přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ, JUNIOREK, DOROSTENCŮ A DOROSTENEK V HALE

Pořadatel:
Z pověření ČAS technicky zajišťuje Atletický klub SSK Vítkovice.

Datum:
Sobota 18. a neděle 19. února 2017.

Místo:
Ostrava – Atletická hala Ostrava ( Ruská 3077/135, Ostrava – Zábřeh, 700 30 )

Vedoucí činovníci:
Delegát ČAS:         Mgr. David Bor             
Technický delegát:     Josef Šoba
                                   Ing. Ondřej Veverka
Ředitel závodu:     Oldřich Zvolánek
Hlavní rozhodčí:     Mgr. Vlastimil Kovář

Startují:
Junioři, juniorky, dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickými delegáty.
Startující závodníci musí mít potvrzení o lékařské prohlídce, v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají atletické kluby a oddíly.

Soutěže:
Junioři:    60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule.
Juniorky:        60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m,        výška, tyč, dálka, trojskok, koule.
Dorostenci:     60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule.
Dorostenky:    60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule.

Přihlášky:
Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 6.února 2017 do pondělí 13. února 2017, uzávěrka přihlášek je ve pondělí 13. února 2017 ve 24.00 hodin.

Závodní kancelář:
Závodní kancelář bude umístěna v Atletické hale – místnost č. 204  2.N.P. Vstup vchodem pro závodníky a trenéry z parkoviště „E“.

Prezentace :
Provádějí atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od středy 15. února do čtvrtka 16. února 2017. Ukončení prezentace je ve čtvrtek 16. února 2017 v 18:00 hodin. U případných náhradníků, resp. náhradnic, v pátek 17. Února 2017 do 18:00 hodin.

Startovní čísla:
Každý závodník obdrží dvě startovní čísla, která musí mít v průběhu soutěže připevněna, a to bez možnosti jejich jakékoliv úpravy, na prsou i na zádech. Výjimkou jsou skok do výšky a skok o tyči, kde mohou mít závodníci pouze jedno startovní číslo připevněné,
a to bez jakékoliv úpravy, buď na prsou, nebo na zádech.

Výdej startovních čísel:  
Pátek 17. 2. 2017:   17:00 - 20:00 hodin – ve svolavatelně v Tunelu, vstup z parkoviště „E“.
Sobota 18. 2. 2017: 08:30 - 18.00 hodin – ve svolavatelně v Tunelu, vstup z parkoviště „E“.
Neděle 19. 2. 2017: 08:30 - 13:00 hodin – ve svolavatelně  v Tunelu, vstup z parkoviště „E“.


Šatny:
Šatny jsou k dispozici v Atletické hale v 1.N.P.,- budou označeny. Do prostoru atletického tunelu a haly je povolen vstup pouze po přezutí v čisté sportovní obuvi!

Rozcvičování:
Pro rozcvičování je k dispozici atletický tunel, který je součástí haly. Vstup ze vstupní haly - místnost č. 002 - z parkoviště „E“.
V pátek 17.2. od 16:00 do 20:00 možnost rozcvičení v Atletické hale a atletickém tunelu.


Prezentace závodníků před disciplínou:
Závodníci se prezentují před každým startem v prostoru svolavatelny u vstupu do atletického tunelu a budou společně zaváděni k disciplíně. Konec prezentace je stanoven - pro běhy 15 minut, pro skoky, vrhy a hody 30 minut a pro skok o tyči 50 minut před zahájením dané disciplíny.

Vstup na závodní plochu:
Na závodní ploše haly se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci, jejichž disciplíny právě probíhají, rozhodčí a správní činovníci. Závodník po ukončení disciplíny je povinen opustit závodní plochu haly přes MIX ZÓNU za cílovým prostorem.

Vážení náčiní:
Kontrola náčiní bude prováděna v označené místnosti v atletickém tunelu – místnost č. 305, 60 minut před zahájením dané disciplíny.

Startovní listiny:
Startovní listiny budou vyvěšeny v místnosti č. 002 v 1.P.P.  – vstup z parkoviště „E“.

Základní výšky a zvyšování:
Budou určeny dodatečně technickými delegáty.

Výsledky:
Oficiální výsledky budou vyvěšovány v průběhu závodů po jednotlivých disciplínách na výsledkové tabuli v místnosti č. 114 v 1.N.P (vstupní hala) a v místnosti č. 002 v 1.P.P. – vstup z parkoviště „E“. Oficiální výsledky budou zveřejňovány  ON-LINE  na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) a na webové stránce Atletického klubu SSK Vítkovice (http://www.atletika-vitkovice.cz).

