přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice - MČR žáků a žákyň

ASK Slavia Praha
pořádá
z pověření Českého atletického svazu
a s podporou Hlavního města Prahy
a Městské části Praha 10

Mistrovství České republiky žáků a žákyň na dráze

Praha, atletický stadion SK Slavia ve Vršovicích
Sobota 21. a neděle 22. září 2013


Vedoucí činovníci
Delegát Českého atletického svazu    Oldřich Zvolánek
Technický delegát                Josef Šoba
Ředitel závodů                Ing. Josef Šrámek
Hlavní rozhodčí                Marcela Horáčková
Technický ředitel                Mgr. Petr Šarapatka
Vedoucí závodní kanceláře        Milan Urban
Vedoucí svolavatelny            Mgr. Marek Čepelák
Vedoucí ceremonielu            Mgr. Petr Habásko
Hlasatel                    Mgr. Petr Novotný
                                    Jaromír Odvárka
Lékařka                    MUDr. Zuzana Humlová, Ph.D.

Prezentace
Prezentaci provádějí atletické kluby a oddíly na webové stránce Českého atletického svazu (http://www.atletika.cz), a to od středy 18. do pátku 20. září 2013, ukončení prezentace je v pátek 20. září 2013 v 18.00 hodin.

Startují
Startují starší žáci a starší žákyně, příp. mladší žáci a mladší žákyně, kteří byli k účasti
na mistrovství České republiky přihlášeni atletickými kluby a oddíly a zařazeni technickým delegátem.
Startující závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce, v den soutěže
ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají atletické kluby a oddíly.

Soutěže
Žáci    60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 200 m př., 1500 m př., 4x60 m, 4x300 m, 3000 m chůze, výška, tyč, dálka, koule, disk, oštěp, kladivo.
Žákyně    60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 4x60 m, 4x300 m, 3000 m chůze, výška, tyč, dálka, koule, disk, oštěp, kladivo.

Závodní kancelář
Závodní kancelář je otevřena v sobotu 21. září 2013 od 11.00 hodin a v neděli 22. září 2013 od 08.00 hodin v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia.

Stravování
Stravování pořadatel nezabezpečuje, v průběhu závodů je však možno ke stravování a občerstvení využít restauraci Slavia a stánek na atletickém stadionu SK Slavia, restauraci Aqua na plaveckém stadionu SK Slavia a restauraci Nad Ledem na zimním stadionu SK Slavia.

Zdravotní služba
Zdravotní služba je zajištěna lékařkou MUDr. Zuzanou Humlovou, Ph.D., v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia.

Rozdělení soutěží
Všechny soutěže se uskuteční na atletickém stadionu SK Slavia, s výjimkou soutěží v kladivu, které proběhnou na vrhačské louce nad atletickým stadionem SK Slavia.

Šatny
Šatny jsou k dispozici v tribuně atletického stadionu SK Slavia, a to pro závodníky šatny
č. 33, 34 a 35 a pro závodnice šatny č. 5 a 7.
Pořadatel neručí za cenné věci odložené v šatnách.

Rozcvičování
Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo atletický stadion SK Slavia, přičemž rozcvičovat se nelze:
-   na rovince v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia,
-   na vrhačské louce nad atletickým stadionem SK Slavia v době, kdy zde probíhají soutěže v kladivu.

Startovní listiny
Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v horní části tribuny atletického stadionu
SK Slavia.
Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Kontrola náčiní
Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia.

Svolavatelna
Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné ve stanu na vrhačské louce nad atletickým stadionem SK Slavia.
Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodčím, resp. rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, resp. do příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia
a u svolavatelny umístěné ve stanu na vrhačské louce nad atletickým stadionem SK Slavia.

Vstup na závodiště
Na závodní ploše atletického stadionu SK Slavia se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci, resp. závodnice, jejichž soutěže právě probíhají, rozhodčí a správní činovníci. Nedodržení tohoto ustanovení závodníkem, resp. závodnicí, nebo osobou z jeho, resp. jejího, doprovodu bude potrestáno diskvalifikací závodníka, resp. závodnice.
Pro sledování soutěží v tyči, kouli a kladivu bude u příslušných sektorů vymezeno zvláštní území.

