přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Mistrovství ČR žáků a žákyň na dráze

Pořadatel
Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub AK ŠKODA Plzeň.

Datum
Sobota 20. a neděle 21. září 2014.

Místo
Plzeň - atletický stadion města Plzně ve Skvrňanech.

Vedoucí činovníci
Delegát ČAS Oldřich Zvolánek
Technický delegát Josef Šoba
Ředitel závodů Ing. Miloslav Plašil
Hlavní rozhodčí Jiří Koleš
Technický ředitel Ing. Pavel Kovalský
Hlasatel   Josef Kožnar
Lékař     Petra Teslíková

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od středy 10. do pondělí 15. září 2014, uzávěrka přihlášek je v pondělí 15. září 2014 ve 24.00 hodin.

Prezentace
Provádějí oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od středy 17. do pátku 19. září 2014, ukončení prezentace je v pátek 19. září 2014 v 18.00 hodin.

Startují
Starší žáci a starší žákyně, příp. mladší žáci a mladší žákyně, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni oddíly a zařazeni technickým delegátem.

Soutěže
Žáci - 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 200 m př., 1500 m př., 4x60 m, 4x300 m, 3000 m chůze, výška, tyč, dálka, koule, disk, oštěp, kladivo.
Žákyně - 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 4x60 m, 4x300 m, 3000 m chůze, výška, tyč, dálka, koule, disk, oštěp, kladivo.

Výdej startovních čísel
Bude probíhat v sobotu 20. září 2014 od 10.00 hodin a v neděli 21. září 2014 od 08.00 hodin v dolní části tribuny atletického stadionu města Plzně ve Skvrňanech.
Každý závodník, resp. každá závodnice, obdrží jedno startovní číslo, které musí mít v průběhu soutěže připevněno, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy:
- na prsou (všechny soutěže s výjimkou výšky a tyče)
- na prsou nebo na zádech (výška a tyč)

Šatny
Šatny jsou k dispozici v tribuně Atletického stadionu města Plzně, a to pro závodníky šatny č. 1, 2 a pro závodnice šatny č. 3 a 4. Dále je možnost využít šatny v prostorách tělocvičen.

Rozcvičování
Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochy Atletického stadionu města Plzně, přičemž rozcvičovat se lze:
- v běžeckém tunelu stadionu
- na hřišti s umělým povrchem o rozměrech 40x25m
- v tělocvičnách přilehlého školního areálu

Startovní listiny
Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v dolní části tribuny Atletického stadionu
města Plzně.
Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Kontrola náčiní
Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v dolní části tribuny Atletického stadionu města Plzně.

Svolavatelna
Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné Před rozcvičovnou  u běžeckého tunelu.
Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodčím, resp. rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, resp. do příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli v dolní části tribuny Atletického stadionu města Plzně a u svolavatelny.
Odchody ze svolavatelny před startem soutěže
Běhy, Chůze 15 min , Technické disciplíny 30 min , Kladivo 40 min , Tyč 60 min

Vstup na závodiště
Na závodní ploše Atletického stadionu města Plzně se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci, resp. závodnice, jejichž soutěže právě probíhají, rozhodčí a správní činovníci. Nedodržení tohoto ustanovení závodníkem, resp. závodnicí, nebo osobou z jeho, resp. jejího, doprovodu bude potrestáno diskvalifikací závodníka, resp. závodnice.
Pro sledování soutěží v tyči, kouli a kladivu bude u příslušných sektorů vymezeno zvláštní území.

Výsledky
Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v dolní části tribuny Atletického stadionu města Plzně.
Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty a odvolání
Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v dolní části tribuny Atletického stadionu města Plzně, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 Pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).
Technický delegát, Ředitel závodů, Hlavní rozhodčí

Možnosti ubytování
Internáty a koleje v areálu AK ŠKODA Plzeň
kontakt
Ing. Libuše Šrámková
tel.: 377 308 235
e-mail: sramkova@staff.souepl.cz
www.souepl.cz

Internáty a koleje Plzeň - Slovany ( 10 min autem od areálu, 25 min MHD )
kontakt
Koterovská 85, Plzeň
tel. : 377 418 111
www.spse.pilsedu.cz


Časový pořad
Sobota 20.9. 2014
12.30                                                Kladivo H
13.00 Slavnostní zahájení
13.10 100 m př. D R                      Tyč H
13.30 100 m př. H R
13.50 60 m D R
14.10 60 m H R                             Koule H        Kladivo D
14.30 800 m D R
14.45 800 m H R
15.05 100 m př. D F
15.15 100 m př. H F
15.25 60 m D M
15.35 60 m H M       
15:40 Vyhlašovací blok
15:45                                               Tyč D           Disk H          Koule D
15.55 1500 m D F                        
16.05 1500 m H F
16.15 1500 m př. H F
16.25 300 m D R
16.40 300 m H R
17:05 60 m D F
17:15 60 m H F
17:20 Vyhlašovací blok
17:25                                              Disk D
17.35  3000 m chůze D F
18.00  3000 m chůze H F
18:25  4x60 m D F
18.40  4x60 m H F
18:50  Vyhlašovací blok

Neděle 21. 9. 2014
10.00 200 m př. D R                 Výška H             Dálka D         Oštěp H
10.15 200 m př. H R
10.35 150 m D R
10.50 150 m H R
11.10 800 m D F
11.15 800 m H F
11.25 300 m D F
11.35 300 m H F
11:40  Vyhlašovací blok
11.55 200 m př. D F                 Dálka H       Výška D         Oštěp D
12.05 200 m př. H F
12:10  Vyhlašovací blok
12.20 150 m D F
12.30 150 m H F
12.40 3000 m H F
13.00 4x300 m D F
13.20 4x300 m H F
13:35  Vyhlašovací blok

Minutový časový pořad zde:Mapa areálu zde:

Vytisknout