přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice - MČR žáků a žákyň v hale

Pořadatel
Z pověření ČAS zajišťuje oddíl atletiky TJ LIAZ Jablonec nad Nisou

Datum
Sobota 2. března 2013 od 14:00 hodin
Neděle 3. března 2013 od 9:30 hodin

Místo
Jablonec nad Nisou – atletická hala Střelnice

Vedoucí činovníci
Předseda organizačního výboru       Dušan Molitoris
Delegát ČAS       Mgr. David Bor
Ředitel závodů       Ing. Pavel Procházka
Hlavní rozhodčí       Mgr. Ivan Šembera
Technický delegát       Roman Málek
Technický ředitel       Martin Michalský
Lékař       MUDr. Kateřina Vacátková
Hlavní pořadatel       Ing. Miroslav Šikola
Vedoucí závodní kanceláře       Petra Šikolová
Vedoucí ceremoniálu       Ing. Eva Mikulová
Sekretářka       Renata Staňová

Přihlášky
Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od středy 20. do úterý 26. února 2013, uzávěrka přihlášek je v úterý 26. února 2013 ve 24:00 hodin.

Prezentace
Provádějí atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od čtvrtka 28. února do pátku 1. března 2013, ukončení prezentace je v pátek 1. března 2013 v 18:00 hodin.

Startují
Starší žáci a starší žákyně, příp. mladší žáci a mladší žákyně, kteří byli k účasti na Mistrovství České republiky přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem.

Závodní kancelář
Je umístěna v přístavbě atletické haly Střelnice, vchod ze stadionu.

Startovní čísla
jsou nevratná a budou připravena k vyzvednutí v sobotu 2. března od 12 hodin a v neděli 3. března 2013 od 8 hodin v závodní kanceláři.

Nenastoupené starty závodníků, resp. závodnic
Za každý nenastoupený start bude technický delegát trestat oddíly pokutou ve výši 100 Kč, pokuta je příjmem pořadatele.
Za nenastoupený start se považuje absence závodníka, resp. závodnice v soutěži, k níž byl prezentován (pátek 1. března 2013 v 18:00 hodin), ale ke které vůbec nenastoupil, pokud tato absence nebyla potvrzena úředním potvrzením od lékaře závodu.

Šatny
Jsou umístěny v 1. patře haly pro žákyně a ve 2. patře pro žáky.
Veškeré věci si berte s sebou, pořadatel za odložené věci neručí. V recepci v přízemí haly je možné si proti záloze 50 Kč půjčit zámek na uzamčení skříňky v šatně. Záloha bude vrácena při odevzdání zámku.

Ubytování
Účastníci závodů si zajišťují ubytování sami, některé možnosti:
Domov mládeže v Jablonci, p. Hlaváčová – 483 443 111
(http://www.sosjbc.cz)
Domov mládeže v Liberci, p. Kubicová – 484 842 113, je to hned na začátku Liberce, takže 15 minut autem nebo 30 minut tramvají, která má zastávku 200 metrů od Domova mládeže. Je však třeba svou rezervaci nahlásit nejpozději do středy 27. února 2013.
(http://www.sosliberec.cz)
Jiné ubytování lze vyhledat na
(http://www.jablonec.com/cs/turisticke-informacni-centrum/ubytovani-a-stravovani/)

Stravování
Lze využít restaurační zařízení v blízkosti stadionu, např. „U Červených“. V hale bude po celou dobu závodů otevřen stánek s občerstvením.

Parkování
Vzhledem k probíhajícím stavebním pracím je zakázaný vjezd na stadion z ulice Pražská. Parkování je možné před hotelem Sport nad atletickou halou nebo na parkovišti nedalekého Kauflandu pod stadionem (přístup z Trutnovské ulice).

Lékařská služba
Je zajištěna po celou dobu závodu, má označenou místnost v přístavbě atletické haly.

Vstup do haly
Bude kontrolován pořadateli.
Do přízemí mají povolen vstup pouze závodníci a trenéři na vstupenky, které obdrží při prezentaci v závodní kanceláři, vstup je možný pouze po přezutí.
Pro diváky je určený prostor výhradně pouze na balkoně.

Rozcvičování
Je možné pouze na plochách určených pořadateli. Tyto budou vymezeny a označeny v závislosti na probíhajících disciplínách. Zkušební pokusy lze provádět výhradně za dozoru příslušných rozhodčích.
V pátek 1. března bude hala k dispozici zájemcům pro rozcvičení až do 20:00 hodin.