Startovní čísla
Startovní čísla se vydávají v sobotu 21. září 2013 od 11.00 hodin a v neděli 22. září 2013
od 08.00 hodin v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia.
Každý závodník, resp. každá závodnice, obdrží jedno startovní číslo, které musí mít
v průběhu soutěže připevněno, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy:
- na prsou,
(všechny soutěže s výjimkou výšky a tyče)
- na prsou nebo na zádech.
(výška a tyč)

Časový pořad

Sobota 21. září 2013
13.00    Slavnostní zahájení
13.15    100 m př.        D    R                     Tyč H        Výška D       Koule H    Oštěp D
13.30    100 m př.        H    R
13.45    60 m            D    R
14.00    60 m            H    R
14.15    800 m            D    R
14.30    800 m            H    R
14.45    100 m př.        D    F
15.00    100 m př.        H    F
15.15    60 m            D    M                                                                 Oštěp H    Koule D
15.25    60 m            H    M
15.35    1500 m        D    F
15.45    1500 m        H    F                        Výška H    Tyč D
15.55    1500 m př.        H    F
16.10    300 m            D    R
16.25    300 m            H    R
16.55    60 m            D    F
17.05    60 m            H    F
17.10    Koloběžkový závod na 1500 m
    (exhibiční závod členů ULTIMA K.LAP TEAMU - pokořitelů Tour de France 2013)
17.15    3000 m chůze    D    F                                                     Kladivo H
17.40    3000 m chůze    H    F
18.05    4x60 m        D    F
18.15    4x60 m        H    F

Neděle 22. září 2013
10.00    200 m př.        D    R                                         Dálka D                          Disk D
10.15    200 m př.        H    R
10.30    150 m            D    R
10.45    150 m            H    R
11.00    800 m            D    F
11.10    800 m            H    F
11.20    300 m            D    F
11.30    300 m            H    F
11.40    200 m př.        D    F
11.50    200 m př.        H    F                         Dálka H                  Disk H
12.00    150 m            D    F
12.10    150 m            H    F                                                                                  Kladivo D
12.40    3000 m        H    F
13.00    4x300 m        D    F
13.15    4x300 m        H    F

Odchod ze závodiště
Odchod ze závodní plochy atletického stadionu SK Slavia je možný pouze tzv. mix zónou umístěnou v prostoru za cílem, k odchodu z vrhačské louky nad atletickým stadionem SK Slavia lze použít pouze ulici Pod Altánem (mezi atletickým stadionem SK Slavia a železniční tratí).
Od soutěží v poli konaných na atletickém stadionu SK Slavia budou závodníci, resp. závodnice, odváděni, resp. odváděny, společně rozhodčím.

Výsledky
Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia.
Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu (http://www.atletika.cz).

Protesty a odvolání
Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 Pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).
Jury tvoří:
Technický delegát                Josef Šoba
Ředitel závodů                Ing. Josef Šrámek
Hlavní rozhodčí                Marcela Horáčková
Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Vyhlašování vítězů
Vyhlašování vítězů bude prováděno v blocích:

Sobota 21. září 2013
                             Žáci                                                                                                       Žákyně
16.35    1500 m, 100 m př., 1500 m př., tyč, koule                                    1500 m, 100 m př., výška, oštěp
18.25    60 m, 4x60 m, 3000 m chůze, výška, oštěp, kladivo                   60 m, 4x60 m, 3000 m chůze, tyč, koule

Neděle 22. září 2013
                             Žáci                                                                                                        Žákyně
12.15    300 m, 800 m, 200 m př.                                                                300 m, 800 m, 200 m př., dálka, disk
13.25    150 m, 3000 m, 4x300 m,  dálka, disk                                         150 m, 4x300 m, kladivo

První tři závodníci, resp. závodnice, příp. štafety, se na výzvu hlasatele shromáždí v dolní části tribuny atletického stadionu SK Slavia. Na vyhlašování vítězů se závodníci, resp. závodnice, dostaví v klubovém, resp. oddílovém, dresu nebo v klubové, resp. oddílové, teplákové soupravě, nikoli v civilním oblečení.

Upozornění
Z rozhodnutí představenstva SK Slavia je vjezd do areálu SK Slavia ve Vršovicích zpoplatněn, cena parkovného je 20 Kč za každou započatou hodinu.

Vytisknout