přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice - MČR v přespolním běhu

Pořadatel:
Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub Accc Horažďovice ve spolupráci s Plzeňským krajským atletickým svazem, městem Horažďovice a Školou v přírodě ve Střelských Hošticích.

Datum:
Sobota 30. března 2013

Místo:
Horažďovice. Start závodu je ve sportovním areálu u Střelských Hoštic - zařízení atletického oddílu Accc Horažďovice.

Vedoucí činovníci:
Delegát ČAS                          Mgr.Václav Fišer
Technický delegát ČAS         Jindřich Linhart
Ředitel závodů                       ing. Miloslav Šefler
Hlavní rozhodčí                      Pavel Novák 

Přihlášky:
Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od středy 20. března 2013 do úterý 26. března 2013. Uzávěrka přihlášek je v úterý 26. března 2013 ve 24:00 hodin. V kategoriích mužů a juniorů mohou být závodníci přihlášeni pouze k jednomu závodu.

Startují:
Muži a ženy, junioři a juniorky, dorostenci a dorostenky, starší žáci a starší žákyně, mladší žáci a mladší žákyně, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly. Muži mohou startovat buď v závodě mužů – vytrvalců nebo v závodě mužů – mílařů. Junioři mohou startovat v závodě mužů – mílařů nebo v závodě juniorů.

Závodní kancelář:
Bude otevřena již v pátek 29. března 2013 od 16:00 hod do 19:00 hod. v areálu Školy v přírodě ve Střelských Hošticích, kde je současně zajištěno ubytování pro závodníky a jejich doprovod. V sobotu 30. března 2013 v den závodů, bude závodní kancelář otevřená již přímo na závodišti od 8:30 hod. Prezentace a vydávání startovního čísla společně s čipem, bude ukončena vždy jednu hodinu před startem každé kategorie.Závodníci ubytovaní v Horažďovicích se mohou prezentovat také již v pátek 29. března ve Škole v přírodě ve Střelských Hošticích.

Startovní čísla a registrační čipy:
Startovní čísla jsou nevratná, budou vpředu i vzadu na spínací špendlíky a budou vydávaná v závodní kanceláři při prezentaci. Čipy jsou vratné, závodníci je obdrží se startovním číslem proti podpisu. Po doběhu nutné vrátit ihned za cílem pořadatelům ze závodní kanceláře, nebo přímo v závodní kanceláři. Při neodevzdání nebo ztrátě je pokuta 2000,- Kč.

Časový pořad:
10:50    Zahájení MČR v přespolním běhu pro rok 2013
11:00    Mladší žákyně     1.850 m (1x černá + 1x červená trať)
11:15    Mladší žáci         1.850 m ( 1x černá + 1x červená trať)
11:30    Starší žákyně      3.075 m ( 1x černá + 2x červená trať)
11:55    Starší žáci           3.075 m ( 1x černá + 2x červená trať)
12:10    První blok vyhlášení vítězů
12:25    Dorostenky        3.075 m (1x černá + 2x červená trať)
12:45    Dorostenci        3.775 m (1x černá + 2x modrá trať)
13:15    Muži-mílaři         3.775 m ( 1x černá + 2x modrá trať)
13:40    Juniorky             3.775 m ( 1x černá + 2x modrá trať)
14:05    Junioři               6.300 m ( 4x modrá trať)
14:35    Druhý blok vyhlášení vítězů
14:50    Ženy                  6.300 m (4x modrá trať)
15:25    Muži                  10.000 m (1x černá + 6x modrá trať)
16:05    Třetí blok vyhlášení vítězů

Vyhlašování vítězů bude probíhat podle časového harmonogramu. První tři závodníci v každé kategorii obdrží v cíli kartičku s časem vyhlášení, ve kterém se dostaví na pokyn svolavatele k ceremoniálu vyhlášení vítězů.

Šatny:
Jsou kryté s umývárnou v budově vedle závodní kanceláře a ve stanech o velikosti 6x9m.Vše je označeno odděleně pro muže a ženy. Šatny jsou cca 150m od startu. V blízkosti stanů jsou WC, sprchy pro muže a ženy a mobilní pisoáry pro muže. Do šaten, umývárny a sprch mají přístup pouze závodníci.

Občerstvení:
Pro závodníky je zajištěn na  šatnách a v cíli čaj a voda.  Pro ostatní účastníky je zajištěno občerstvení v mobilním stánku s občerstvení, kde je i stan pro případ nepříznivého počasí. Občerstvení pro pozvané hosty, novináře a delegáty ČAS, je samostatně ve VIP stanu.

Popis tratí:
Tratě jsou vedeny na zvlněné travnaté dráze s max. převýšením 25m. Podrobnosti ke stažení na www.a3c.cz.

Příjezd do areálu a parkování:   
Závodiště se nachází 1 km za Střelskými Hošticemi směrem na Horažďovice (viz mapa v propozicích). Na příjezdové silnici I. třídy bude  150m před vjezdem na parkoviště omezena rychlost a z obou stran budou orientační dopravní značení s nápisem „MČR v přespolním běhu“.

Možnosti ubytování:
1)    Škola v přírodě ve Střelských Hošticích: zde je rezervováno cca200 lůžek na pokojích polopenzí. Současně zde bude již v pátek 29. března otevřena závodní kancelář. Objednávky na ubytování od 8hod do 15hod. na tel.: 383 399 727, 728 157 014
2)    Ubytování v Horažďovicích: zde je rezervováno pro oddíly cca 50 lůžek ve Střední škole Horažďovice, Blatenská 313. Objednávky od 12hod do 18hod. u paní Řánkové na tel.:732 736 236.
3)    Penzion Houba Horažďovice: zde je rezervováno pro oddíly od pátku 29. března cca 50 lůžek. Objednávky na tel. 602 188 070 pan Svatoš. Mail: svatos@penzionhorazdovice.cz
4)    Hotel Zlatý jelen: Mírové nám. 18, 341 01 Horažďovice. Zde je rezervovaný celý hotel cca 42 lůžek se snídaní. Objednávky na ubytování od 9hod. do 14 hod. na tel.:733 527 005, mobil. 739 577 298, recepce 378 774 731.
5)    Delegáti ČAS budou ubytováni v hotelu Prácheň, Horažďovice.
Tel.:376 383 634, www.hotelprachen.cz
6)    Hotel Bílá růže: zde bude ubytováno cca 12 osob. Delegáti ČA, TO ČAS rozhodčí, dodavatelé a fa On-line.

Dle směrnice ČAS si ubytování a stravování zajišťují atletické oddíly samy. Žádáme proto, jako pořadatelé MČR v přespolním běhu pro rok 2013 všechny oddíly, aby požadavky na ubytování ve vlastním zájmu potvrdily včas. V rezervě je ubytování v Sušici a ve Strakonicích.
Zamluvené rezervace na ubytování závodníků a jejich doprovodu, je nutné potvrdit a objednat co nejdříve nejpozději do 26. března 2013.

Další podrobnosti k MČR v přespolním běhu jsou ke stažení na stránkách:  Českého atletického svazu a www.a3c.cz

Vytisknout