přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Mistrovství MaS starších žáků, starších žákyň, mladších žáků a mladších žákyň

Pořadatel :    z  pověření moravských KAS technicky zajišťuje AK SSK Vítkovice.

Datum a místo konání: pátek 29.ledna 2016 od 10.00 hodin, Atletická hala
Ostrava-Vítkovice.

Ředitel  závodů :            Oldřich Zvolánek
Hlavní  rozhodčí :            ing.  František Fiala
Technicko–organizační delegát:    Vladimír Černý

Přihlášky:  podávají  atletické oddíly a kluby na webové stránce ČAS (http: // www.atletika.cz ) ,  a to od čtvrtka 21.ledna do středy 27.ledna 2016 do 20.00 hodin.
Při podávání přihlášek je nutné vyplňovat v každé disciplíně dosažený výkon.
Start cizích státních příslušníků bude možný pouze po předchozí přihlášce na adresu: vladek.cerny@centrum.cz, pokud  to  umožní počet přihlášených závodníků pro MMaS.
Seznam závodníků, kteří nebudou z kapacitních důvodů haly vybráni, bude k dispozici na webové stránce www.ssk-vitkovice.cz ve čtvrtek 28.února 2016 a oddíly budou informovány
e mailem.

Závodní kancelář:    bude otevřena od 8.30 hodin.  Prezentace před disciplinou u rozhodčích.

Technické ustanovení :
a) do finále v bězích na 60m a 60m př.  postupuje vždy  8 závodníků s nejrychlejšími časy.
V případě méně přihlášených závodníků než 8 v jedné kategorii, proběhne finále v čase
rozběhu
b) při společném závodu více kategorií v dálce postupuje do finále nejlepších 8
závodníků, bez ohledu na kategorii
c) cizí státní příslušníci mají právo na start u běžeckých disciplín pouze v rozběhu, bez nároku
na postup do finále; ve skoku dalekém a trojskoku mohou absolvovat pouze 3 pokusy

Upozornění:    Na plochu atletické haly mají přístup pouze startující závodníci a závodnice. Trenéři a funkcionáři mají přístup pouze na tribunu haly. Osobní věci nenechávejte v šatnách, pořadatel za ně neručí.

Vyhlašování:    medaile a diplomy   budou  předávány ve vestibulu haly u hlavního vchodu.

Disciplíny:    60m, 150m, 300m, 800m, 1500m, 3000m(žáci), tyč, dálka, výška, koule Základní výšky budou stanoveny na místě.

Startovné :  za  každého vybraného závodníka 150,- Kč, cizí kraje vč. Vysočiny 300,- Kč, slovenští závodníci 10 EUR.

Dopravu   zajišťují jednotlivé oddíly samostatně, popř. podle pokynů příslušných KAS.

Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy časového pořadu, na základě provedené konečné prezentace.  

Časový pořad:
10.00        60 m př. MŽky R     tyč Žci    výška MŽky      dálka SŽci    koule MŽci
10.10        60 m př. MŹci  R
10.20        60 m př. SŽky  R                       
10.30        60 m př. SŽci  R
10.40        60 m        MŽky  R   
11.00        60 m       SŽky       R                           
11.20        60 m       MŽci   R                                                                      koule SŽci
11.40        60 m       SŽci    R                    výška SŽky      dálka MŽci
12.00        60 m př. MŽky F    
12.05        60 m př. MŹci  F          tyč Žky
12.10        60 m př. SŽky  F                           
12.15        60 m př. SŽci  F
12.20        60 m        MŽky  F                        
12.25        60 m       SŽky  F
12.30        60 m       MŽci F                    
12.35        60 m       SŽci    F                                                                     koule MŽky
12.45        800 m        MŽky       
12.55        800 m       SŽky   
13.05        800 m       MŽci
13.15        800 m       SŽci                           výška MŽci      dálka SŽky
13.30        300m        MŽky                           
13.45        300m     SŽky     
14.00        300m        MŽci                                                                         koule SŽky
14.15        300m     SŽci                                    
14.30        3000 m  SŽci       
14.45        1500 m   MŽky+SŽky               výška SŽci        dálka MŽky
15.00        1500 m   MŽci+SŽci                  
15.15        150 m        MŽky   
15.30        150 m     SŽky
15.45        150 m        MŽci   
16.00        150 m     SŽci
16.15        4x200m MŽky+SŽky
16.30        4x200m MŽci+SŽci

Vytisknout