Protesty a odvolání:
Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyhlášení či vyvěšení výsledků této soutěže na výsledkové tabuli v místnostech č.002 v 1.P.P. a  114 v 1.N.P. a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 Pravidel atletiky). Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 7 Pravidel atletiky).
Jury tvoří:
Ředitel závodu: Oldřich Zvolánek
Hlavní rozhodčí: Mgr. Vlastimil Kovář
Technický delegát: Josef Šoba
Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Vyhlašování vítězů:
Vyhlašování vítězů bude provedeno v blocích podle časového pořadu a závodníci se na něj dostaví v klubovém resp. oddílovém dresu nebo v klubové, resp. oddílové, teplákové soupravě, nikoli v civilním oblečení. Závodník po ukončení disciplíny obdrží pozvánku s dobou vyhlášení – místo shromáždění místnost č. 108 v 1.N.P.

Zdravotní služba:
Zdravotní služba je zajištěna lékařem závodu MUDr. Petr Sikora a jeho zdravotnickým týmem v místnosti č. 108 v 1.N.P. v Atletické hale.

Dopingová kontrola:
Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem, který se prokáže platným průkazem o licenci a pověřovacím dopisem, vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat v prostorách Atletické haly -  v 1.N.P.

Stravování:
Stravování pořadatel nezajišťuje, v průběhu závodu však bude otevřena restaurace Puls (přístup z parkoviště „E“) a bufet v místnosti č. 212 v 2.N.P.


Časový pořad
Sobota 18.února 2017                                                  
10:00    60 m př.    Dky    R                             Tyč Dky                              Dálka Jři
10:15    60 m př.    Jky    R                               
10:30    60 m př.    Dci    R                               
10:45    60 m př.    Jři    R                               
11:00    60 m     Dky    R                               
11:15    60 m     Jky    R                               
11:30    60 m    Dci    R                               
11:45    60 m    Jři    R                                                                                  Dálka Jky
12:00    60 m př.    Dky    F                               
12:15    60 m př.    Jky    F                               
12:30    60 m př.    Dci    F                               
12:45    60 m př.    Jři    F                               
13:00    60 m    Dky    F                                  Tyč Jky           
13:10    60 m    Jky    F                               
13:20    60 m    Dci    F                               
13:30    60 m    Jři    F                                                                                Dálka Dci
13:40    Vyhlašovací blok: Tyč Dky, Dálka Jři, Dálka Jky, 60 m př., 60 m           
14:15                                         Výška Dky                       
15:00    800 m    Dky    R                               
15:15    800 m    Jky    R                                                                           Dálka Dky
15:30    800 m    Dci    R                               
15:45    800 m    Jři    R                               
16:00    400 m    Dky    R                                Tyč Dci           
16:15    400 m    Jky    R          Výška Jky                       
16:30    400 m    Dci    R                               
16:45    400 m    Jři    R                               
16:50    Vyhlašovací blok: Dálka Dci,Dálka Dky,Výška Dky               
17:00    3000 m    Dky    F                                                                      Trojskok Jři
17:15    3000 m    Jky    F                               
17:30    3000 m    Dci    F                               
17:45    3000 m    Jři    F                               
18:00    Vyhlašovací blok: Tyč Dci, Výška Jky, Trojskok Jři, 3000 m           
Neděle 19.února 2017                                       
9:30                                             Výška Dci               Koule Dky               Trojskok Jky
10:00    200 m     Dky    R                               
10:15    200 m     Jky    R                               
10:30    200 m     Dci    R                                           Tyč Jři           
10:45    200 m     Jři    R                                           Koule Jky           
11:00    800 m    Dky    F                                                                       Trojskok Dci
11:10    800 m    Jky    F                               
11:20    800 m    Dci    F                               
11:30    800 m    Jři    F           Výška Jři                       
11:35    Vyhlašovací blok: Výška Dci, Koule Dky, Trojskok Jky           
11:40    400 m    Dky    F                               
11:50    400 m    Jky    F                               
12:00    400 m    Dci    F                                             Koule Dci           
12:10    400 m    Jři    F                               
12:15    Vyhlašovací blok: Tyč Jři, Koule Jky, Trojskok Dci,800 m           
12:20    200 m     Dky    F                               
12:30    200 m     Jky    F                                                                      Trojskok Dky
12:40    200 m     Dci    F                               
12:50    200 m     Jři    F                               
12:55    Vyhlašovací blok: Výška Jři, Koule Dci, 400 m           
13:00    1500 m    Dky    F                               
13:10    1500 m     Jky    F                               
13:20    1500 m    Dci    F                                            Koule Jři           
13:30    1500 m    Jři    F                               
13:40    4x200 m    Dky    F                               
13:55    4x200 m    Jky    F                               
14:10    4x200 m    Dci    F                               
14:25    4x200 m    Jři    F                               
14:30    Vyhlašovací blok: 200m Trojskok Dky,1500 m, Koule Jři, 4x200m           NABÍDKA UBYTOVÁNÍ:


