přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

MISTROVSTVÍ ČR ŽÁKŮ A ŽÁKYŇ V HALE

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl Policejního sportovního klubu Olymp Praha, z.s.

 

Datum

Sobota 4. a neděle 5. března 2017.

 

Místo

Praha - hala Otakara Jandery ve Stromovce.

 

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS                                     Oldřich Zvolánek

Technický delegát                              Josef Šoba

Ředitel závodů                                  Miroslav Zahořák

Hlavní rozhodčí                                 Ing. Petr Utěkal, CSc.

 

Přihlášky

Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 20. do pondělí 27. února 2017, uzávěrka přihlášek je v pondělí 27. února 2017 ve 24.00 hodin.

 

Prezentace

Provádějí atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to:

–      u zařazených závodníků, resp. závodnic, od středy 1. do čtvrtka 2. března 2017, ukončení prezentace je ve čtvrtek 2. března 2017 v 18.00 hodin,

–      u případných náhradníků, resp. náhradnic, v pátek 3. března 2017 do 18.00 hodin.

 

Startují

Starší žáci a starší žákyně, příp. mladší žáci a mladší žákyně, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem. Závodníci, resp. závodnice startují v oddílových dresech !

 

Soutěže

Žáci - 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule.

Žákyně - 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule.

 

Časový pořad

Sobota 4. března 2017

13.50 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

14.00 60 m př. D R                                                               Tyč H

14.20 60 m př. H R

14.40 60 m D R

15.00 60 m H R

15.20 1500 m D F

15.40 1500 m H F

16.00 60 m př. D F

16.15 60 m př. H F                                                                                                   Dálka D

16.30 60 m D F

16.45 60 m H F                                                                     Tyč D

17.00 800 m D R

17.22 800 m H R

17.44 300 m D R

18.13 300 m H¨

18.45 VYHLAŠOVACÍ BLOK

 

 

Neděle 5. března 2017

09.30 150 m D R                               Výška D

10.00 150 m H R                                                                  Koule H

10.30 800 m D F                                                                                                      Dálka H

10.45 800 m H F

11.00 300 m D F

11.15 300 m H F

11.30 150 m D F                                Výška H

11.45 150 m H F                                                                   Koule D

12.00 3000 m H F

12.30 4x300 m D F

13.00 4x300 m H F

13.30 VYHLAŠOVACÍ BLOK

 

Nenastoupené starty závodníků, resp. závodnic

Nenastoupené starty se řeší dle pravidel atletiky – viz pravidlo P142.4.

Za nenastoupený start se považuje absence závodníka, resp. závodnice v soutěži, k níž byl prezentován          /čtvrtek 2. března 2017 do 18.00 hod, resp. do pátku 3. března do 18:00 hod./, ale ke které vůbec nenastoupil, pokud tato absence nebyla potvrzena úředním potvrzením od lékaře závodu.

 

Závodní kancelář

Závodní kancelář je umístěna u vchodu do atletické haly vpravo.

 

Ubytování

Ubytování si mohou atletické kluby a oddíly objednat na adrese SK Aritma Praha - hostel, Nad Lávkou 5, 160 00 Praha 6 (tel.: 725 956 456) Podrobnosti viz webová stránka SK Aritma Praha. (http://www.skaritma.cz).

 

 

Zdravotní služba

Zdravotní služba je zajištěna lékařem závodu v označeném prostoru atletické haly.

 

Šatny

Šatny (převlékárny) jsou k dispozici naproti vchodu do haly. Slouží pouze k převlečení, nikoliv k úschovně osobních věcí. Pořadatel za případné ztráty nenese zodpovědnost.

 

Rozcvičování

Rozcvičování bude probíhat ve víceúčelové hale, spojovacím tunelu mezi halou a centrální posilovnou, případně na hřišti s umělou trávou vedle atletické haly nebo na venkovní atletické dráze.

 

Důležité upozornění pro závodníky a trenéry, kteří se budou chtít rozcvičovat ve víceúčelové  hale !!!!

1/ ve vymezeném prostoru se každý před vstupem na rozcvičovací plochu přezuje do čisté sportovní obuvi -

    toto opatření bude přísně kontrolováno.

2/ ve víceúčelové hale je přísný zákaz používání treter.

 

Prezentace závodníků před disciplínou

Pro MČR žáků a žákyň budou zřízeny dvě svolavatelny. Svolavatelna č. 1 je umístěna ve víceúčelové hale, kam jsou závodníci povinni se dostavit dle minutového časového programu. Ze svolavatelny č. 1 budou odvedeni do svolavatelny č. 2, která je umístěna ve spojovacím tunelu u haly. Z ní jsou již závodníci odváděni rozhodčími přímo na plochu. U běžeckých disciplín odkládají závodníci své věci do košíků před odvedením na plochu ve svolavatelně č. 2. Po závodě si své věci vyzvednou v prostoru za rozcvičovacím tunelem. Prezentace a čas odchodu ze svolavatelny proběhne podle minutového časového pořadu, který bude vyvěšen ve svolavatelnách – všesportovní hala a v rozcvičovacím tunelu.

Závodníci jsou povinni po skončení disciplíny odcházet přes mix zónu, která je umístěna u vstupu do rozcvičovacího tunelu.

Upozornění pro trenéry závodníků, kteří se budou rozcvičovat pro soutěž ve skoku o tyči: rozběžiště i doskočiště je nutno opustit 10 min před zahájením soutěže.

 

Měření a vážení

Měření a vážení náčiní bude zahájeno vždy 2 hodiny před začátkem disciplíny a končí 1 hodinu před začátkem disciplíny.

 

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na nástěnce ve svolavatelně, atletické a víceúčelové hale.

 

Vstup na závodní plochu

Vstup na závodní plochu mají pouze prezentovaní závodníci, rozhodčí, pořadatelé, akreditovaní novináři a TV.

 

Výdej startovních čísel

Bude probíhat v sobotu 4. března 2017 od 12.00 hodin a v neděli 5. března 2017 od 08.00 hodin ve víceúčelové hale ve Stromovce.

 

Výsledky

Výsledky budou vyvěšovány na nástěnce v atletické hale a oznámeny hlasatelem. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

 

Vyhlašování vítězů

Vyhlašování vítězů bude prováděno ve vyhlašovacích blocích, uvedených v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen v atletické i ve víceúčelové hale. Medailisté po skončení soutěže obdrží kartičku s uvedením času vyhlašování.

 

Dopingová kontrola

Proběhne v šatnách naproti vchodu do atletické haly. Místnost dopingu bude označena.

 

Trénink v hale

Trénink v atletické hale v pátek 3. března 2017 bude ukončen v 19.00 hod.

 

Občerstvení

V průběhu závodů je možnost občerstvení přímo v hale Otakara Jandery v prostoru tzv.VIP.

 

Parkování

Upozorňujeme na omezené možnosti parkování v areálu OLYMP CENTRA SPORTU MINISTERSTVA VNITRA..

 

 

Organizační tým oddílu atletiky PSK Olymp Praha přeje všem závodníkům a závodnicím

dosažení těch nejlepších výsledků a všem ostatním přejeme příjemné zážitky při soutěžích

mladé nastupující generace.

 

Minutový časový pořad zde:

Vytisknout