Svolavatelna
Bude umístěna v zadní části haly a označena nápisem „SVOLAVATELNA“. Každý startující je povinen se osobně prezentovat před každým startem. Prezentace ke každé disciplině bude zahájena 45 minut a ukončena 25 minut před plánovaným startem. Výjimkou je skok o tyči, kde je zahájení 1,5 hodiny a ukončení 1 hodinu před plánovaným startem. Ve svolavatelně bude kontrolováno správné upevnění startovních čísel. Bez prezentace nebude nikdo připuštěn ke startu.

Vážení náčiní
Bude prováděno v zadní části haly v prostoru označeném „VÁŽENÍ NÁČINÍ“. Závodníci zde své náčiní odevzdají rozhodčímu a na plochu jim bude přineseno. Procedura začíná vždy 60 minut a bude ukončena 30 minut před zahájením discipliny. Z plochy si závodníci odnášejí náčiní již sami. Používání jiného náčiní na ploše nebude připuštěno.

Vstup na závodiště
Závodníci budou na plochu haly odváděni společně z prostoru svolavatelny. Po ukončení své discipliny opustí závodní plochu haly.
Na ploše haly mohou být v průběhu závodů pouze závodníci, jejichž discipliny právě probíhají, rozcvičující se závodníci, rozhodčí, vedoucí činovníci, pracovníci technické čety a řádně označení fotoreportéři. Nedodržení tohoto ustanovení závodníkem nebo osobou z jeho doprovodu může být důvodem vyloučení závodníka ze soutěže.

Startovní listiny, zápisy, výsledky
Budou vyvěšovány na tabuli u vstupu do atletické haly.
Kompletní výsledky budou k dispozici na webových stránkách ČASu (www.atletika.cz) a na stránkách pořadatele (www.atletikajbc.cz).

Protesty
Při podávání protestů se postupuje podle Pravidel atletiky. Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka disciplíny podává písemně vedoucí oddílu do rukou hlavního rozhodčího s vkladem 500 Kč. Odvolání řeší jury ve složení technický delegát, ředitel závodů a hlavní rozhodčí, která vydá písemné rozhodnutí. Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Vyhlašování vítězů
Bude prováděno ihned po skončení každé discipliny v levé přední části haly, vchod z chodby přes posilovnu. K vyhlášení vítězů nastoupí v oddílovém dresu nebo teplákové soupravě, nikoliv v civilním oblečení.

Účastnické limity
 Disciplína        Počet
                         startujících       Žáci                                Žákyně
 60 m                     32                7.55                                8.12
 150 m                   24        18.63h nebo 17.98    20.25h nebo 19.56
 300 m                   24        40.22h nebo 38.66    43.92h nebo 42.92
 800 m                   24               2:14.0                           2:27.0
 1500 m                16               4:40.0                           5:11.0
    1500 m př.                           4:59.0                               -
 3000 m                16              10:32.0                               -
    1500 m př.                           4:59.0                                -
 60 m př.                24               8.97                                9.50
    100 m př.                            14.69                              15.84
 3x300 m    Není stanoven    Bez limitu                  Bez limitu
 Výška                    16              1.73                                 1.58
 Tyč                         16              3.13                                 2.57
 Dálka                    16              5.82                                 5.16
 Koule                    16      12.70 nebo 12.00*                11.20
*    Výkony docílené v období od 1. dubna 2012 do 31. prosince 2012 v rozsahu závodění kategorie mladších žáků - platí pouze pro ročník 1999.

Časový pořad
Sobota 2. března 2013
14.00    60 m př.    D    R                         Tyč H
14.20    60 m př.    H    R
14.40    60 m        D    R
15.00    60 m        H    R
15.20    1500 m    D    F
15.40    1500 m    H    F
16.00    60 m        D    M
16.15    60 m        H    M
16.30    60 m př.    D    F
16.45    60 m př.    H    F                                                     Dálka D
17.00    60 m        D    F
17.15    60 m        H    F                            Tyč D
17.30    800 m        D    R
17.50    800 m        H    R
18.10    300 m        D    R
18.30    300 m        H    R

Neděle 3. března 2013
09.30    150 m        D    R       Výška D
10.00    150 m        H    R                        Koule H
10.30    800 m        D    F                                                      Dálka H
10.45    800 m        H    F
11.00    300 m        D    F
11.15    300 m        H    F
11.30    150 m        D    F       Výška H
11.45    150 m        H    F                         Koule D
12.00    3000 m    H    F
12.30    3x300 m    D    F
13.00    3x300 m    H    F

Vytisknout