Clarion Congress Hotel (bývalý Atom)

CENA: zvláštní nabídka

ADRESA: Zkrácená 2703,

700 30 Ostrava – Zábřeh

TELEFON: +420 596 702 111

FAX: +420 596 702 860

E-MAIL: reception.ccho@clarion-hotels.cz

WEB: www.clarioncongresshotelostrava.com/cs/

 

Hotel Puls

CENA: od 600,- Kč

ADRESA: Ruská 3077/135,

700 30 Ostrava - Zábřeh

TELEFON: +420 596 790 611

FAX: +420 596 790 612

E-MAIL: recepce@arena-vitkovice.cz

WEB: www.arena-vitkovice.cz/hotel-puls

 

Domov mládeže při SŠT

CENA: od 250,- Kč

ADRESA: Hasičská 1003/49,

700 30 Ostrava - Hrabůvka

TELEFON: +420 596 764 916

GSM: +420 736 184 462

E-MAIL: smrcka@vitkovickastredni.cz

WEB: www.vitkovickastredni.cz

 

Best Western Hotel Vista

CENA: pokoj KOMFORT jednolůžkový 1190,- Kč/noc

pokoj KOMFORT dvoulůžkový 1530,- Kč/noc

» ceny jsou uvedeny včetně bufetové

snídaně a DPH

ADRESA: Hotel VISTA Kpt. Vajdy 3046/2,

700 30 Ostrava - Zábřeh

TELEFON: +420 597 221 111, +420 733 665 220

E-MAIL: reservation@hotelvista.cz

WEB: www.hotelvista.cz

 

LOWCOST Hotel

CENA: pokoj Classic jednolůžkový 480,- Kč/noc

pokoj Classic dvoulůžkový 828,- Kč/noc

» ceny jsou uvedeny bez snídaně,

je možné si dokoupit jednoduchou

snídani za 85,- Kč/os.

TELEFON: +420 725 373 793

EMAIL: recepce@lc-hotel.cz

WEB: www.lc-hotel.cz

 

Koleje VŠB - TU Ostrava

CENA: od 350,- Kč

ADRESA: Studentská 1770/1,

708 00 Ostrava - Poruba

TELEFON: 596 996 155

E-MAIL: jan.stonis@vsb.cz  nebo hotel@vsb.cz

WEB: www.vsb.cz/ubytovani/cs/hotelove-ubytovani/nabidka

 

Hotel Paradise*** Ostrava

CENA: 900,- Kč (aptm. pro 4 osoby)

ADRESA: 28. října 272,

709 00 Ostrava - Mar. Hory

TELEFON: 596 626 497, 728 034 711

E-MAIL: hotel.paradise@seznam.cz

WEB: www.hotel-ostrava.eu

 

Harmony Hotel Club

CENA: od 700,- Kč

ADRESA: 28. října 1263/170,

709 00 Ostrava - Mar. Hory

TELEFON: 596 652 111

E-MAIL: ostrava@harmonyclub.cz

 

Hotel BEST

CENA: 500.- Kč/osoba vč.snídaně

ve společných pokojích

ADRESA: Keltičkova 60, Slezská Ostrava,

710 00 (stadion Bazaly)

TELEFON: +420 777 177 842

EMAIL: recepce@hotel-best.cz

WEB: www.hotel-best.cz   

 

 

Hotel Palfrig ****Stará Ves nad Ondřejnicí

CENA: od 850,-Kč

ADRESA: Záhumenní 306

739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí

TELEFON: 721 854 100

E-MAIL: info@hotel-palfrig.cz

WEB: www.hotel-palfrig.cz

 

 

Vytisknout