přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ, JUNIOREK, DOROSTENCŮ A DOROSTENEK V HALOVÉ ATLETICE 2015

Pořadatel
Z pověření ČAS zajišťuje oddíl atletiky PSK Olymp Praha

Datum
Sobota 14. února 2015     od 10.00 hod
Neděle 15. února 2015    od   9.30 hod

Místo
Praha - hala Otakara Jandery ve Stromovce, areál Centra sportu MV

Vedoucí činovníci
Delegát ČAS                        Oldřich Zvolánek           
Technický delegát                    Jaroslav Kubica
                                                Josef Šoba
Ředitel závodů                    Miroslav Zahořák
Hlavní rozhodčí                    Ing. Petr Utěkal, CSc.
Technický ředitel                    Jindřich Linhart

Přihlášky
Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) a to od středy 4. do
úterý 10. února 2015, uzávěrka přihlášek je v úterý 10. února 2015 ve 24.00 hod
Štafety se přihlašují až na místě podle pokynů technických delegátů.

Prezentace
Provádějí atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) a to od čtvrtka 12. do pátku      13. února 2015, ukončení prezentace je v pátek 13. února 2015 v 18.00 hod.

Startují
Junioři a juniorky, dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickými delegáty.

Nenastoupené starty závodníků, resp. závodnic
Za každý nenastoupený start budou techničtí delegáti trestat oddíly pokutou ve výši 100,-Kč.
Pokuta je příjmem pořadatele.
Za nenastoupený start se považuje absence závodníka, resp. závodnice v soutěži, k níž byl prezentován          / pátek 13. února 2015 v 18.00 hod /, ale ke které vůbec nenastoupil, pokud tato absence nebyla potvrzena úředním potvrzením od lékaře závodu.

Závodní kancelář
Závodní kancelář je umístěna u vchodu do atletické haly vpravo.

Ubytování
Ubytování si mohou atletické kluby a oddíly objednat na adrese Lucie Nejedlá, SK Aritma Praha, Nad Lávkou 5, 160 00 Praha 6 (tel.: 235 358 554, mobil 777 327 595, e-mail: nejedla@skaritma.cz), cena jednoho noclehu je 240,-Kč. Podrobnosti viz webová stránka
SK Aritma Praha (http://www.skaritma.cz).

Zdravotní služba
Zdravotní služba je zajištěna lékařem závodu v označeném prostoru atletické haly.

Šatny
Šatny (převlékárny) jsou k dispozici naproti vchodu do haly. Pořadatel neručí za odložené věci.


Rozcvičování
Rozcvičování před začátkem disciplíny bude probíhat v tenisové hale, případně na venkovní atletické dráze.
 
Důležité upozornění pro závodníky a trenéry, kteří se budou chtít rozcvičovat ve víceúčelové  hale !!!!
1/ ve vymezeném prostoru se každý před vstupem na rozcvičovací plochu přezuje do čisté sportovní obuvi -
    toto opatření bude přísně kontrolováno.
2/ ve víceúčelové hale je přísný zákaz používání treter.

Prezentace
Prezentace proběhne ve víceúčelové hale, kde je umístěna svolavatelna. Závodníci budou po prezentaci odvedeni společně do atletické haly k soutěži. U běžeckých disciplín odkládají závodníci své věci do košíků. Po závodě si své věci vyzvednou v mix zóně a opustí závodní plochu. Prezentace a čas odchodu ze svolavatelny proběhne podle minutového časového pořadu, který bude vyvěšen v atletické hale i ve svolavatelně v tenisové hale. Upozornění pro trenéry závodníků, kteří se budou rozcvičovat pro soutěž ve skoku o tyči: rozběžiště i doskočiště je nutno opustit 10 min před zahájením soutěže.

Startovní listiny
Startovní listiny budou vyvěšeny v atletické hale na nástěnce a v tenisové hale ve svolavatelně.

Vstup na závodní plochu
Vstup na závodní plochu mají pouze prezentovaní závodníci, rozhodčí, pořadatelé, akreditovaní novináři a TV.

Startovní čísla
Startovní čísla se vydávají v sobotu 14. února 2015 od 8.00 hod a v neděli 15. února 2015
od 8.00 hod v tenisové hale ve svolavatelně.

Výsledky
Výsledky budou vyvěšovány na nástěnce v atletické hale a oznámeny hlasatelem. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Vyhlašování vítězů
Vyhlašování vítězů bude prováděno ve vyhlašovacích blocích, uvedených v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen v atletické hale i ve svolavatelně v tenisové hale. Medailisté po skončení soutěže obdrží kartičku s uvedením času vyhlašování.

Dopingová kontrola
Proběhne v šatnách naproti vchodu do atletické haly. Místnost dopingu bude označena.

Trénink v hale
Trénink v atletické hale v pátek 13. února 2015 bude ukončen v 19.00 hod.

Občerstvení
V průběhu závodů je možnost občerstvení přímo v hale Otakara Jandery.

Parkování
Upozorňujeme na omezené možnosti parkování v areálu Centra sportu MV!!


Organizační tým oddílu atletiky PSK Olymp Praha přeje všem závodníkům a závodnicím
dosažení těch nejlepších výsledků a všem ostatním přejeme příjemné zážitky při soutěžích
mladé nastupující generace.

Časový pořad zde:

Vytisknout