přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Mistrovství MaS mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek

Pořadatel :         z  pověření moravských KAS technicky zajišťuje AK SSK Vítkovice.

Datum a místo konání: sobota 4. února 2017 od 10.00 hodin, Atletická hala Ostrava-Vítkovice.

Ředitel  závodů :                                             Oldřich Zvolánek

Hlavní  rozhodčí :                                            Rudolf Šimek

Technicko–organizační delegát:               Vladimír Černý

Přihlášky:  podávají  atletické oddíly a kluby na webové stránce ČAS (http: // www.atletika.cz ) ,  a to od čtvrtku 26.ledna do středy 1.února 2017 do 20.00 hodin.

Při podávání přihlášek je nutné vyplňovat v každé disciplíně dosažený výkon.

Start cizích státních příslušníků bude možný pouze po předchozí přihlášce na adresu: vladek.cerny@centrum.cz,  pokud  to  umožní počet přihlášených závodníků pro MMaS.

Seznam závodníků, kteří nebudou z kapacitních důvodů haly vybráni, bude k dispozici na webové stránce www.ssk-vitkovice.cz ve čtvrtek 2.února 2017 a oddíly budou informovány

e mailem.

Závodní kancelář:           bude otevřena od 8.00 hodin. Konečný čas pro provedení změn je 12.00 hodin.  Prezentace před disciplinou u rozhodčích.

Technické ustanovení :

a) do finále v bězích na 60m a 60m př.  postupuje vždy  8 závodníků s nejrychlejšími časy.

V případě méně přihlášených závodníků než 8 v jedné kategorii, proběhne finále v čase

rozběhu

b) při společném závodu více kategorií v trojskoku a v dálce postupují do finále nejméně 4

závodníci z každé kategorie, počet startujících tak může být vyšší než 8 závodníků

c) cizí státní příslušníci a závodníci jiných krajů, mají právo na start u běžeckých disciplín

pouze v rozběhu, bez nároku na postup do finále; ve skoku dalekém a trojskoku mohou

absolvovat pouze 3 pokusy

Upozornění:      Na plochu atletické haly mají přístup pouze startující závodníci a závodnice. Trenéři mají přístup do vyhrazených prostor u skoku vysokého a vrhu koulí. Osobní věci nenechávejte v šatnách, pořadatel za ně neručí.

Vyhlašování:     medaile a diplomy   budou  předávány ve vyhrazeném prostoru na tribuně. 

Disciplíny muži, junioři, dorostenci, ženy, juniorky, dorostenky:

60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m př., výška, dálka, tyč, trojskok, koule

Základní výšky budou stanoveny na místě.

Startovné :  za  každého vybraného závodníka 150,- Kč, cizí kraje vč. Vysočiny 300,- Kč, slovenští závodníci 10 EUR.

Dopravu   zajišťují jednotlivé oddíly samostatně, popř. podle pokynů příslušných KAS.

Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy časového pořadu, na základě provedené konečné prezentace.  

 

Časový pořad:

10.00                     3000 m   Ž+Jky+Dky                       tyč M+Jři+Dci    dálka Dci                              koule Dky

10.20                     3000 m   Dci                                                                                                     

10.35                     3000 m   M+Jři

10.50                     60 m         Dky     R                                           

11.00                     60 m         Jky   R                                                                                               koule Ž+Jky

11.10                     60 m         Ž          R              

11.20                     60 m         Dci       R                                                                dálka Ž+Jky

11.30                     60 m         Jři        R                                                                                                          

11.40                     60 m         M        R

11.50                     60 m  př. Dky  R                                                                              

12.00                     60 m  př. Ž+Jky  R                            tyč Ž+Jky+Dky           

12.10                     60 m  př. Dci   R                                                                                                              

12.20                     60 m  př. Jři  R                                                                                                  koule Dci

12.30                     60 m  př. M  R                                                        dálka Dky      

12.45                     800 m       Dky                                    výška Ž+Jky+Dky                            

12.55                     800 m       Ž+Jky

13.05                     800 m       Dci                                                                                                    

13.15                     800 m       Jři+M

13.25                     60 m         Dky     F                                                                                                           koule Jři

13.30                     60 m         Jky      F                                                                           

13.35                     60 m         Ž          F

13.40                     60 m         Dci       F                                                                dálka M+Jři   

13.45                     60 m         Jři        F

13.50                     60 m         M        F                                                                                                          

14.00                     60 m př. Dky      F

14.10                     60 m př. Ž+Jky F                                                                                            

14.20                     60 m př. Dci   F

14.30                     60 m př. Jři F                                                                                                     koule M

14.35                     60 m př. M F

14.45                     400 m       Dky                                    výška M+Jři+Dci                                             

14.55                     400 m       Jky                                                                                     trojskok Ž+Jky+Dky

15.05                     400 m       Ž                                                                                                                       

15.15                     400 m       Dci                                                                                                                   

15.25                     400 m       Jři                                                                                     

15.35                     400 m       M                                                                                      

15.45                     1500 m   Ž+Jky+Dky

15.55                     1500 m   Dci

16.10                     1500 m   M+Jři  

16.25                     200 m       Dky                                                                                   trojskok M+Jři+D           

16.35                     200 m       Ž+Jky                                                                                              

16.45                     200 m       Dci                                                                                    

16.55                     200 m       Jři

17.05                     200 m       M

17.15                     4x200m  Ž+Jky+Dky       

17.25                     4x200m  M+Jři+D           

Vytisknout