, smíšená štafeta 6 x 200m - 3 žáci a 3 žákyně.

Technická ustanovení
Postup z rozběhů do finále na 60m – závodníci/ce postupují přímo na čas.
V ostatních bězích, včetně běhů překážkových a štafet, se pořadí stanoví podle dosažených časů ze všech běhů.
Základní výšky u skoku vysokého a skoku o tyči a jejich postupné zvyšování budou navrženy ředitelem závodu při technické poradě.
U skoku dalekého a vrhu koulí má každý závodník/ce 4 pokusy. Volba obsazení jednotlivých úseků smíšené štafety je v kompetenci vedoucích družstev.

Rozcvičování, prezentace
Rozcvičování před začátkem disciplíny bude probíhat vždy v k tomu určené části haly (při sprintech na oválu a obráceně).

Prezentace proběhne vždy až před disciplínou u vrchníka disciplíny, tak jako na veřejných závodech.

Upozornění pro trenéry závodníků/c,  kteří se budou rozcvičovat na soutěž ve skoku o tyči: závodní sektor je nutno opustit 10 min před zahájením soutěže.

Startovní listiny
Startovní listiny budou vyvěšeny v hale na nástěnce.

Vstup na závodní plochu
Vstup na závodní plochu mají pouze prezentovaní závodníci,  rozhodčí a pořadatelé.
 
Startovní čísla
Startovní čísla budou předána vedoucím družstev na technické poradě.

Výsledky
Výsledky budou vyvěšovány na nástěnce v hale. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Hodnocení
od 1. místa 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 v každé disciplíně včetně štafet.
Pro hodnocení se sčítají body členů družstva.
Při vzájemné bodové shodě v soutěži družstev rozhoduje větší počet umístění na prvních místech,  (resp. dalších umístění) v individuálních startech.

Odměny
Poháry, diplomy a medaile pro první tři vítězná družstva.

Časový pořad
11:55        Slavnostní zahájení
12:00        60 m R      D         tyč H        dálka D        koule H
12:15        60 m R        H           
12:30        60 m přek.     D        
12:45        60 m přek.    H
13:00        60 m F AB    D
13:05        60 m F AB    H
13:30        800m        D          tyč D        dálka H       výška D       
14:00        1000 m    H               
14:30        300 m        D        
15:00        300 m        H                             výška H     koule D
15:45        6x200 m    H+D
16:00        vyhlášení družstev (po ukončení závodu ve skoku do výšky) 

Vytisknout